ศวภ.1 | ศวภ.2 | ศวภ.3 | ศวภ.4 | ศวภ.5
  << กรกฎาคม << สิงหาคม >>           กันยายน >>  
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
   1 
1000-1200 น.
ร่วมประชุม คกก.โครงการส่งเสริมการนำ วทน.เพื่อเพิ่มศักยภาพ การผลิตฯ เดินทางบ่ายวันที่ 31 (วิทยา)
 2 
0930-1200 น.
ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. จ.หนองบัวลำภู เดินทางบ่ายวันที่ 1 (วิทยา/ชุมพล/ศรีสวรรค์/สุเมธี)
 3 
0830-1700 น.
ร่วมประชุมการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนด้วย วทน. ณ รร.เทพนคร บุรีรัมย์ เดินทางบ่ายวันที่ 2 (วิทยา/วณิตา/ชุมพล/สุมลนาถ/สุเมธี)
 4 

 5 

 6 
0830-1630 น.
ร่วมประชุมสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ.ขอนแก่น (ผอ.ศวภ.2/สุเมธี)
 7 

 8 
0830-1500 น.
ร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทย์ฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอนแก่น (จิรวดี/พัฒนวิทย์/พิศิษฐ์/สุเมธี)
 9 
0830-1500 น.
ร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทย์ฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอนแก่น (จิรวดี/พัฒนวิทย์/พิศิษฐ์/สุเมธี)
1330-1630 น.
ร่วมประชุมคณะทำงานพิธีเปิดอุทยานฯ ฯ ณ สำนักอธิการบดี มข.(ธัญรัตน์/สุมลนาถ)
 10 
0600-1700 น.
ร่วมประเมินโครงการ พท.ร้อยเอ็ด/กาฬสินธุ์/มหาสารคาม (วิทยา/วณิตา/สุเมธี)
 11 
0600-1700 น.
ร่วมประเมินโครงการ พท.ร้อยเอ็ด/กาฬสินธุ์/มหาสารคาม (วิทยา/วณิตา/สุเมธี)
 12 

 13 

 14 

 15 
0830-1630 น.
จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม อำเภอ ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เดินทางบ่ายวันที่ 14 (ชุมพล/สุ เมธี/ศรีสวรรค์)
 16 
0830-1630 น.
ร่วมจัดงานสัปดาห์วิทย์ มข.(สุมลนาถ/พัฒนวิทย์/พิศิษฐ์)
0830-1630 น.
ตรวจประเมินสัปดาห์วิทย์ มรภ.สกลนคร เดินทางบ่ายวันที่ 15 (วิทยา/วณิตา/ธัญรัตน์/จิรวดี)
0830-1630 น.
ตรวจประเมินสัปดาห์วิทย์ มข.หนองคาย (ชุมพล/ศรีสวรรค์/สุเมธี)
 17 
0830-1630 น.
ร่วมประเมินโครงการ พท.สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ นครพนม (ชุมพล/ศรีสวรรค์/สุเมธี)
0830-1630 น.
[ร่าง]อบรม การพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่สู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 4.0 ณ จ.กาฬสินธุ์
 18 
0830-1630 น.
ตรวจประเมินสัปดาห์วิทย์ ม.กาฬสินธุ์ (วิทยา/วณิตา/ธัญรัตน์/จิร วดี)
0830-1630 น.
ร่วมประเมินโครงการ พท.สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ นครพนม (ชุมพล/ศรีสวรรค์/สุเมธี)
 19 
0830-1630 น.
ร่วมประเมินโครงการ พท.สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ นครพนม (ชุมพล/ศรีสวรรค์/สุเมธี)
 20 
0830-1630 น.
ร่วมประเมินโครงการ พท.สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ นครพนม (ชุมพล/ศรีสวรรค์/สุเมธี)
1330-1630 น.
ร่วมประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้าง สป.วท. ครั้งที่ 2/2561 ณ สป.วท.(วิทยา) เดินทางเช้าและกลับเช้าวันที่ 21
 21 

 22 

 23 

 24 
0830-1630 น.
ร่วมประเมินโครงการ พท.เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี (ชุมพล/สุเมธี)
 25 
0830-1630 น.
ร่วมประเมินโครงการ พท.เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี (ชุมพล/สุเมธี)
 26 
0830-1630 น.
ร่วมประเมินโครงการ พท.เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี (ชุมพล/สุเมธี)
 27 
0830-1600 น.
อบรม TPMAP + MOU จ.มุกดาหาร (ผอ.ศวภ. 2/ธัญรัตน์/จิรวดี/สุเมธี)
 28 
0830-1200 น.
อบรม TPMAP จ.นครพนม (ผอ.ศวภ. 2/ธัญรัตน์/จิรวดี/สุเมธี)
 29 

 30 

 31 
0830-1630 น.
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลการดำเนินงานปี 61 และแผน การดำเนินงานปี 62 สส. ณ เทวัญดารา บีชวิลล่า กุยบุรี ประจวบ คีรีขันธ์ วันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย.

Template by OS Templates