เอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ภาคอีสาน    
เขียนโดย : เอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (91 votes cast)

  • คลินิก
  • วันที่เพิ่ม : 29/6/2560   อ่าน : 496 ข้อคิดเห็น 0

ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยีและหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ดาวนโหลดdownload 1. บันทึกข้อความ เสนอ ผู้บริหารฯ

ดาวนโหลดdownload 2. ร่างแผนปฏิบัติการการนำ วทน.สู่ภูมิภาค(ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564): ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดาวนโหลดdownload 3. ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษา/ข้อเสนอโครงการแบบย่อ ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยีและหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยพัฒนาโครงการตามแบบฟอร์มโครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. (แผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี และแผนงานวิจัยพัฒนาต่อยอด ภายในวันที่ 31 ส.ค. / แผนงานการบริการให้คำปรึกษาฯ และ โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ภายในวันที่ 15 ก.ย.60)

 ดาวนโหลดdownload 4. ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษา/ข้อเสนอโครงการแบบย่อ ที่นำไปพิจารณาภายใต้การดำเนินงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อ OTOP และโครงการนวัตกรรมผ้าทออีสานก้าวสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลิงค์ข้อมูล...

 

Template by OS Templates