นายเอกพล  มนตรี
จังหวัดเคลื่อนที่ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
เขียนโดย : นายเอกพล  มนตรี
  • Currently 2.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.5/5 stars (10 votes cast)

  • ศวภ.2
  • วันที่เพิ่ม : 10/1/2561   อ่าน : 93 ข้อคิดเห็น 0

ศวภ. 2 ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน วท. ที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จากโรงพยาบาล ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเขตพื้นที่อำเภอหนองนาคำ ณ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

นายอัครเดช มุลิกะมาน นายอำเภอหนองนาคำ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานเกี่ยวกับสภาพทั่วไปอำเภอหนองนาคำ รวมทั้งการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะ และคณะหัวหน้าส่วนราชการมอบสิ่งของ ถุงยังชีพ พันธุ์ปลา ให้แก่ประชน

สรุปการให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
1. ประชาชนมาลงทะเบียนรับเอกสารเผยแพร่ผลงานหน่วยงาน วท. จำนวน 89 คน
2. ความต้องการด้าน วทน. ดังนี้
- นายชัยยศ จันทร์ทองสา ต้องการการใช้เทคโนโลยีเพื่อการลดต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์
- นางศิริมา นามประเสริฐ ต้องการองค์ความรู้ด้านวิชาการ การตรวจวัดปริมาณรังสี เกี่ยวกับรังสีทางการแพทย์ การบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดรังสี การให้คำปรึกษา
รายละเอียดรายงาน

 

Template by OS Templates