หมายเหตุ :
 • ข้อมูลโครงการคลินิกเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2547 - ปัจจุบัน โดย 1 โครงการสามารถลงได้หลายพื้นที่
 • ข้อมูลโครงการบูรณาการจังหวัด ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน
 • ข้อมูลโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2549 - ปัจจุบัน นับจำนวนโครงการตามที่ตั้งของเครือข่ายที่ได้รับการจัดสรรงบ
 • ข้อมูลโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย ตั้งแต่ปี 2552 - ปัจจุบัน
 • รายงานสรุปโครงการตามพื้นที่ (Project Area) ทั้งหมด
  ภาคเหนือ
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กำแพงเพชร 7 14
  2,440,000
  0 170 2 3
  780,000
  24
  3,220,000
  2. เชียงราย 5 34
  8,411,636
  1 187 8 21
  5,178,628
  61
  13,590,264
  3. เชียงใหม่ 6 172
  52,069,300
  12 451 9 23
  7,638,047
  213
  59,707,347
  4. ตาก 2 47
  9,276,538
  2 154 4 6
  1,450,500
  57
  10,727,038
  5. นครสวรรค์ 11 34
  6,129,310
  2 187 1 4
  1,014,000
  51
  7,143,310
  6. น่าน 1 40
  7,219,255
  5 204 8 17
  4,746,640
  63
  11,965,895
  7. พะเยา 8 59
  11,476,440
  1 175 8 27
  6,875,300
  95
  18,351,740
  8. พิจิตร 3 0
  0
  0 220 3 9
  2,250,000
  12
  0
  9. พิษณุโลก 3 142
  25,755,168
  16 409 11 36
  8,160,120
  197
  33,915,288
  10. เพชรบูรณ์ 5 24
  4,023,880
  3 49 0 0
  0
  32
  0
  11. แพร่ 3 25
  4,968,296
  0 216 11 26
  7,127,280
  54
  12,095,576
  12. แม่ฮ่องสอน 5 5
  860,000
  0 121 1 3
  1,764,107
  13
  2,624,107
  13. ลำปาง 7 116
  16,559,400
  5 176 11 29
  6,671,900
  157
  23,231,300
  14. ลำพูน 12 0
  0
  0 83 4 9
  2,256,256
  21
  0
  15. สุโขทัย 7 6
  1,892,000
  0 159 3 9
  2,362,954
  22
  4,254,954
  16. อุตรดิตถ์ 8 71
  13,100,144
  3 243 17 54
  10,987,110
  136
  24,087,254
  17. อุทัยธานี 4 0
  0
  0 47 0 0
  0
  4
  0
  ภาคกลาง
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กรุงเทพมหานคร 0 390
  104,824,653
  13 431 0 0
  0
  403
  0
  2. กาญจนบุรี 9 12
  2,158,504
  1 236 2 3
  731,820
  25
  2,890,324
  3. ฉะเชิงเทรา 5 3
  750,000
  1 208 3 7
  1,460,000
  16
  2,210,000
  4. ชัยนาท 7 0
  0
  0 152 0 0
  0
  7
  0
  5. นครนายก 3 27
  10,366,900
  4 788 1 1
  245,000
  35
  10,611,900
  6. นครปฐม 14 11
  2,413,768
  0 123 6 14
  3,508,000
  39
  5,921,768
  7. นนทบุรี 5 5
  783,000
  0 124 1 2
  325,900
  12
  1,108,900
  8. ปทุมธานี 1 34
  7,081,628
  0 106 5 14
  3,497,600
  49
  10,579,228
  9. ประจวบคีรีขันธ์ 0 4
  808,040
  0 1 1 1
  150,000
  5
  958,040
  10. ปราจีนบุรี 10 4
  573,000
  0 29 0 0
  0
  14
  0
  11. พระนครศรีอยุธยา 10 46
  8,049,065
  3 197 7 17
  3,483,250
  76
  11,532,315
  12. เพชรบุรี 25 21
  4,447,780
  1 365 3 9
  2,311,100
  56
  6,758,880
  13. ราชบุรี 10 3
  370,000
  0 226 4 11
  2,322,400
  24
  2,692,400
  14. ลพบุรี 6 21
  4,183,080
  5 154 0 0
  0
  32
  0
  15. สมุทรปราการ 3 0
  0
  0 43 1 2
  279,000
  5
  0
  16. สมุทรสงคราม 4 0
  0
  0 103 0 0
  0
  4
  0
  17. สมุทรสาคร 3 0
  0
  0 124 2 7
  1,849,000
  10
  0
  18. สระแก้ว 9 0
  0
  0 13 0 0
  0
  9
  0
  19. สระบุรี 11 0
  0
  0 26 2 6
  1,238,000
  17
  0
  20. สิงห์บุรี 18 24
  3,602,865
  0 143 0 0
  0
  42
  0
  21. สุพรรณบุรี 4 12
  3,005,000
  0 7 3 4
  670,600
  20
  3,675,600
  22. อ่างทอง 12 0
  0
  0 4 2 7
  3,927,760
  19
  0
  ภาคตะวันออก
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. จันทบุรี 7 54
  9,366,320
  4 203 4 11
  2,973,200
  76
  12,339,520
  2. ชลบุรี 6 62
  11,208,020
  11 103 1 3
  871,140
  82
  12,079,160
  3. ตราด 8 1
  90,000
  0 130 3 6
  1,494,700
  15
  1,584,700
  4. ระยอง 7 0
  0
  0 26 1 3
  740,000
  10
  0
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กาฬสินธุ์ 8 46
  11,385,126
  6 459 4 13
  4,523,910
  73
  15,909,036
  2. ขอนแก่น 2 65
  16,486,164
  11 294 7 17
  4,261,600
  95
  20,747,764
  3. ชัยภูมิ 7 3
  361,600
  0 161 4 8
  1,939,380
  18
  2,300,980
  4. นครพนม 7 37
  7,305,808
  1 188 8 25
  6,192,490
  70
  13,498,298
  5. นครราชสีมา 18 137
  32,878,054
  3 167 10 15
  3,829,340
  173
  36,707,394
  6. บึงกาฬ 0 0
  0
  0 132 2 5
  1,490,000
  5
  0
  7. บุรีรัมย์ 15 13
  2,787,890
  1 307 7 16
  4,225,990
  45
  7,013,880
  8. มหาสารคาม 4 109
  24,739,831
  8 375 7 21
  6,084,760
  142
  30,824,591
  9. มุกดาหาร 0 1
  100,000
  0 128 2 6
  1,696,400
  7
  1,796,400
  10. ยโสธร 14 8
  1,525,000
  2 200 4 10
  2,491,350
  34
  4,016,350
  11. ร้อยเอ็ด 2 8
  1,415,372
  1 178 5 12
  3,126,800
  23
  4,542,172
  12. เลย 6 48
  8,994,462
  8 204 5 10
  3,363,260
  72
  12,357,722
  13. ศรีสะเกษ 10 11
  2,424,824
  1 40 4 15
  4,691,600
  37
  7,116,424
  14. สกลนคร 5 92
  18,772,153
  4 187 14 29
  7,786,240
  130
  26,558,393
  15. สุรินทร์ 5 46
  10,534,620
  1 158 7 20
  5,830,590
  72
  16,365,210
  16. หนองคาย 1 3
  362,775
  1 250 4 8
  2,111,440
  13
  2,474,215
  17. หนองบัวลำภู 2 1
  196,000
  0 210 3 7
  1,722,600
  10
  1,918,600
  18. อำนาจเจริญ 6 1
  150,000
  1 9 4 11
  2,679,650
  19
  2,829,650
  19. อุดรธานี 7 48
  9,404,482
  4 89 6 13
  4,183,000
  72
  13,587,482
  20. อุบลราชธานี 15 130
  26,018,327
  22 345 13 34
  9,647,360
  201
  35,665,687
  ภาคใต้
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กระบี่ 12 9
  2,624,000
  2 288 4 5
  1,730,200
  28
  4,354,200
  2. ชุมพร 2 24
  4,441,990
  3 127 6 14
  3,206,660
  43
  7,648,650
  3. ตรัง 15 27
  5,490,100
  8 252 5 10
  1,886,000
  60
  7,376,100
  4. นครศรีธรรมราช 17 70
  15,057,947
  20 136 11 36
  9,172,738
  143
  24,230,685
  5. นราธิวาส 2 11
  2,486,160
  0 227 5 10
  4,197,160
  23
  6,683,320
  6. ปัตตานี 12 17
  3,044,946
  1 241 3 10
  2,290,300
  40
  5,335,246
  7. พังงา 5 0
  0
  0 23 2 5
  1,055,000
  10
  0
  8. พัทลุง 4 0
  0
  0 250 10 22
  5,358,521
  26
  0
  9. ภูเก็ต 2 11
  2,000,230
  3 113 2 6
  1,550,000
  22
  3,550,230
  10. ยะลา 1 58
  13,382,452
  11 141 10 20
  890,000
  90
  14,272,452
  11. ระนอง 1 0
  0
  0 151 3 9
  2,180,700
  10
  0
  12. สงขลา 11 117
  23,732,081
  10 177 11 25
  6,229,050
  163
  29,961,131
  13. สตูล 3 0
  0
  0 165 2 3
  506,400
  6
  0
  14. สุราษฎร์ธานี 6 13
  2,912,740
  0 214 6 8
  2,266,260
  27
  5,179,000
  รวมทั้งหมด5212,687
  0
  22614,1133538820
  หมายเหตุ :
 • จำนวนโครงการคลินิกตามจังหวัดยึดตามพื้นที่ของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นเป็นหลัก
 • ยอดรวมจะเป็นยอดรวมของ จำนวนโครงการ ไม่รวมจำนวนหมู่บ้าน
 • Template by OS Templates