ศวภ.1 | ศวภ.2 | ศวภ.3 | ศวภ.4 | ศวภ.5
  << เมษายน << พฤษภาคม >>           มิถุนายน >>  
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
  1 

 2 

 3 
0900-1630 น.
ร่วมประชุมจัดทำแผนภาคใต้ ณ จ.สงขลา (วิทยา/ชุมพล) เดิน ทางบ่าย วันที่ 2 พค.
 4 
0900-1630 น.
ร่วมประชุมจัดทำแผนภาคใต้ ณ จ.สงขลา (วิทยา/ชุมพล)
 5 

 6 

 7 
8-16 น.
เข้าติดแผ่น CR-39 เพื่อตรวจวัดปริมาณรังสีนิวตรอน 7-11 พ.ค. 2561 (ศรีสวรรค์)
 8 

 9 

 10 

 11 
0830-1630 น.
ประชุม สส. ครั้งที่ 5/2561
 12 

 13 

 14 

 15 
1400-1630 น.
ประชุม exhibitor งานมหกรรมวิทย์ฯ ณ ชั้น 4 สป.วท.
 16 
1300-1500 น.
ผอ.สส. นัดประชุม
830-1630 น.
เข้าติดแผ่น CR-39 เพื่อตรวจวัดปริมาณรังสีนิวตรอน 16-18 พ.ค. 2561 (พัฒนวิทย์)
 17 
0830-1630 น.
ลงพื้นที่หารือ smart city จังหวัดมุกดาหาร : การขนส่งและสิ่ง แวดล้อม (ผอ.ศวภ.2/วิลาวรรณ/สุมลนาถ)
0830-1630 น.
จ.เคลื่อนที่ ณ รร.หนองสังข์ราษำร์บำรุง ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม (ธัญรัตน์/จิรวดี/สุเมธี)
0900-1200 น.
(ร่าง) ประชุมการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ อพ.และหน่วยงาน จังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ชุมพล/ศรีสวรรค์)
 18 
0830-1630 น.
ลงพื้นที่หารือ smart city จังหวัดมุกดาหาร : การขนส่งและสิ่ง แวดล้อม (ผอ.ศวภ.2/วิลาวรรณ/สุมลนาถ)
 19 

 20 

 21 

 22 

 23 
8-16 น.
จ.เคลือนที่ ณ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
 24 

 25 
0930-1300 น.
ประชุม คกก.พัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ครั้งที่ 1/2561 ณ สป.วท. (วิทยา)
 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

Template by OS Templates