นายเอกพล  มนตรี
อบรมการตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และรังสีตามแนวชายแดน ผ่านด่านศุลกากร (Radiation Gate Monitor)    
เขียนโดย : นายเอกพล  มนตรี
 • Currently 2.7/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.7/5 stars (10 votes cast)

 • ศวภ.2
 • วันที่เพิ่ม : 10/1/2561   อ่าน : 99 ข้อคิดเห็น 0

ศวภ.2 ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และรังสีตามแนวชายแดน ผ่านด่านศุลกากร (Radiation Gate Monitor) เพื่อให้ความรู้เบื้องต้น การป้องกันอันตรายจากรังสี รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติในการตรวจพิสูจน์ การฝึกซ้อมการเผชิญสถานการณ์ตรวจพบวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ และการทำความเข้าใจในระบบ Radiation Gate Monitor ซึ่งจัดโดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดยศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.) ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2560 ณ ด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย มีหัวการฝึกอบรมดังนี้

 1. สาระสำคัญของ พรบ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 โดย ดร.ไชยยศ สุนทราภา
 2. การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี โดย ดร.สมบูรณ์ โตอุตชนม์
 3. การคุกคามของการค้าผิดกฎหมายของวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี โดย นายไมตรี ศรียา
 4. ชนิดของเครื่องมือและสัญญาณ Alarm ต่างๆ โดย นายไมตรี ศรียา
 5. การจัดทำ SOP และการวิเคราะห์สัญญาณ Alarm ต่างๆ โดย นายไมตรี ศรียา
 6. การฝึกภาคปฏิบัติ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงลึก และการบำรุงรักษา
 7. การฝึกภาคปฏิบัติการยืนยัน SNM และการสื่อสารกับ OAP

รายละเอียดตามรายงาน

 

Template by OS Templates