หมายเหตุ :
 • ข้อมูลโครงการคลินิกเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2547 - ปัจจุบัน โดย 1 โครงการสามารถลงได้หลายพื้นที่
 • ข้อมูลโครงการบูรณาการจังหวัด ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน
 • ข้อมูลโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2549 - ปัจจุบัน นับจำนวนโครงการตามที่ตั้งของเครือข่ายที่ได้รับการจัดสรรงบ
 • ข้อมูลโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย ตั้งแต่ปี 2552 - ปัจจุบัน
 • รายงานสรุปโครงการตามพื้นที่ (Project Area) ทั้งหมด
  ภาคเหนือ
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กำแพงเพชร 7 15
  2,648,500
  0 170 3 4
  1,035,000
  26
  3,683,500
  2. เชียงราย 5 39
  9,770,636
  1 187 10 23
  5,728,628
  68
  15,499,264
  3. เชียงใหม่ 6 181
  54,681,700
  12 451 11 25
  8,402,447
  224
  63,084,147
  4. ตาก 2 51
  10,287,038
  2 154 5 7
  1,750,500
  62
  12,037,538
  5. นครสวรรค์ 11 36
  6,664,810
  2 187 1 4
  1,014,000
  53
  7,678,810
  6. น่าน 1 42
  7,748,255
  5 205 8 18
  4,996,640
  66
  12,744,895
  7. พะเยา 8 63
  12,493,320
  1 186 12 32
  8,522,300
  104
  21,015,620
  8. พิจิตร 3 0
  0
  0 220 3 8
  2,050,000
  11
  0
  9. พิษณุโลก 3 149
  27,759,316
  16 409 13 38
  8,760,120
  206
  36,519,436
  10. เพชรบูรณ์ 5 28
  4,840,380
  3 49 0 0
  0
  36
  0
  11. แพร่ 3 28
  5,709,296
  0 217 12 27
  7,449,680
  58
  13,158,976
  12. แม่ฮ่องสอน 5 6
  1,067,500
  0 121 1 3
  1,764,107
  14
  2,831,607
  13. ลำปาง 7 126
  18,938,950
  5 187 11 29
  6,738,000
  167
  25,676,950
  14. ลำพูน 12 0
  0
  0 83 4 9
  2,256,256
  21
  0
  15. สุโขทัย 7 6
  1,892,000
  0 159 3 9
  2,362,954
  22
  4,254,954
  16. อุตรดิตถ์ 8 76
  14,594,144
  3 243 18 55
  11,287,110
  142
  25,881,254
  17. อุทัยธานี 4 0
  0
  0 47 0 0
  0
  4
  0
  ภาคกลาง
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กรุงเทพมหานคร 0 414
  110,873,583
  13 431 0 0
  0
  427
  0
  2. กาญจนบุรี 9 12
  2,158,504
  1 269 2 4
  1,031,820
  26
  3,190,324
  3. ฉะเชิงเทรา 5 3
  750,000
  1 208 3 7
  1,460,000
  16
  2,210,000
  4. ชัยนาท 7 0
  0
  0 158 0 0
  0
  7
  0
  5. นครนายก 3 30
  11,199,890
  4 788 2 3
  717,200
  40
  11,917,090
  6. นครปฐม 14 12
  2,587,768
  0 123 7 16
  4,032,700
  42
  6,620,468
  7. นนทบุรี 5 5
  783,000
  0 124 1 2
  325,900
  12
  1,108,900
  8. ปทุมธานี 1 36
  7,538,628
  0 106 5 14
  3,497,600
  51
  11,036,228
  9. ประจวบคีรีขันธ์ 0 4
  808,040
  0 1 1 1
  150,000
  5
  958,040
  10. ปราจีนบุรี 10 4
  573,000
  0 29 0 0
  0
  14
  0
  11. พระนครศรีอยุธยา 10 50
  9,036,565
  3 197 7 18
  3,719,250
  81
  12,755,815
  12. เพชรบุรี 25 23
  4,919,280
  1 365 3 9
  2,311,100
  58
  7,230,380
  13. ราชบุรี 10 3
  370,000
  0 226 4 11
  2,322,400
  24
  2,692,400
  14. ลพบุรี 6 23
  4,610,080
  5 154 0 0
  0
  34
  0
  15. สมุทรปราการ 3 0
  0
  0 43 1 2
  279,000
  5
  0
  16. สมุทรสงคราม 4 0
  0
  0 103 0 0
  0
  4
  0
  17. สมุทรสาคร 3 0
  0
  0 124 2 7
  1,849,000
  10
  0
  18. สระแก้ว 9 1
  160,000
  0 13 0 0
  0
  10
  0
  19. สระบุรี 11 0
  0
  0 26 2 6
  1,238,000
  17
  0
  20. สิงห์บุรี 18 27
  4,216,365
  0 143 1 1
  236,500
  46
  4,452,865
  21. สุพรรณบุรี 4 14
  3,516,500
  0 7 5 6
  1,284,600
  24
  4,801,100
  22. อ่างทอง 12 0
  0
  0 4 2 7
  3,927,760
  19
  0
  ภาคตะวันออก
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. จันทบุรี 7 58
  10,521,820
  4 203 4 11
  2,973,200
  80
  13,495,020
  2. ชลบุรี 6 65
  11,919,020
  11 103 1 3
  871,140
  85
  12,790,160
  3. ตราด 8 3
  339,600
  0 130 3 6
  1,494,700
  17
  1,834,300
  4. ระยอง 7 0
  0
  0 26 1 3
  740,000
  10
  0
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กาฬสินธุ์ 8 48
  11,874,126
  6 459 4 13
  4,523,910
  75
  16,398,036
  2. ขอนแก่น 2 70
  17,872,164
  11 294 7 17
  4,261,600
  100
  22,133,764
  3. ชัยภูมิ 7 8
  1,499,100
  0 161 4 8
  1,939,380
  23
  3,438,480
  4. นครพนม 7 40
  7,936,538
  1 188 9 26
  6,492,490
  74
  14,429,028
  5. นครราชสีมา 18 143
  34,471,554
  3 167 11 15
  3,829,340
  179
  38,300,894
  6. บึงกาฬ 0 0
  0
  0 132 2 5
  1,490,000
  5
  0
  7. บุรีรัมย์ 15 15
  3,250,890
  1 307 7 16
  4,225,990
  47
  7,476,880
  8. มหาสารคาม 4 114
  26,012,331
  8 375 7 22
  6,334,760
  148
  32,347,091
  9. มุกดาหาร 0 2
  274,000
  0 128 2 6
  1,696,400
  8
  1,970,400
  10. ยโสธร 14 9
  1,740,000
  2 200 4 10
  2,491,350
  35
  4,231,350
  11. ร้อยเอ็ด 2 10
  1,887,372
  1 178 5 13
  3,376,800
  26
  5,264,172
  12. เลย 6 50
  9,508,962
  8 204 6 11
  3,663,260
  75
  13,172,222
  13. ศรีสะเกษ 10 16
  3,435,324
  1 40 4 15
  4,691,600
  42
  8,126,924
  14. สกลนคร 5 104
  21,830,533
  4 187 14 29
  7,786,240
  142
  29,616,773
  15. สุรินทร์ 5 50
  11,475,120
  1 158 7 21
  6,080,590
  77
  17,555,710
  16. หนองคาย 1 5
  789,775
  1 250 5 10
  2,592,720
  17
  3,382,495
  17. หนองบัวลำภู 2 3
  569,500
  0 210 3 8
  1,972,600
  13
  2,542,100
  18. อำนาจเจริญ 6 1
  150,000
  1 9 4 11
  2,679,650
  19
  2,829,650
  19. อุดรธานี 7 50
  9,889,982
  4 89 6 13
  4,183,000
  74
  14,072,982
  20. อุบลราชธานี 15 133
  26,595,827
  22 345 13 35
  9,897,360
  205
  36,493,187
  ภาคใต้
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กระบี่ 12 9
  2,624,000
  2 288 4 5
  1,730,200
  28
  4,354,200
  2. ชุมพร 2 26
  4,968,990
  3 127 6 16
  3,806,660
  47
  8,775,650
  3. ตรัง 15 29
  6,014,600
  8 252 6 11
  2,136,000
  63
  8,150,600
  4. นครศรีธรรมราช 17 77
  16,957,447
  20 136 11 36
  9,172,738
  150
  26,130,185
  5. นราธิวาส 2 14
  3,340,660
  0 227 5 12
  4,697,160
  28
  8,037,820
  6. ปัตตานี 12 19
  3,546,946
  1 243 5 12
  2,884,900
  44
  6,431,846
  7. พังงา 5 0
  0
  0 23 3 6
  1,355,000
  11
  0
  8. พัทลุง 4 0
  0
  0 254 11 26
  6,358,521
  30
  0
  9. ภูเก็ต 2 13
  2,476,730
  3 113 2 7
  1,850,000
  25
  4,326,730
  10. ยะลา 1 62
  14,387,952
  11 141 10 20
  890,000
  94
  15,277,952
  11. ระนอง 1 0
  0
  0 151 3 9
  2,180,700
  10
  0
  12. สงขลา 11 136
  28,816,101
  10 182 12 31
  7,779,050
  188
  36,595,151
  13. สตูล 3 0
  0
  0 165 3 4
  783,400
  7
  0
  14. สุราษฎร์ธานี 6 15
  3,441,740
  0 214 7 9
  2,566,260
  30
  6,008,000
  รวมทั้งหมด5212,904
  0
  22614,1873849360
  หมายเหตุ :
 • จำนวนโครงการคลินิกตามจังหวัดยึดตามพื้นที่ของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นเป็นหลัก
 • ยอดรวมจะเป็นยอดรวมของ จำนวนโครงการ ไม่รวมจำนวนหมู่บ้าน
 • Template by OS Templates