นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการภายใต้ platform : Technology Consulting Services (TCS)    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (28 votes cast)

  • คลินิก
  • วันที่เพิ่ม : 2/10/2561   อ่าน : 103 ข้อคิดเห็น 0

เพื่อความชัดเจน โปร่งใสในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณภายใต้แพลตฟอร์ม Technology Consulting Services (TCS) ทางคลินิกส่วนกลางจึงกำหนดหลักเกรณ์ในการพิจารณาไว้ ดังนี้

เกณฑ์การคัดกรองข้อเสนอโครงการบริการให้คำปรึกษาฯ

เกณ์การพิจารณาเพื่อสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  : แผนงานบริการให้คำปรึกษาฯ 

 

Template by OS Templates