ศวภ.1 | ศวภ.2 | ศวภ.3 | ศวภ.4 | ศวภ.5
  << กรกฎาคม << สิงหาคม >>           กันยายน >>  
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
    1 

 2 
0830-1700 น.
การบริหารจัดการพื้นที่ยางพาราด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ณ จ.บึงกาฬ
 3 

 4 

 5 
0830-1700 น.
ตรวจวัด dose rate จ.ขอนแก่น ศปส.ขอใช้รถศูนย์ (ศรีสวรรค์/ พัฒวิทย์/สุเมธี)
 6 
0830-1700 น.
ตรวจวัด dose rate จ.ขอนแก่น ศปส.ขอใช้รถศูนย์ (ศรีสวรรค์/ พัฒวิทย์/สุเมธี)
0830-1700 น.
อบรมระบบ ERP ณ สป.อว.(วิทยา/วิลาวรรณ)
 7 
1330-1700 น.
ประชุม สส. [ยกเลิก]
 8 
830-1630 น.
เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ณ จ.เชียงใหม่ (วิลาวรรณ)
 9 
0830-1630 น.
เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ณ จ.เชียงใหม่ (วิลาวรรณ)
0900-1630 น.
ร่วมประชุมติดตามโครงการฯ OTOP ณ มมส.(วิทยา)
 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 
0830-1700 น.
งานสัปดาห์วิทย์ มข. 18-20สค.
 19 
0830-1700 น.
งานสัปดาห์วิทย์ มข. 18-20สค.
 20 
0830-1700 น.
งานสัปดาห์วิทย์ มข. 18-20สค.
0900-1630 น.
งานอบรมให้ความรู้และนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมคัดเลือกผู้ประกอบการ วันที่ 20-21สค. รร.บุษราคัม ขอนแก่น (27 กิจการ)
 21 
0900-1630 น.
งานอบรมให้ความรู้และนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมคัดเลือกผู้ประกอบการ วันที่ 20-21สค. รร.บุษราคัม ขอนแก่น (27 กิจการ)
 22 
0830-1630 น.
จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม บ้านนาเรียง ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ (สุเมธี/มนัญชัย)
 23 

 24 

 25 

 26 
0830-1630 น.
ตรวจรับงาน OTOP งวดที่ 2 (วิลาวรรณ)
 27 
0830-1200 น.
ตรวจรับงาน OTOP งวดที่ 2 (วิลาวรรณ)(เช้า)
 28 
0830-1700 น.
อบรม Government ณ กรุงเทพฯ(วิทยา)
 29 
0830-1700 น.
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย OTOP ณ รร.เมอร์เคียว กทมฯ (วิลาวรรณ/สุมลนาถ)
0830-1700 น.
อบรม Government ณ กรุงเทพฯ(วิทยา
 30 

 31 

Template by OS Templates