นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.3/5 stars (3 votes cast)


สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการคลินิกเทคโนโลยี และได้เปิดช่องทางในการรับบริการ ผ่านศูนย์บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ผ่านระบบออนไลน์

โดยหลังจากรับบริการเรียบร้อบแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ในการตอบคำถามต่าง ๆ และส่งแบบสอบถามวัดความพึงพอใจออนไลน์ไปให้กับผู้รับบริการ

สำหรับในปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมามีการตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยมีรายละเอียดของผลการประะเมินวัดความพึงพอใจ ดังนี้

 

 

 

 

แบบฟอร์มของการประเมิน

 

Template by OS Templates