หมายเหตุ :
 • ข้อมูลโครงการคลินิกเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2547 - ปัจจุบัน โดย 1 โครงการสามารถลงได้หลายพื้นที่
 • ข้อมูลโครงการบูรณาการจังหวัด ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน
 • ข้อมูลโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2549 - ปัจจุบัน นับจำนวนโครงการตามที่ตั้งของเครือข่ายที่ได้รับการจัดสรรงบ
 • ข้อมูลโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย ตั้งแต่ปี 2552 - ปัจจุบัน
 • รายงานสรุปโครงการตามพื้นที่ (Project Area) ทั้งหมด
  ภาคเหนือ
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กำแพงเพชร 7 14
  2,440,000
  0 170 2 3
  780,000
  24
  3,220,000
  2. เชียงราย 5 36
  8,980,636
  1 187 8 21
  5,178,628
  63
  14,159,264
  3. เชียงใหม่ 6 177
  53,624,200
  12 451 9 23
  7,638,047
  218
  61,262,247
  4. ตาก 2 49
  9,798,038
  2 154 4 6
  1,450,500
  59
  11,248,538
  5. นครสวรรค์ 11 35
  6,364,810
  2 187 1 4
  1,014,000
  52
  7,378,810
  6. น่าน 1 41
  7,488,255
  5 204 8 17
  4,746,640
  64
  12,234,895
  7. พะเยา 8 60
  11,747,940
  1 175 8 27
  6,875,300
  96
  18,623,240
  8. พิจิตร 3 0
  0
  0 220 3 9
  2,250,000
  12
  0
  9. พิษณุโลก 3 144
  26,285,168
  16 409 11 36
  8,160,120
  199
  34,445,288
  10. เพชรบูรณ์ 5 25
  4,227,880
  3 49 0 0
  0
  33
  0
  11. แพร่ 3 27
  5,446,796
  0 216 11 26
  7,127,280
  56
  12,574,076
  12. แม่ฮ่องสอน 5 5
  860,000
  0 121 1 3
  1,764,107
  13
  2,624,107
  13. ลำปาง 7 118
  17,064,900
  5 176 11 29
  6,671,900
  159
  23,736,800
  14. ลำพูน 12 0
  0
  0 83 4 9
  2,256,256
  21
  0
  15. สุโขทัย 7 6
  1,892,000
  0 159 3 9
  2,362,954
  22
  4,254,954
  16. อุตรดิตถ์ 8 75
  14,350,644
  3 243 17 54
  10,987,110
  140
  25,337,754
  17. อุทัยธานี 4 0
  0
  0 47 0 0
  0
  4
  0
  ภาคกลาง
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กรุงเทพมหานคร 0 407
  109,209,083
  13 431 0 0
  0
  420
  0
  2. กาญจนบุรี 9 12
  2,158,504
  1 236 2 4
  1,031,820
  26
  3,190,324
  3. ฉะเชิงเทรา 5 3
  750,000
  1 208 3 7
  1,460,000
  16
  2,210,000
  4. ชัยนาท 7 0
  0
  0 153 0 0
  0
  7
  0
  5. นครนายก 3 29
  10,939,890
  4 788 2 3
  717,200
  39
  11,657,090
  6. นครปฐม 14 11
  2,413,768
  0 123 7 16
  4,032,700
  41
  6,446,468
  7. นนทบุรี 5 5
  783,000
  0 124 1 2
  325,900
  12
  1,108,900
  8. ปทุมธานี 1 35
  7,331,128
  0 106 5 14
  3,497,600
  50
  10,828,728
  9. ประจวบคีรีขันธ์ 0 4
  808,040
  0 1 1 1
  150,000
  5
  958,040
  10. ปราจีนบุรี 10 4
  573,000
  0 29 0 0
  0
  14
  0
  11. พระนครศรีอยุธยา 10 49
  8,771,565
  3 197 7 18
  3,719,250
  80
  12,490,815
  12. เพชรบุรี 25 22
  4,656,780
  1 365 3 9
  2,311,100
  57
  6,967,880
  13. ราชบุรี 10 3
  370,000
  0 226 4 11
  2,322,400
  24
  2,692,400
  14. ลพบุรี 6 22
  4,387,580
  5 154 0 0
  0
  33
  0
  15. สมุทรปราการ 3 0
  0
  0 43 1 2
  279,000
  5
  0
  16. สมุทรสงคราม 4 0
  0
  0 103 0 0
  0
  4
  0
  17. สมุทรสาคร 3 0
  0
  0 124 2 7
  1,849,000
  10
  0
  18. สระแก้ว 9 0
  0
  0 13 0 0
  0
  9
  0
  19. สระบุรี 11 0
  0
  0 26 2 6
  1,238,000
  17
  0
  20. สิงห์บุรี 18 25
  3,798,865
  0 143 1 1
  236,500
  44
  4,035,365
  21. สุพรรณบุรี 4 13
  3,284,000
  0 7 5 6
  1,284,600
  23
  4,568,600
  22. อ่างทอง 12 0
  0
  0 4 2 7
  3,927,760
  19
  0
  ภาคตะวันออก
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. จันทบุรี 7 56
  9,934,320
  4 203 4 11
  2,973,200
  78
  12,907,520
  2. ชลบุรี 6 63
  11,481,520
  11 103 1 3
  871,140
  83
  12,352,660
  3. ตราด 8 2
  173,600
  0 130 3 6
  1,494,700
  16
  1,668,300
  4. ระยอง 7 0
  0
  0 26 1 3
  740,000
  10
  0
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กาฬสินธุ์ 8 47
  11,639,626
  6 459 4 13
  4,523,910
  74
  16,163,536
  2. ขอนแก่น 2 68
  17,367,164
  11 294 7 17
  4,261,600
  98
  21,628,764
  3. ชัยภูมิ 7 7
  1,281,600
  0 161 4 8
  1,939,380
  22
  3,220,980
  4. นครพนม 7 39
  7,792,538
  1 188 9 26
  6,492,490
  73
  14,285,028
  5. นครราชสีมา 18 140
  33,694,054
  3 167 11 15
  3,829,340
  176
  37,523,394
  6. บึงกาฬ 0 0
  0
  0 132 2 5
  1,490,000
  5
  0
  7. บุรีรัมย์ 15 14
  3,023,390
  1 307 7 16
  4,225,990
  46
  7,249,380
  8. มหาสารคาม 4 112
  25,534,831
  8 375 7 22
  6,334,760
  146
  31,869,591
  9. มุกดาหาร 0 1
  100,000
  0 128 2 6
  1,696,400
  7
  1,796,400
  10. ยโสธร 14 8
  1,525,000
  2 200 4 10
  2,491,350
  34
  4,016,350
  11. ร้อยเอ็ด 2 9
  1,672,372
  1 178 5 13
  3,376,800
  25
  5,049,172
  12. เลย 6 49
  9,256,462
  8 204 6 11
  3,663,260
  74
  12,919,722
  13. ศรีสะเกษ 10 14
  2,992,824
  1 40 4 15
  4,691,600
  40
  7,684,424
  14. สกลนคร 5 101
  21,168,033
  4 187 14 29
  7,786,240
  139
  28,954,273
  15. สุรินทร์ 5 49
  11,252,620
  1 158 7 21
  6,080,590
  76
  17,333,210
  16. หนองคาย 1 4
  559,775
  1 250 4 9
  2,361,440
  15
  2,921,215
  17. หนองบัวลำภู 2 2
  431,500
  0 210 3 8
  1,972,600
  12
  2,404,100
  18. อำนาจเจริญ 6 1
  150,000
  1 9 4 11
  2,679,650
  19
  2,829,650
  19. อุดรธานี 7 49
  9,667,482
  4 89 6 13
  4,183,000
  73
  13,850,482
  20. อุบลราชธานี 15 131
  26,240,827
  22 345 13 35
  9,897,360
  203
  36,138,187
  ภาคใต้
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กระบี่ 12 9
  2,624,000
  2 288 4 5
  1,730,200
  28
  4,354,200
  2. ชุมพร 2 25
  4,741,990
  3 127 6 16
  3,806,660
  46
  8,548,650
  3. ตรัง 15 28
  5,773,600
  8 252 6 11
  2,136,000
  62
  7,909,600
  4. นครศรีธรรมราช 17 74
  16,190,947
  20 136 11 36
  9,172,738
  147
  25,363,685
  5. นราธิวาส 2 13
  3,065,660
  0 227 5 12
  4,697,160
  27
  7,762,820
  6. ปัตตานี 12 18
  3,303,446
  1 243 5 12
  2,884,900
  43
  6,188,346
  7. พังงา 5 0
  0
  0 23 2 5
  1,055,000
  10
  0
  8. พัทลุง 4 0
  0
  0 254 10 25
  6,108,521
  29
  0
  9. ภูเก็ต 2 12
  2,204,730
  3 113 2 7
  1,850,000
  24
  4,054,730
  10. ยะลา 1 60
  13,865,952
  11 141 10 20
  890,000
  92
  14,755,952
  11. ระนอง 1 0
  0
  0 151 3 9
  2,180,700
  10
  0
  12. สงขลา 11 132
  27,456,601
  10 182 12 30
  7,529,050
  183
  34,985,651
  13. สตูล 3 0
  0
  0 165 3 4
  783,400
  7
  0
  14. สุราษฎร์ธานี 6 14
  3,192,240
  0 214 7 9
  2,566,260
  29
  5,758,500
  รวมทั้งหมด5212,807
  0
  22614,1253679170
  หมายเหตุ :
 • จำนวนโครงการคลินิกตามจังหวัดยึดตามพื้นที่ของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นเป็นหลัก
 • ยอดรวมจะเป็นยอดรวมของ จำนวนโครงการ ไม่รวมจำนวนหมู่บ้าน
 • Template by OS Templates