นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
สรุปการประชุม คทง.พัฒนาจังหวัดลพบุรี    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
 • Currently 2.8/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.8/5 stars (28 votes cast)

 • ลพบุรี
 • วันที่เพิ่ม : 24/4/2561   อ่าน : 128 ข้อคิดเห็น 1

สรุปประเด็น/หัวข้อ พื้นที่/กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาข้อเสนอโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ในจังหวัดลพบุรี ดังนี้

หัวข้อ

ความต้องการด้าน วทน.

พื้นที่

หน่วยงานเริ่มดำเนินการ

จำปีสิรินธร

 • การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ป่าจำปีสิรินธร
 • การขยายต้นพันธุ์
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอกจำปีสิรินธร เช่น น้ำหอม

อำเภอท่าหลวง

 

เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

การนำกลับมาใช้ใหม่

 

 

อ้อย

เครื่องจักรเพื่อลดการเผาใบอ้อย

 

 

ผักตบชวา

การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา เช่น การทำปุ๋ย การพัฒนาเส้นใยผสม

 

 

ลิง

การควบคุมประชากรลิง

 

 

ดินสอพอง

การฉายรังสีเพื่อลดเชื้อโรคในดินสอพอง

 

 

ดอกทานตะวัน

การสร้างมูลค่าเพิ่ม การแปรรูป

 

 

ผ้ามัดหมี่

 • การย้อมสีผ้า
 • nanotechnology

อำเภอโคกเจริญ

 

ปลาส้ม

การแปรรูป

 

 

เกษตรอินทรีย์

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

 

 

ข้อคิดเห็น 1.

มรภ.เทพสตรี ทำหนังสือขอหารือ การจัดทำโครงการจำปีสิริธร เพื่อการอนุรักษ์ ซึ่งมีเรื่องที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ การจัดการน้ำ การขยายพันธุ์  

   [วันที่ : 24/4/2561]

Template by OS Templates