- รายงานศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี

ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ข้อมูลคำปรึกษา รายการ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
  • ข้อมูลการให้ประจำปี
  •  เลือกหน่วยงาน

สรุปจำนวนคำถามในฐานข้อมูลผู้รับบริการศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
รายจังหวัด

จังหวัดจำนวนคำถาม
1. กำแพงเพชร130
2. เชียงราย1239
3. เชียงใหม่1110
4. ตาก4662
5. นครสวรรค์166
6. น่าน98
7. พะเยา151
8. พิจิตร47
9. พิษณุโลก172
10. เพชรบูรณ์116
11. แพร่160
12. แม่ฮ่องสอน32
13. ลำปาง2499
14. ลำพูน159
15. สุโขทัย62
16. อุตรดิตถ์245
17. อุทัยธานี53
18. กรุงเทพมหานคร9644
19. กาญจนบุรี291
20. ฉะเชิงเทรา202
21. ชัยนาท109
22. นครนายก106
23. นครปฐม320
24. นนทบุรี644
25. ปทุมธานี422
26. ประจวบคีรีขันธ์83
27. ปราจีนบุรี82
28. พระนครศรีอยุธยา975
29. เพชรบุรี758
30. ราชบุรี214
31. ลพบุรี164
32. สมุทรปราการ427
33. สมุทรสงคราม160
34. สมุทรสาคร232
35. สระแก้ว63
36. สระบุรี301
37. สิงห์บุรี1345
38. สุพรรณบุรี1041
39. อ่างทอง89
40. จันทบุรี326
41. ชลบุรี487
42. ตราด53
43. ระยอง198
44. กาฬสินธุ์1814
45. ขอนแก่น384
46. ชัยภูมิ71
47. นครพนม74
48. นครราชสีมา374
49. บึงกาฬ13
50. บุรีรัมย์113
51. มหาสารคาม198
52. มุกดาหาร34
53. ยโสธร67
54. ร้อยเอ็ด131
55. เลย130
56. ศรีสะเกษ138
57. สกลนคร254
58. สุรินทร์274
59. หนองคาย520
60. หนองบัวลำภู247
61. อำนาจเจริญ17
62. อุดรธานี947
63. อุบลราชธานี217
64. กระบี่258
65. ชุมพร91
66. ตรัง75
67. ต่างประเทศ14
68. นครศรีธรรมราช198
69. นราธิวาส46
70. ปัตตานี288
71. พังงา124
72. พัทลุง87
73. ภูเก็ต150
74. ยะลา540
75. ระนอง72
76. สงขลา1488
77. สตูล34
78. สุราษฎร์ธานี138
ประเภทกลุ่มเป้าหมายจำนวนคำถาม
1. เกษตรกร10508
2. หน่วยงานราชการ2625
3. ผู้สนใจทั่วไป12138
4. กลุ่มแม่บ้าน3070
5. นักเรียน/นักศึกษา4150
6. ผู้ประกอบการ2331
7. หน่วยงานเอกชน571
8. สมาชิก อสวท.250
9. Young Smart Farmer0
รูปแบบการให้บริการจำนวนคำถาม
1. โทรศัพท์ โทรสาร9209
2. อินเตอร์เน็ต6110
3. Work-In, Work-Out23760

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. ระบบอัจฉริยะติดตามสภาพบ่อเพาะเลี้ยงทั้งทางกายภาพ เคมีและชีวภาพด้วยเทคโนโลยี IoT อ่าน : 10
2. สารสนเทศการใช้ยาในฟาร์มโคนม อ่าน : 11
3. เครื่องผ่าและคั้นน้ำมะนาว/ส้ม อ่าน : 14
4. ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ อ่าน : 14
5. เครื่องผ่าปลากระตักสมรรถณะสูง อ่าน : 15
6. แป้งกล้วย Banana Flour อ่าน : 115
7. กระบวนการผลิตข้าวฮางงอก อ่าน : 155
8. เครื่องตัดใบสับปะรด อ่าน : 162
9. การผลิตสับปะรดเพชรบุรี 1 ด้วยระบบนำ้หยด อ่าน : 167
10. Ambient Fit คือ ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการปลูกเลี้ยง อ่าน : 216
11. AMBIENT SENSE ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกเลี้ยง อ่าน : 229
12. WEATHER SENSE สถานีวัดอากาศสำหรับติดตามการเพาะปลูก อ่าน : 257
13. BUBBLE FiT ระบบควบคุมและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่น Oxy อ่าน : 271
14. ENERGY FiT ระบบบริหารจัดการและเก็บเกี่ยวพลังงานเพื่อใช้ในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ อ่าน : 277
15. การทดสอบวัสดุก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยของอาคาร อ่าน : 315

Template by OS Templates