นายเอกพล  มนตรี
ประชาสัมพันงานสัมมนายกระดับโอทอปด้วย วทน. จังหวัดนครราชสีมา    
เขียนโดย : นายเอกพล  มนตรี
  • Currently 2.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.5/5 stars (14 votes cast)

  • วว.
  • วันที่เพิ่ม : 12/12/2560   อ่าน : 88 ข้อคิดเห็น 0

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ไทย(วว.) กำหนดจัดสัมมนา "ยกระดับโอทอปด้วย วทน." ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้องสุรนารี เอ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา จึงเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานตามวัน เวลา ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ
/online/filemanager/fileclinic/F20/files/20171212033103.pdf

 

Template by OS Templates