หมายเหตุ :
 • ข้อมูลโครงการคลินิกเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2547 - ปัจจุบัน โดย 1 โครงการสามารถลงได้หลายพื้นที่
 • ข้อมูลโครงการบูรณาการจังหวัด ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน
 • ข้อมูลโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2549 - ปัจจุบัน นับจำนวนโครงการตามที่ตั้งของเครือข่ายที่ได้รับการจัดสรรงบ
 • ข้อมูลโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย ตั้งแต่ปี 2552 - ปัจจุบัน
 • รายงานสรุปโครงการตามพื้นที่ (Project Area) ทั้งหมด
  ภาคเหนือ
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กำแพงเพชร 7 15
  2,648,500
  0 170 3 5
  1,275,000
  27
  3,923,500
  2. เชียงราย 5 39
  9,770,636
  1 187 10 23
  5,728,628
  68
  15,499,264
  3. เชียงใหม่ 6 182
  54,881,700
  12 451 11 26
  8,962,447
  226
  63,844,147
  4. ตาก 2 51
  10,287,038
  2 154 5 8
  1,950,500
  63
  12,237,538
  5. นครสวรรค์ 11 36
  6,664,810
  2 187 1 4
  1,014,000
  53
  7,678,810
  6. น่าน 1 42
  7,748,255
  5 205 9 20
  5,596,640
  68
  13,344,895
  7. พะเยา 8 65
  13,093,320
  1 186 12 37
  9,902,300
  111
  22,995,620
  8. พิจิตร 3 0
  0
  0 220 3 8
  2,050,000
  11
  0
  9. พิษณุโลก 3 152
  28,819,316
  16 409 13 38
  8,760,120
  209
  37,579,436
  10. เพชรบูรณ์ 5 28
  4,840,380
  3 49 0 0
  0
  36
  0
  11. แพร่ 3 29
  6,009,296
  0 217 13 29
  7,989,680
  61
  13,998,976
  12. แม่ฮ่องสอน 5 6
  1,067,500
  0 131 2 4
  2,064,107
  15
  3,131,607
  13. ลำปาง 7 128
  19,508,950
  5 187 14 39
  9,436,900
  179
  28,945,850
  14. ลำพูน 12 0
  0
  0 90 4 9
  2,256,256
  21
  0
  15. สุโขทัย 7 6
  1,892,000
  0 159 3 9
  2,362,954
  22
  4,254,954
  16. อุตรดิตถ์ 8 76
  14,594,144
  3 243 18 56
  11,537,110
  143
  26,131,254
  17. อุทัยธานี 4 0
  0
  0 48 0 0
  0
  4
  0
  ภาคกลาง
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กรุงเทพมหานคร 0 418
  111,744,583
  13 431 0 0
  0
  431
  0
  2. กาญจนบุรี 9 12
  2,158,504
  1 269 3 5
  1,516,820
  27
  3,675,324
  3. ฉะเชิงเทรา 5 3
  750,000
  1 208 4 8
  1,717,000
  17
  2,467,000
  4. ชัยนาท 7 0
  0
  0 170 1 1
  250,000
  8
  0
  5. นครนายก 3 30
  11,199,890
  4 790 2 4
  945,200
  41
  12,145,090
  6. นครปฐม 14 12
  2,587,768
  0 123 7 18
  4,512,700
  44
  7,100,468
  7. นนทบุรี 5 5
  783,000
  0 124 1 2
  325,900
  12
  1,108,900
  8. ปทุมธานี 1 37
  7,738,628
  0 106 6 15
  3,847,600
  53
  11,586,228
  9. ประจวบคีรีขันธ์ 0 4
  808,040
  0 1 1 1
  150,000
  5
  958,040
  10. ปราจีนบุรี 10 4
  573,000
  0 29 0 0
  0
  14
  0
  11. พระนครศรีอยุธยา 10 51
  9,266,565
  3 197 10 21
  4,382,250
  85
  13,648,815
  12. เพชรบุรี 25 23
  4,919,280
  1 365 3 9
  2,311,100
  58
  7,230,380
  13. ราชบุรี 10 3
  370,000
  0 226 4 11
  2,322,400
  24
  2,692,400
  14. ลพบุรี 6 23
  4,610,080
  5 154 2 2
  480,000
  36
  5,090,080
  15. สมุทรปราการ 3 0
  0
  0 43 1 2
  279,000
  5
  0
  16. สมุทรสงคราม 4 0
  0
  0 103 1 1
  220,000
  5
  0
  17. สมุทรสาคร 3 0
  0
  0 124 2 7
  1,849,000
  10
  0
  18. สระแก้ว 9 1
  160,000
  0 13 0 0
  0
  10
  0
  19. สระบุรี 11 0
  0
  0 26 2 6
  1,238,000
  17
  0
  20. สิงห์บุรี 18 27
  4,216,365
  0 143 2 3
  747,500
  48
  4,963,865
  21. สุพรรณบุรี 4 14
  3,516,500
  0 7 7 10
  2,308,600
  28
  5,825,100
  22. อ่างทอง 12 0
  0
  0 4 4 9
  4,560,260
  21
  0
  ภาคตะวันออก
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. จันทบุรี 7 58
  10,521,820
  4 203 5 12
  3,258,200
  81
  13,780,020
  2. ชลบุรี 6 65
  11,919,020
  11 103 2 5
  1,271,140
  87
  13,190,160
  3. ตราด 8 3
  339,600
  0 130 3 6
  1,494,700
  17
  1,834,300
  4. ระยอง 7 0
  0
  0 26 1 3
  740,000
  10
  0
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กาฬสินธุ์ 8 49
  12,074,126
  6 459 4 13
  4,523,910
  76
  16,598,036
  2. ขอนแก่น 2 72
  18,352,664
  11 294 7 17
  4,261,600
  102
  22,614,264
  3. ชัยภูมิ 7 8
  1,499,100
  0 161 4 8
  1,939,380
  23
  3,438,480
  4. นครพนม 7 41
  8,178,538
  1 188 9 26
  6,492,490
  75
  14,671,028
  5. นครราชสีมา 18 145
  34,909,154
  3 167 11 15
  3,829,340
  181
  38,738,494
  6. บึงกาฬ 0 0
  0
  0 132 2 5
  1,490,000
  5
  0
  7. บุรีรัมย์ 15 15
  3,250,890
  1 309 7 16
  4,225,990
  47
  7,476,880
  8. มหาสารคาม 4 115
  26,446,041
  8 375 7 22
  6,334,760
  149
  32,780,801
  9. มุกดาหาร 0 2
  274,000
  0 128 2 6
  1,696,400
  8
  1,970,400
  10. ยโสธร 14 9
  1,740,000
  2 200 4 10
  2,491,350
  35
  4,231,350
  11. ร้อยเอ็ด 2 12
  2,235,372
  1 178 5 13
  3,376,800
  28
  5,612,172
  12. เลย 6 50
  9,508,962
  8 204 6 12
  3,897,420
  76
  13,406,382
  13. ศรีสะเกษ 10 16
  3,435,324
  1 41 4 15
  4,691,600
  42
  8,126,924
  14. สกลนคร 5 106
  22,396,283
  4 196 15 30
  8,076,640
  145
  30,472,923
  15. สุรินทร์ 5 52
  11,981,120
  1 158 7 22
  6,330,590
  80
  18,311,710
  16. หนองคาย 1 5
  789,775
  1 250 5 11
  2,842,720
  18
  3,632,495
  17. หนองบัวลำภู 2 3
  569,500
  0 211 3 8
  1,972,600
  13
  2,542,100
  18. อำนาจเจริญ 6 1
  150,000
  1 9 4 11
  2,679,650
  19
  2,829,650
  19. อุดรธานี 7 50
  9,889,982
  4 90 6 13
  4,183,000
  74
  14,072,982
  20. อุบลราชธานี 15 133
  26,595,827
  22 352 13 35
  9,897,360
  205
  36,493,187
  ภาคใต้
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กระบี่ 12 9
  2,624,000
  2 289 4 5
  1,730,200
  28
  4,354,200
  2. ชุมพร 2 26
  4,968,990
  3 127 7 18
  4,411,660
  49
  9,380,650
  3. ตรัง 15 29
  6,014,600
  8 253 6 11
  2,136,000
  63
  8,150,600
  4. นครศรีธรรมราช 17 79
  17,937,447
  20 136 11 36
  9,172,738
  152
  27,110,185
  5. นราธิวาส 2 15
  3,587,660
  0 227 5 13
  4,947,160
  30
  8,534,820
  6. ปัตตานี 12 19
  3,546,946
  1 245 6 15
  3,519,900
  47
  7,066,846
  7. พังงา 5 0
  0
  0 30 5 9
  2,180,000
  14
  0
  8. พัทลุง 4 0
  0
  0 254 13 30
  7,276,091
  34
  0
  9. ภูเก็ต 2 14
  2,776,730
  3 137 2 7
  1,850,000
  26
  4,626,730
  10. ยะลา 1 65
  17,412,536
  11 141 10 20
  890,000
  97
  18,302,536
  11. ระนอง 1 0
  0
  0 151 3 9
  2,180,700
  10
  0
  12. สงขลา 11 143
  32,856,614
  10 182 13 34
  8,628,050
  198
  41,484,664
  13. สตูล 3 0
  0
  0 165 3 5
  971,275
  8
  0
  14. สุราษฎร์ธานี 6 15
  3,441,740
  0 214 7 10
  2,866,260
  31
  6,308,000
  รวมทั้งหมด5212,946
  0
  22614,2754151,0060
  หมายเหตุ :
 • จำนวนโครงการคลินิกตามจังหวัดยึดตามพื้นที่ของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นเป็นหลัก
 • ยอดรวมจะเป็นยอดรวมของ จำนวนโครงการ ไม่รวมจำนวนหมู่บ้าน
 • Template by OS Templates