ศวภ.1 | ศวภ.2 | ศวภ.3 | ศวภ.4 | ศวภ.5
  << กุมภาพันธ์ << มีนาคม >>           เมษายน >>  
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
     1 

 2 

 3 
0830-1600 น.
จัดนิทรรศการเกษตรลุ่มน้ำโขง ณ จังหวัดนครพนม (ผอ.วิทยา/น.ส.วิ ลาวรรณ/น.ส.ธัญรัตน์/นายสุเมธี)
 4 
0830-1630 น.
อบรมเรื่องการทำโรงเรือนพลาสติกแบบประหยัดณ งานเกษตรลุ่มน้ำโขง นครพนม
0830-1600 น.
จัดนิทรรศการเกษตรลุ่มน้ำโขง ณ จังหวัดนครพนม (น.ส.วิ ลาวรรณ/น.ส.ธัญรัตน์/นายสุเมธี)
 5 

 6 

 7 
0830-1630 น.
งพื้นที่กลุ่มข้าวอินทรีย์ ณ จ.สกลนคร (ผอ.วิทยา/วิลาวรรณ/ธัญรัตน์/มนัญชัย)
 8 
0830-1200 น.
เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ หมู่ 6 บ.หนองหอย ต.จรเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น (วณิตา/สุมลนาถ/สุเมธี/พิศิษฎ์)
0830-1630 น.
ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจำจังหวัดสกลนคร (ผอ.วิทยา/วิลาวรรณ/ธัญรัตน์/มนัญชัย)
 9 

 10 

 11 
0830-1630 น.
ประชุม สส.(คุณชุมพล)
 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 
0830-1630 น.
ติดตามโครงการหมู่บ้านข้าวและผักปลอดภัยบ้านโนนสูง ณ บ.หนองโสกดาว หมู่ที่ 5 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี/ลงพื้นที่กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชนเกษตรอินทรีย์ ณ ต.บ้านเหลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี (ผอ.วิทยา/ชุมพล/ศรีสวรรค์/สุเมธี)
 20 
0830-1630 น.
ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสุทธศิริโสภา หมู่ที่ 9 บ.โนนดู่เหนือ ต.นาทับโฮ อ.รัตนวาปี จ.อุดรธานี (ผอ.วิทยา/ชุมพล/ศรีสวรรค์/สุเมธี)
1500-1600 น.
ศวภ.2+มว. เข้าพบสภาอุตสาหกรรมฯ หารือการจัดกิจกรรม ณ สภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น
 21 
0830-1630 น.
ผตร.แน่งน้อยตรวจราชการ ศวภ.2
 22 
0830-1630 น.
เข้าร่วมคณะตรวจราชการโครงการ วว. ณ จ.ขอนแก่น
 23 

 24 

 25 

 26 

 27 
1330-1630 น.
ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. จ.มหาสารคาม (ผอ.วิทยา/วณิตา/สุมลนาถ/สุเมธี) [เลื่อนการประชุม]
 28 
0830-1630 น.
การประชุมสัมนาประชาคมเครือข่าย "เมืองหัตถกรรมโลกแห่งสีครามธรรมชาติ" จังหวัดสกลนคร (ผอ.วิทยา/น.ส.วิลาวรรณ/สุเมธี)
0830-1630 น.
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการ วทน. ในระดับพื้นที่ ณ รร.อเวนี ขอนแก่น
 29 

 30 

 31 

Template by OS Templates