นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
กระทรวงวิทย์ลุยโครงการ “Big Rock” 3.2 พันล้าน สร้างคน-แก้จน-เสริมแกร่ง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอนาคตชาติ    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (73 votes cast)


IMG 0280

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ชูโครงการ “บิ๊กร็อก” 3.2 พันล้าน สร้างคน แก้จน เสริมแกร่งประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์ ลุยยกระดับโอทอปใน 10 จังหวัดยากจน ปั้นโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร พร้อมตั้ง “ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ” กับ “โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร” แห่งแรกของประเทศไทย

IMG 0376 IMG 0392

 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 61 ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวการดำเนินโครงการบิ๊ก ร็อก (Big Rock) เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ จำนวน 3,292.38 ล้านบาทว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ จำนวน 3,292.38 ล้านบาท เพื่อให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการบิ๊กร็อก ผ่าน 14 โครงการสำคัญ อาทิ และใน 14 โครงการดังกล่าวได้แบ่งการดำเนินการเป็น 3 ส่วน คือ “วิทย์สร้างคน” “วิทย์แก้จน”และ ”วิทย์เสริมแกร่ง” เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการปูพื้นฐานในการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญในระยะสั้นคือเพื่อแก้ปัญหาของประเทศให้ตรงจุดและตรงกับความต้องการของคนในประเทศ ถ้าเราสามารถลดความเหลื่อมล้ำหรือแก้จนให้กับคนส่วนใหญ่ได้ พร้อมกับสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมขึ้นมาได้ ประเทศก็จะก้าวไปได้ไกล โดยโครงการจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน มี.ค. นี้เป็นต้น

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวต่อว่า โครงการบิ๊กร็อก มีทั้งหมด 14 โครงการสำคัญ อาทิ ในส่วนของวิทย์สร้างคน  เราจะสร้างคนรุ่นใหม่ในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นอาชีพในอนาคต ผ่านโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์สายอาชีพ และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อที่จะทำให้คนรุ่นใหม่รู้ว่าในอนาคตอันใกล้ ควรจะเรียนอะไร ไปทำอาชีพอะไร ถึงจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่กำลังจะก้าวไปสู่สังคม 4.0  นอกจากนี้ จะมีโครงการจัดการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์  โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม ที่จะไปสร้างในโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศอีก 150 แห่ง เพื่อสร้างพื้นที่ให้นักเรียนสามารถเข้าไปใช้พื้นที่ ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ทางวิศวกรรม เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์เป็นชิ้นงานต่าง ๆ เพื่อยกระดับฝีมือ ความชำนาญ  ความรู้ความเข้าใจ หรือเป็นนวัตกร เป็นต้น

IMG 0355 IMG 0360

ดร.สุวิทย์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของวิทย์แก้จน จะมี โครงการยกระดับโอทอปใน 10 จังหวัดยากจน และโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร  โดยโครงการยกระดับโอทอปใน 10 จังหวัดยากจน ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำวิจัยและตรวจสอบสินค้าโอทอปใน 10 จังหวัดยากจน คือ แม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ น่าน นครพนม นราธิวาส ปัตตานี ชัยนาท ตาก อำนาจเจริญ เป็นต้น ว่ามีสินค้าตัวใดที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะเข้าไปยกระดับ โดยใช้ วทน. เข้าไปช่วย เพื่อให้สินค้าสามารถไปวางขายหรือโชว์ในประเทศและต่างประเทศได้ ผ่านการดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อสรุปปัญหาของโอทอปในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อจะนำวิทยาศาสตร์ไปแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ที่สำคัญได้ประสานไปที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคี เพื่อหาตลาดให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น

ขณะที่โครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร ต้องยอมรับว่าเกษตรกรเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ หรือเป็นฐานรากของปิรามิด ที่ผ่านมาทำการผลิตหรือทำการเกษตรแบบเก่ามานาน เราจะต้องเปลี่ยนเกษตรกรในประเทศให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ ซึ่งต้องใช้ วทน. เข้าไปช่วยในภาคการผลิตหรือภาคการเกษตรให้มากขึ้น โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งเป้าหมายจะเปลี่ยนเกษตรกรจำนวน 40,000 ราย และกลุ่มเกษตรกรจำนวน 2,000 กลุ่มให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Smart Farmers โดยไม่ทิ้งการทำการเกษตรแบบเดิมที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วย เพียงแต่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะเข้าไปต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้หลักการของวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างนวัตกรรมให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

IMG 0397 IMG 0312

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวด้วยว่า สำหรับวิทย์เสริมแกร่ง มีโครงการที่เป็นของใหม่ของประเทศ คือ การจัดตั้งธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นโครงการที่คนไทยจะมีความภูมิใจในความเป็นชาติที่มีความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก อย่าลืมนะครับว่าความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพเป็นความมั่นคงของประเทศ เราใช้ความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพในการผลิตอาหาร ยา และใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย ที่ผ่านมา ประเทศเรายังไม่เคยมีการรวบรวมทรัพยากรชีวภาพไว้อย่างเป็นระบบ   แต่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะจัดตั้งธนาคารเพื่อรวมรวมทรัพยากรชีวภาพของประเทศมาไว้ในที่เดียวกัน และจะมีการต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ  พร้อมกันนั้น เราจะจัดตั้งโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจรขึ้นมา และนี่จะเป็นแห่งแรกของประเทศที่จะเป็นโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจรที่มีความพร้อมให้บริการด้านเครื่องมือการผลิต วิเคราะห์ ทดสอบ และรับรองมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารได้มาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะเป็นการยกระดับให้ผู้ประกอบการอาหารสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 

“ผมหวังว่าโครงการ Big Rock ทั้งวิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน และวิทย์เสริมแกร่ง จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ถ้าสำเร็จและผมเชื่อว่ามันจะสำเร็จ เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงประเทศและนำประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมั่นคง เพราะหัวใจที่สำคัญที่สุดของโครงการ Big Rock คือ “คน” ถ้าเราเปลี่ยนความคิดคนไทยให้มีความคิดแบบวิทยาศาสตร์ได้ เราจะมีเหตุมีผล และจะสร้างสังคมที่มีเหตุมีผลได้ สังคมไทยก็จะกลายเป็นสังคมที่มีศักยภาพ ด้วยโลกในวันข้างหน้าเป็นโลกที่จะมีเปลี่ยนแปลง หน้าที่ของผมและของรัฐบาลคือการเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เพราะฉะนั้น ทั้ง 14 โครงการ Big Rock ผมคาดหวังว่าทุกสัดส่วนของสังคมไทยจะร่วมเดินทางไปกับผมครับ” ดร.สุวิทย์ กล่าว

 

Template by OS Templates