นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
ประชุมเครือข่ายคลินิกฯ ประจำปี 2561    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (129 votes cast)


พบกันปีละครั้งกับการประชุมประจำปีเครือข่ายความร่มมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน "คลินิกเทคโนโลยี" วันที่ 22-23 กย. ที่ไบเทคบางนา ภายในงาน THAI TECH EXPO 2017

QR Code บล๊อกการประชุมเครือข่าย

ข้อคิดเห็น 1.
การรายงานในระบบ cmo ณ วันที่ 5 กค 60 โครงการที่รับงบประมาณ 191 คก
เข้ามารายงาน 181 โครงการ ไม่รายงาน 10 โครงการ รายละเอียดการสรุปผลการรายงานความก้าวหน้าไตรมาส 3/2560
 
สิ่งที่พบจากการรายงานโครงการฯ(บางโครงการ)
- ใส่งบประมาณที่ใช้ เกินกว่างบประมาณที่รับอนุมัติ
- จับใจความไม่ได้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร
- ไม่แนบไฟล์ผู้รับบริการ
- ไฟล์แนบ (ใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตาม)ไม่ใช้ฟอร์มที่กระทรวง ให้ไป การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน (สำคัญมาก คือ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้)
- เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 
           - ไม่มีไฟล์CD
           - ไฟล์ที่มีใหญ่มาก เพราะสแกนมาทั้งเล่ม ไม่ใช่word หรือ pdf
           - เอกสารแนบเยอะกว่าเนื้อหาผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ เช่น ใบสมัครและเบิกประเมินที่ให้ชาวบ้านกรอกเป็นแผ่นๆไม่ต้องแนบมาในรายงานฯ ให้สรุปข้อมูลลงในตารางexcel ที่กระทรวงส่งให้
 
สิ่งที่กระทรวงอยากเห็น
1.การดำเนินการโครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนที่ตั้งไว้หรือไม่
2.ทราบผลการดำเนินงาน สั้น กระชับ ได้ใจความใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร กี่ครั้ง  ครั้งละกี่คนมีผลประเมินและติดตามโครงการตามแบบฟอร์ม ก วิทย์ (สำหรับข้อมูลผู้รับบริการทั้งหมด มีข้อมูลครบถ้วน มีตัวตน สามารถตรวจสอบได้) และ ข้อมูลจำนวนสถานประกอบการที่นำไปใช้ประโยชน์ ตามแบบฟอร์ม ก.วิทย์ 
รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน
3.เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 เล่ม พร้อมไฟล์CD(ข้อเป็นไฟล์ wordหรือ pdf ที่ไม่ใช่ ไฟล์ที่สแกนมาทั้งเล่ม เพราะไฟล์ใหญ่มาก)

   [วันที่ : 22/9/2560]

Template by OS Templates