นางจิดาภา  สงสอน
ขอคำปรึกษาการสร้างโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงงานทดแทน    
เขียนโดย : นางจิดาภา  สงสอน
  • Currently 3.3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.3/5 stars (45 votes cast)


1-17 กรกฎาคม 2561 คลินิกเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ KICE  และมีคณะครูจาก รร.บ้านท่าลาด ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เข้ามาขอรับคำปรึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้างโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงงานทดแทน เนื่องจากโรงเรียนได้มีศูนย์เรียนรู้เพื่อให้นักเรียนและชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้จึงสนใจอยากเพิ่มเทคโนโลยีดังกล่าว 

 

Template by OS Templates