ศวภ.1 | ศวภ.2 | ศวภ.3 | ศวภ.4 | ศวภ.5
  << มกราคม << กุมภาพันธ์ >>           มีนาคม >>  
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
    1 

 2 
1300-1700 น.
(วิทยา/วิลาวรรณ/ชุมพล/ศรีสวรรค์) ลงพื้นที่มอบรางวัลประกวดสิ่ง ประดิษฐ์ระดับอาชีวะ จ.ขอนแก่น
 3 
0800-1200 น.
คกก.ตรวจค่าเช่าบ้าน (ผอ./ชุมพล/วณิตา)
 4 

 5 
1330-1730 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ วทน. ครั้งที่ 1/2561 (วิทยา)
 6 
0900-1630 น.
ประเมินงานชุมชน ม.มหิดล กาญ 5-6 กพ.(ศวภ.5)
 7 
0900-1630 น.
ประเมินงานชุมชน มทร.กรุงเทพ(ศวภ.5)
1200-1700 น.
(วิลาวรรณ/สุมลนาถ/สุเมธี) ร่วมเป็นพิธีเปิด งานประชุมสัมมนาและ นิทรรศการ "งานเกษตรและ เทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ปี 2561" ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.สกลนคร
 8 
0800-1700 น.
(วิลาวรรณ/สุมลนาถ/สุเมธี) ร่วมเป็นพิธีเปิด งานประชุมสัมมนาและ นิทรรศการ "งานเกษตรและ เทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ปี 2561" ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.สกลนคร
0900-1630 น.
ประเมินงานชุมชน มทร.สุวรรณภูมิ(ศวภ.5)
1430-1600 น.
ประชุม สส. ครั้งที่ 2/2561
 9 

 10 

 11 

 12 
1300-1700 น.
ศปส. ร่วมออกตรวจ กรมวิชาการเกษตร
 13 
0800-1700 น.
ศปส.ร่วมออกตรวจ กรมสุขภาพจิต และรพ.ขอนแก่น
0900-1600 น.
(วิลาวรรณ/ธัญรัตน์/สุมลนาถ/สุเมธี/สลิล) - จัดนิทรรศการงาน “เกษตรลุ่ม น้ำโขง” ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
0900-1630 น.
บรรยาย สจว.สพฐ.
 14 
0800-1700 น.
ศปส. ร่วมออกตรวจ ศูนย์หัวใจสิริกิต์ฯ และคลังเลือดกลาง
0900-1700 น.
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ภาค อีสาน ครั้งที่ 3 กจ. สนุก ณ จ.นครพนม โดย วว. (update 31 มค 61)
0900-1700 น.
(วิลาวรรณ/ธัญรัตน์/สุมลนาถ/สุเมธี/สลิล) - จัดนิทรรศการงาน “เกษตรลุ่ม น้ำโขง” ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
 15 
0800-1700 น.
ศปส. ร่วมออกตรวจ คณะแพทย์ศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ มข.
0900-1700 น.
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ภาค อีสาน ครั้งที่ 3 กจ. สนุก ณ จ.นครพนม โดย วว. (update 31 มค 61)
0900-1700 น.
(วิลาวรรณ/ธัญรัตน์/สุเมธี/สุมนนาถ/สลิล) - จัดนิทรรศการงาน “เกษตรลุ่ม น้ำโขง” ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
 16 
0800-1700 น.
ศปส. ร่วมออกตรวจ บ.ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ และ บ.ไทยน้ำทิพย์
0900-1700 น.
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ภาค อีสาน ครั้งที่ 4 กจ. สบายดี ณ จ.อุดรธานี โดย วว.(update 30 มค 61)
 17 

 18 
0900-1630 น.
บรรยายเทคโนโยีสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ จ.นครปฐม(ศวภ.5)
0900-1630 น.
เกษตรอินทรีย์ กำแพงแสน นครปฐม
 19 

 20 

 21 

 22 
0830-1700 น.
สอบสัมภาษณ์การจ้าง นวค. ป.โท
830-1630 น.
จ.เคลื่อนที่ บ้านอ่างบูรพา หมู่ที่ 5 ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (พัฒนวิทย์,เอกพล)
 23 
0900-1700 น.
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ภาคอีสาน ครั้งที่ 2 กจ. ร้อยแก่นสารสินธุ์ ณ จ.กาฬสินธุ์ โดย วว.update 31 มค 61
 24 
0900-1630 น.
อบรมระบบ OAN จ.เพชรบุรี
 25 

 26 
0900-1630 น.
ประชุมตรวจรับตึกอุทยาน มข.
1300-1700 น.
ผอ.สส นัดประชุม ศวภ.2
 27 

 28 

Template by OS Templates