นายวิทยา  สุวรรณสุข
เทคโนโลยี Color ID Labeling และผ้ายีนส์    
เขียนโดย : นายวิทยา  สุวรรณสุข
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (10 votes cast)


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยี Color ID Labeling และผ้ายีนส์เพื่อรองรับตลาด Thailand 4.0 ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2561 ณ รร. สกลแกรนด์พาเลซ จ.สกลนคร โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ผู้รับผิดชอบ ดร.สายจิต ดาวสุโข
- เป็นโครงการ Area Based ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าทอมือย้อมธรรมชาติด้วยนวัตกรรม Color ID Label และการพัฒนาผ้าครามเป็นผ้ายีนต์
- กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ผลิตผ้าครามในกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) คัดเลือกจำนวน 20 กลุ่ม
- การดำเนินการ (1) การจัดทำฐานข้อมูลฉลากสีของผ้าในแต่ละกลุ่ม ->เชื่อมโยงตลาดออนไลน์ระหว่างนักออกแบบ+ผู้ผลิตผ้า (matching สีที่ใกล้เคียงกับความต้องการ) (2) แผนการตลาด/ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ /สินค้าพรีเมี่ยม เช่น สินค้าประเภท Orangnic หรือ Green (3) QR Code / AR Code ในระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System)

 

Template by OS Templates