นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
ประกาศรับข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2561    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (106 votes cast)

  • คลินิก
  • วันที่เพิ่ม : 9/5/2560   อ่าน : 630 ข้อคิดเห็น 0

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564” ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกำหนดประชุมในวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

 ทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้หน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2561 โดยส่งโครงการแบบย่อ (Project Brief) (เอกสารแนบ 1) โดยส่งเป็น 1 ชุด (โครงการแบบย่อ) ต่อ 1 โครงการ โดยให้โครงการนั้นสอดคล้องกับ Value chain (เอกสารแนบ 2) หรือโครงการที่เป็นความต้องการของชุมชน โดยส่งมายังแผนกวิจัยและพัฒนา งานบริการการศึกษา จำนวน 3 ชุด พร้อมด้วยไฟล์ข้อมูล ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ สำหรับนักวิจัย บุคลากรที่เป็นเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีทั่วประเทศส่งข้อเสนอโครงการแบบย่อ(Project Brief)  เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ ในปี 2561 ในวันประชุมการจัดทำแผน วทน. สู่ภูมิภาค ตามตารางด้านล่าง

โครงการจัดประชุม

โครงการแบบย่อ (Project Brief) (เอกสารแนบ 1)

 Value chain (เอกสารแนบ 2)

 

Template by OS Templates