11 Views

ด้วงงวงเจาะต้นกล้วย และด้วงงวงเจาะเหง้ากล้วย
เขียนโดย : อนุรักษ์ เรืองรอบ
คำสำคัญ : แมลง ด้วง กล้วย


แมลงศัตรูสำคัญชนิดหนึ่งของกล้วย คือ ด้วงงวงเจาะต้นกล้วย และด้วงงวงเจาะเหง้ากล้วย ซึ่งสามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นกล้วย ทั้งกล้วยน้ำว้า กล้วยหอม และกล้วยอื่นๆ สังเกตการเข้าทำลายของด้วงงวงเจาะเหง้ากล้วย จะพบตัวหนอนเจาะชอนไชกัดกินทำลายระบบส่งน้ำและอาหารของเหง้ากล้วยที่อยู่ในระดับพื้นดินและโคนต้นขาดตอนชะงักไป ไม่สามารถส่งน้ำและอาหารไปเลี้ยงลำต้นได้ ไม่สามารถมองเห็นร่องรอยการทำลายของหนอนได้ชัด หากรุนแรงมาก พบหนอน 5 ตัวต่อ 1 เหง้ากล้วยจะสามารถทำให้ต้นกล้วยตายได้
 
ด้วงงวงในกล้วย
 
ลักษณะต้นกล้วยที่โดนทำลาย
วัสดุ:
ต้นกล้วยที่ตัดเครือแล้ว หรือต้นที่ไม่สมบูรณ์
มีด
วิธีทำกับดักเพื่อล่อตัวเต็มวัยให้เข้ามาวางไข่ในกับดัก
1. ใช้ต้นกล้วยที่ตัดเครือแล้วมาหั่นเป็นท่อนยาว 30 เซนติเมตร แล้วผ่าครึ่งตามยาว
2. นำมาวางคว่ำ ให้รอยผ่าหันลงดินบริเวณใกล้โคนต้น
กับดักล่อด้วงงวงกล้วย
3. วางท่อนกล้วยกับดักในสวน จำนวน 1 ท่อนต่อระยะห่าง 10 เมตร
กับดักล่อด้วงงวงกล้วย
4. เมื่อแมลงได้กลิ่นจะดึงดูดแมลงเข้ามายังกับดัก ทิ้งไว้ 3-4 วัน หมั่นพลิกกับดักล่อเพื่อจับแมลงตัวน้อยมาทำลาย หรือ (นำออกจากบริเวณปลูก) และควรเปลี่ยนท่อนกับดักบ่อยๆ เพราะท่อนกล้วยเก่าจะเหี่ยวและมีประสิทธิภาพลดลง
เครดิต: คุณอังคณา ว่องประสพสุข : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมวิชาการเกษตร : สิงหาคม 2559
***เทคนิคอีกอย่างที่จะใช้ให้ได้ผลดีคือ ใช้เมธาไรเซียม อัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดลงบริเวณที่วางท่อนกล้วยและบนท่อนกล้วยนะคะ