น.ส.ธัญรัตน์  ประชามอญ
ติดตามประเมินผลโครงการคลินิกเทคโนโลยี ฯ    
เขียนโดย : น.ส.ธัญรัตน์  ประชามอญ
  • Currently 3.4/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.4/5 stars (51 votes cast)


ศวภ. 2 ร่วมติดตามประเมินผลโครงการคลินิกเทคโนโลยี ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น) เป็นผู้ดำเนินการ โดยลงพื้นที่ประเมิน 2 กลุ่ม ดังนี้  

ณ กลุ่มปลาแปรรูปบ้านโนนฆ้อง บ.โนนฆ้อง ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยดำเนินโครงการเครื่องนวดคลุกเคล้าเนื้อปลาเพื่อผลิตปลาส้มแบบก้อน

 

ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรหม่อนไหม บ้านหวายหลืม หมู่ 10 บ้านหวายหลืม ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยดำเนินโครงการการพัฒนากระบวนการผลิตตามมาตรฐาน มผช. และพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรหม่อนไหม บ้านหวายหลืม

รายละเอียดเพิ่มเติมตามรายงานที่แนบ

 

Template by OS Templates