นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
แนวทางการสร้างเครือข่ายพันธมิตรสิ่งทอพื้นบ้านนาโน Nano native textiles Consortium    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (127 votes cast)


ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ“แนวทางการสร้างเครือข่ายพันธมิตรสิ่งทอพื้นบ้านนาโนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast Nano native textiles Consortium)” วันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์โฮเทล ขอนแก่น ร่วมกันระหว่าง ศวภ. 2 และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อคิดเห็น 1.

ความร่วมมือ 4 ภาคส่วน  ภาคราชการ ภาคสถาบันการศึกษา ภาคการผลิต และ ภาคเอกชน

เป็นตัวอย่างของความร่วมมือของทั้ง 4 ภาคส่วน คือ ภาคราชการที่เกี่ยวข้องกับผ้า เช่น พัฒนาชุมชน อุตสาหกรรมจังหวัด พานิชย์จังหวัด  กระทรวงวิทย์ฯ(ศน.พว.) ภาคสถาบันการศึกษา  เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีที่ทำเรื่องผ้าทั้ง 7 จังหวัด ผู้ประกอบการ ทั้งผู้ผลิตผ้าไหมแพรวา ผ้าไหมมัดหมี่(ขอนแก่น) ผ้ายกมุก(นครพนม) ผ้าสาเกตุ(ร้อยเอ็ด) ผ้าย้อมคราม(สกลนคร) ผ้าสามกษัตริย์(อุดรธานี)  ผ้าย้อมมูลควาย(สกลนคร)  เป็นต้น  รวมทั้งผู้ขาย ที่เป็นภาคเอกชนมาสานต่องานของชุมชน ทั้ง บ.จุลไหมไทย  บ.สปันด์ ซิลด์ และ หจก.ธนไพศาล  ทุกคนมีดีกันคนละด้าน แต่หากมารวมตัวกัน พลังอันยิ่งใหญ่ก็จะแผ่ออกมา 

   [วันที่ : 27/3/2558]

ข้อคิดเห็น 2.

จากประเด็นความต้องการทั้งของผู้ผลิตและผู้ขาย รวมทั้งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ คลัสเตอร์ผ้าไหม มีผลสรุปดังนี้

   [วันที่ : 22/5/2558]

ข้อคิดเห็น 3.

ศวภ. 2 ร่วมกับ ศน.พว. กำหนดจัดประชุมฯ Northeast nano native textiles consortium ครั้งที่ 2/2558 

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

*โครงการ

*กำหนดการ

*รายละเอียดการสมัครโครงการประกวดผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้าน

*Trend spring/summer 2015

*การย้อมสีแบบ CXB

   [วันที่ : 24/5/2558]

ข้อคิดเห็น 4.

Trend เทรนด์สีธรรมชาติ มีความสำคัญต่อผู้ผลิตผ้าที่ต้องการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี 5 องค์ประกอบที่สำคัญคือ เรื่องราว สีสรร ลวดลาย เนื้อผ้า แฟชั่น  ภายใต้ 5 กลุ่ม ได้แก่ พลังธรรมชาติ หมอกและควัน ความทรงจำสีจาง เสน่ห์เย้ายวน รื่นเริงบันเทิงใจ

   [วันที่ : 24/5/2558]

ข้อคิดเห็น 5.

ภาพกิจกรรมการจัดการประชุมนาโน ครั้งที่ 2 ที่ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

   [วันที่ : 17/6/2558]

ข้อคิดเห็น 6.

การประชุมการอกแบบสิ่งทอพื้นบ้านนาโน ในวันที่ 30 มิ.ย. 58 ที่ผ่านมา มีคลินิกเทคโนโลยีนำผ้าที่เคลือบนาโน และจะพัมนาเป็นผลิตภัณฑ์เข้าประกวดในวันที่ 24 สค. 58 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ต้องขอขอบคุณ นักออกแบบจาก มทร.พระนคร ทั้งสองท่าน นางกัญญุมา ญาณวิโรจน์ และนายกฤษดา รัตนางกูร ที่มาให้ความรู้ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

   [วันที่ : 1/7/2558]

ข้อคิดเห็น 7.

ผลการประกวดฯ NNTA2015 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ ลานโปโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

   [วันที่ : 26/8/2558]

ข้อคิดเห็น 8.

เอกสารเผยแพร่งานประกวดสุดยอดสิ่งทอพื้นบ้านนาโน NNTA2015

   [วันที่ : 26/8/2558]

ข้อคิดเห็น 9.

ประมวลภาพงาน NNTA2015

   [วันที่ : 26/8/2558]

ข้อคิดเห็น 10.

คำกล่าวรายงาน และ คำกล่าวเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการสร้างเครือข่ายพันธมิตรสิ่งทอพื้นบ้านนาโน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Northeast Nano native textiles Consortium)” ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

   [วันที่ : 27/8/2558]

ข้อคิดเห็น 11.

รายงานสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการสร้างเครือข่ายพันธมิตรสิ่งทอพื้นบ้านนาโน ภาคตะวันออกเฉียงหนือ”
(Northeast Nano native textiles Consortium) และการจัดประกวดสิ่งทอพื้นบ้านนาโน Nano Native Textile Award 2015 : NNTA2015
 

   [วันที่ : 9/6/2559]

Template by OS Templates