น.ส.ธัญรัตน์  ประชามอญ
จ.เคลื่อนที่ อ.พังโคน จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
เขียนโดย : น.ส.ธัญรัตน์  ประชามอญ
  • Currently 2.7/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.7/5 stars (9 votes cast)

  • จ.สกลนคร
  • วันที่เพิ่ม : 25/12/2560   อ่าน : 86 ข้อคิดเห็น 0

         วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ศวภ. 2 เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ วท. เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน พร้อมรับความต้องการด้าน วทน. จากชุมชน ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายนพดล ไพฑูรย์) เป็นประธานการเปิดงานครั้งนี้ และนายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ นายอำเภอพังโคน กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และบรรยายสรุปพอสังเขป ทั้งนี้ นางสาวธัญรัตน์ ประชามอญ นวค. ผู้แทน ศวภ. 2 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

       ในการนี้ ศวภ. 2 เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเผยแพร่ผลงานวิจัยหน่วยงาน วท. ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนได้ รวมทั้งให้คำปรึกษาและรับความต้องการจากประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบสารละลายไคโตซานฉายรังสี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก สทน. ให้แก่เกษตรกรที่สนใจเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับพืชผลทางการเกษตร ทั้งนี้มีประชาชนสนใจและเข้ารับเอกสารจากบูธ ศวภ. 2 จำนวน 90 คน 

 

นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ นายอำเภอพังโคน กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และบรรยายสรุปสภาพภูมิประเทศและความเป็นอยู่ของประชากรอำเภอพังโคน

 

 

นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการมอบถุงยังชีพ พันธุ์ปลาให้แก่ประชาชน และมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน 

 

     ศวภ. 2 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมแนะนำหัวหน้าส่วนราชการ และจัดบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเผยแพร่ผลงานวิจัยหน่วยงาน วท. ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนได้ รวมทั้งให้คำปรึกษาและรับความต้องการจากประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบสารละลายไคโตซานฉายรังสี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก สทน. ให้แก่เกษตรกรที่สนใจเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับพืชผลทางการเกษตร

 

นายนพดลฯ พร้อมคณะ เยี่ยมชมบูธ ศวภ. 2 โดย ศวภ. 2 ได้มอบเอกสารและสารละลายไคโตซานฉายรังสี ให้แก่รองผู้ว่าฯ

 

Template by OS Templates