นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
การพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้ STIM Program    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.7/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.7/5 stars (153 votes cast)


STIM Program (Science Technology and Innovation Matching Program) ระบบการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการโดยการนำ วทน. ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการและมาตรฐาน ผ่านกลไกระบบพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาเทคโนโลยี เชื่อมโยงการบริการด้านการตลาดและการเงินผ่านเครือข่ายในการทำงานอย่างเป็นระบบ

1.     กรอบวงเงินที่สนับสนุน

          กรอบวงเงินที่สนับสนุน จำแนกตามขนาดการจ้างงานของวิสาหกิจ โดย วว. และผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ โดยให้วงเงินในการสนับสนุนสูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท ในระยะเวลา 3 ปี  ในสัดส่วนต่อไปนี้

จำนวนการจ้างงาน

วงเงินการสนับสนุนภายใต้ STIM Program/ปี

สัดส่วนการสนับสนุน

วงเงินการพัฒนาสูงสุด

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

1-5 คน

300,000

วว.: ผปก.

70 : 30

วว.: ผปก.

60 : 40

วว.: ผปก.

50 : 50

900,000 บาท

6-10 คน

400,000

วว.: ผปก.

60 : 40

วว.: ผปก.

50 : 50

วว.: ผปก.

40 : 60

1,200,000 บาท

11-50คน

500,000

วว.: ผปก.

50 : 50

วว.: ผปก.

40 : 60

วว.: ผปก.

30 : 70

1,500,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. รายละเอียดโครงการ STIM Program
2. แบบฟอร์มขอเข้าร่วมโครงการ
STIM Program

ข้อคิดเห็น 1.

แนะนำบริการของโปรแกรม STIM หรือ Science Technology and Innovation Matching Program ที่จะช่วยให้ไอเดียของคุณไปสู่ธุรกิจได้จริง โดยความร่วมมือจากเครือข่ายทั้งด้าน STI การเงิน ธนาคาร มาดูว่า STIM จะช่วยอะไรท่านได้มาก

   [วันที่ : 16/12/2558]

Template by OS Templates