10 Views

ตัดเสื้อพอดีตัว
เขียนโดย : วัฒนา บรรเทิงสุข
คำสำคัญ : เสื้อโหล พอดีตัว กระถาง อินทรีย์


การทำตาม และเดินหน้า ปฏิบัติโดยที่ ไม่ได้นำมา ปรับแต่งพัฒนาจะทำให้ถึงฝันยาก เราคงเคยได้ยินว่า การใส่เสื้อโหล  จึงไม่พอดีตัว แต่วันนี้ เกษตรกร จังหวัดระยอง มีการปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพและสร้างเศรษฐกิจ เพราะหลังที่พวกเราได้ลงมือไปตรวจแปลง ตามเครื่องมืที่ผ่านการอบรมแล้ว ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวัง  ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะว่า ถ้าสามารถ ปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรปลูกลงกระถาง ที่สามารถโยกย้าย และดูแลได้ง่ายขึ้น ส่วนหนึ่งก็คือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และมีความปลอดภัย ของทุกคนรอบตัว น่าจะเป็นเป้าหมายหลัก เมื่อเหลือก็ขายเองหรือ สู่กลุ่มรับขายที่เราตั้งไว้ จึงจะเรียกว่าตัดเสื้อพอดีตัว และจะได้มีบุคคลที่มีส่วนร่วมได้มากขึ้น เพราะบางบ้าน ตั้งใจที่จะทำเรื่องเกษตรอินทรีย์แต่มีเนื้อที่น้อย จึงไม่ควรจะคาดหวัง จนไกลเกอนเอื้อม เพราะจังหวัดระยองเป็นพื้นที่ ที่เปลี่ยนเจ้าของมาก จึงต้องมานั่งคิดทบทวนร่วมกันว่า จะทำอย่างไรเราจะเข้าไปถึงเป้าหมายที่เรียกว่าสุขภาพดีด้วยตนเอง และสุขภาพดีร่วมกัน 


Avatar

โดย เอกพงศ์ มุสิกะเจริญ   วันที่ : 11/07/2562

เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับ ระยองจังหงัดที่ถูกกำหนดให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม จำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองทางด้านสิ่งแวดล้อมสูงกว่าที่อื่น