<< สิงหาคม << กันยายน >>           ตุลาคม >>  
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
     1 

 2 

 3 

 4 
0900-1630 น.
อบรมระบบ TSUEnT ม.ทักษิณ สงขลา
 5 
0800-1600 น.
วันสุดท้ายที่ส่งเอกสารการยิมเงินและขอยืมเงินตามสัญญา ถึง สค.สบ.
 6 
0900-1630 น.
ประชุม พอช. คณะอนุฯ 9/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานภาค พอช.
 7 
0930-1300 น.
(ผอ)ประชุมคณะติดตามสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 สวทช.
 8 
0900-1700 น.
(ผอ.) ประชุม กพร. ณ โรงแรมการ์เด้น ครีฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.บางละมุนจ.ชลบุรี
 9 
0900-1700 น.
(ผอ.) ประชุม กพร. ณ โรงแรมการ์เด้น ครีฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.บางละมุนจ.ชลบุรี
 10 

 11 
0900-1630 น.
สัมมนา NECTEC-ACE2017 ศูนย์ศิริกิติ์ฯ ผอ.
 12 
0830-1600 น.
(ผอ.) สัมนาเครือข่ายผู้ผลิตและผูประกอบไหม ขก. (บ.อิงคะ) ณ ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
 13 

 14 

 15 
0830-1630 น.
(วิทยา)ประชุม UD New Generation ตามแนวทาง Udon Model ณ โรงแรมประจักษ์ตรา
0900-1630 น.
15-18 กย. ผอ.ติดภารกิจส่วนตัว
 16 

 17 

 18 
0900-1630 น.
15-18 กย. ผอ.ติดภารกิจส่วนตัว
 19 
1300-1630 น.
ประชุม "การพัฒนาข้าวหอมมะลิด้วย วทน." จ.ร้อยเอ็ด ระหว่าง วท. กับภาคเอกชน จ.ร้อยเอ็ด (ผอ/เอกพล/จักราวุธ)
 20 
0900-1630 น.
งาน Thai Tech EXPO 2017 วันที่ 20 – 24 ก.ย. ณ ไบเทค บางนา
 21 
0800-1300 น.
จังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลบ้านแก้ง หมู่ 1 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
0900-1630 น.
งาน Thai Tech EXPO 2017 วันที่ 20 – 24 ก.ย. ณ ไบเทค บางนา
 22 
0900-1630 น.
งาน Thai Tech EXPO 2017 วันที่ 20 – 24 ก.ย. ณ ไบเทค บางนา
1330-1930 น.
(ผอ./วิลาวรรณ) ประชุมแผนการดำเนินงาน Area Based ณ โรงแรมเอวานา บางนา
830-1630 น.
จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร บ้านโนนสวรรค์ ต.กุด บง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
 23 
0900-1630 น.
ประชุมคลินิกฯ ประจำปี 2560
 24 
0800-1700 น.
งาน OTOP show by สส.
 25 
1330-1630 น.
ประชุมคณะทำงานจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด
 26 

 27 

 28 
0930-1200 น.
หารือนักวิจัยใน มทร.อีสาน ขก.
 29 
0800-1630 น.
(ผอ. /วิทยา /จักราวุธ) ร่วมกิจกรรมการประชสัมพันธ์โครงการหมูบ้านวิทยาศาสตร์ฯ ณ บ้านโนนตาล ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
 30 

Template by OS Templates