ศวภ.1 | ศวภ.2 | ศวภ.3 | ศวภ.4 | ศวภ.5
  << พฤศจิกายน << ธันวาคม >>           มกราคม >>  
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
      1 

 2 

 3 
0830-1200 น.
สอบสัมภาษณ์
 4 

 5 
0830-1630 น.
[หยุด]วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9
 6 

 7 

 8 

 9 

 10 
0830-1630 น.
[หยุด]วันรัฐธรรมนูญ
 11 
1330-1630 น.
ประชุม สส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2561
 12 

 13 
0830-1630 น.
ติดตามโครงการหมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารบ้านลาด ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย(ผอ.วิทยา/ชุมพล/ศรีสวรรค์/สุเมธี)
 14 
0830-1630 น.
สำรวจข้อมูล/ประเด็นความต้องการสำหรับจัดทำโครงการโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดเลย ณ บ้านลาด ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย (ผอ.วิทยา/ชุมพล/ศรีสวรรค์/สุเมธี)
 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 
0800-1630 น.
จ.เคลื่อนที่ ณ รร.เทศบาลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร (ธัญรัตน์/สุเมธี/พิศิษฎ์)
 21 

 22 

 23 

 24 
0800-1630 น.
สำรวจประเด็นความต้องการด้านการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี ในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู (ผอ.วิทยา/ชุมพล/สุเมธี)
 25 
0800-1630 น.
ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3 ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู (ผอ.วิทยา/ชุมพล/สุเมธี)
 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 
0830-1630 น.
[หยุด]วันส่งท้ายปีเก่า

Template by OS Templates