- รายงานศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี

ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ข้อมูลคำปรึกษา รายการ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
  • ข้อมูลการให้ประจำปี
  •  เลือกหน่วยงาน

สรุปจำนวนคำถามในฐานข้อมูลผู้รับบริการศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
รายจังหวัด

จังหวัดจำนวนคำถาม
1. กำแพงเพชร130
2. เชียงราย1238
3. เชียงใหม่1066
4. ตาก4662
5. นครสวรรค์165
6. น่าน97
7. พะเยา150
8. พิจิตร47
9. พิษณุโลก171
10. เพชรบูรณ์114
11. แพร่158
12. แม่ฮ่องสอน32
13. ลำปาง2464
14. ลำพูน157
15. สุโขทัย61
16. อุตรดิตถ์245
17. อุทัยธานี53
18. กรุงเทพมหานคร9641
19. กาญจนบุรี291
20. ฉะเชิงเทรา201
21. ชัยนาท109
22. นครนายก106
23. นครปฐม319
24. นนทบุรี642
25. ปทุมธานี422
26. ประจวบคีรีขันธ์82
27. ปราจีนบุรี82
28. พระนครศรีอยุธยา973
29. เพชรบุรี758
30. ราชบุรี214
31. ลพบุรี162
32. สมุทรปราการ426
33. สมุทรสงคราม160
34. สมุทรสาคร232
35. สระแก้ว63
36. สระบุรี300
37. สิงห์บุรี1345
38. สุพรรณบุรี1011
39. อ่างทอง89
40. จันทบุรี326
41. ชลบุรี485
42. ตราด53
43. ระยอง196
44. กาฬสินธุ์1813
45. ขอนแก่น377
46. ชัยภูมิ70
47. นครพนม70
48. นครราชสีมา372
49. บึงกาฬ13
50. บุรีรัมย์113
51. มหาสารคาม198
52. มุกดาหาร34
53. ยโสธร67
54. ร้อยเอ็ด130
55. เลย130
56. ศรีสะเกษ137
57. สกลนคร250
58. สุรินทร์274
59. หนองคาย520
60. หนองบัวลำภู246
61. อำนาจเจริญ17
62. อุดรธานี943
63. อุบลราชธานี217
64. กระบี่258
65. ชุมพร89
66. ตรัง74
67. ต่างประเทศ14
68. นครศรีธรรมราช198
69. นราธิวาส46
70. ปัตตานี288
71. พังงา124
72. พัทลุง87
73. ภูเก็ต150
74. ยะลา540
75. ระนอง71
76. สงขลา1486
77. สตูล34
78. สุราษฎร์ธานี137
ประเภทกลุ่มเป้าหมายจำนวนคำถาม
1. เกษตรกร10380
2. หน่วยงานราชการ2617
3. ผู้สนใจทั่วไป12120
4. กลุ่มแม่บ้าน3068
5. นักเรียน/นักศึกษา4148
6. ผู้ประกอบการ2319
7. หน่วยงานเอกชน570
8. สมาชิก อสวท.249
9. Young Smart Farmer0
รูปแบบการให้บริการจำนวนคำถาม
1. โทรศัพท์ โทรสาร9200
2. อินเตอร์เน็ต6074
3. Work-In, Work-Out23633

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. เครื่องตัดใบสับปะรด อ่าน : 89
2. กระบวนการผลิตข้าวฮางงอก อ่าน : 89
3. การผลิตสับปะรดเพชรบุรี 1 ด้วยระบบนำ้หยด อ่าน : 100
4. Ambient Fit คือ ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการปลูกเลี้ยง อ่าน : 138
5. AMBIENT SENSE ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกเลี้ยง อ่าน : 146
6. WEATHER SENSE สถานีวัดอากาศสำหรับติดตามการเพาะปลูก อ่าน : 167
7. BUBBLE FiT ระบบควบคุมและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่น Oxy อ่าน : 177
8. ENERGY FiT ระบบบริหารจัดการและเก็บเกี่ยวพลังงานเพื่อใช้ในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ อ่าน : 178
9. WATER FiT ระบบให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก อ่าน : 223
10. การฟื้นฟูแบตเตอรี่เก่า อ่าน : 267
11. พิมเสนน้ำ อ่าน : 278
12. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการการผลิต และการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายพื้นบ้าน อ่าน : 280
13. เทคโนโลยีด้านอาหาร อ่าน : 281
14. เทคโนโลยีด้านอาหาร อ่าน : 282
15. เทคโนโลยีการผลิต (เคมีสิ่งทอ) อ่าน : 283
16. เทคโนโลยีอุตสาหการ อ่าน : 283
17. ของใช้ในครัวเรือน/ของที่ระลึกจากภูมิปัญญาไทย อ่าน : 283
18. การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำตำบล อ่าน : 283
19. เทคโนโลยีการผลิต(สิ่งทอ) อ่าน : 283
20. การทดสอบวัสดุก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยของอาคาร อ่าน : 283
21. การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะ สู่ไอศครีมนมแพะ อ่าน : 283
22. การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ อ่าน : 283

Template by OS Templates