นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมขอนแก่นเตรียมความพร้อมสู่ AEC    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3.3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.3/5 stars (13 votes cast)


ผอ.ศวภ. 2 เข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมขอนแก่นเตรียมความพร้อมสู่ AEC : การยกระดับผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมสู่ระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี โดยได้นำเสนอแนะนำภารกิจหน่วยงานในการสนับสนุน SMEs และแนะนำโครงการ STI for OTOP upgrade ของกระทรวงวิทย์  

 

Template by OS Templates