Call Center Logo ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Clinic Technology Call Center) คือ บริการของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่ให้บริการคำปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 100 กว่าแห่งทั่วประเทศ ท่านสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา

แบบฟอร์มการรับบริการ

หากท่านต้องการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลคลินิเทคโนโลยี
กรุณาระบุความต้องการของท่านให้ชัดเจน
ข้อมูลส่วนไหนที่ไม่ต้องการใส่ให้ใส่เครื่องหมาย "-"
ระบบจะจัดเก็บหมายเลข IP ของท่าน หมายเลข IP คือ 54.156.69.204
*
ชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยี Informationชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยีจำเป้นต้องใส่ และต้องใช้หากต้องมีการส่งเอกสารกลับไปยังผู้สอบถามข้อมูล*

กรุณาระบุชื่อ - นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง
  รายละเอียดความต้องการ ประเด็นคำถาม Informationรายละเอียดความต้องการให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง*

ให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง
  สถานที่ติดต่อ *

ระบุให้ชัดเจน เพื่อการจัดส่งเอกสารหรือเอกสารเพิ่มเติม
จังหวัด * กรุณาเลือก
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ของท่านจำเป็นต่อการติดต่อกลับ ให้ท่านใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องมีเครื่องหมายอื่นๆ
โทรสาร
อีเมล์ จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัคำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
คำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
  ประเภทเทคโนโลยี *
กรุณาเลือกประเภทของเทคโนโลยีที่ท่านถาม
เพื่อการจัดหมวดหมู่ของคำถาม

ก่อนบันทึกข้อมูล กรุณาใส่ตัวอักษรที่ปรากฏด้านบนลงในช่องด้านล่าง


(ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ต่างกัน)   *
การป้อนข้อมูลนี้ช่วยป้องกันไม่ให้โปรแกรมอัตโนมัติเข้ามาสร้างบัญชีและส่งสแปมเมลได้

มีปัญหาในการกรอกข้อมูล โทร. 02-3333-3918-20
เช่น พืชไร้ดิน , ถ่านอัดแท่ง , บรรจุภัณฑ์ ....

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ


โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท10 คำถามล่าสุด ทั้งหมด 38785

1. ต้องการทราบของเขตงานวิจัยโครงงานเรื่อง micro and nano bubble เพื่อการรักษาคุณภาพของอาหาร ของท่าน อาจารย์ วิษณุ ทองเล็ก ครับ.|1681|M [Ref.ID: 40503]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : นาย พจน์พล จุฑาศานต์ภัทรกุล [26/9/2560 21:58:09]
2. ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูปเห็ด เห็ดนางฟ้า เห็ด ออรินจิ เห็ดหอมสด [40501]
ผู้รับสาย : ชลธิชา มากบุญ
เจ้าของคำถาม   : คุณสมพร [26/9/2560 14:23:01]
3. ต้องการซื้อเตาอบเป็ด[40498]
ผู้รับสาย : ชลธิชา มากบุญ
เจ้าของคำถาม   : นายอานนท์ [26/9/2560 13:31:59]
4. ข้อมูลเครื่องอัดฟางฟ่อน[40497]
ผู้รับสาย : ชลธิชา มากบุญ
เจ้าของคำถาม   : นายรุจิภาส [26/9/2560 13:24:21]
5. ถ้าไม่มีไม้ไสกล้วย ใช้มีดสองคมแทนได้หรือไม่[40481]
ผู้รับสาย : นางน้ำอ้อย น้ำดอกไม้
เจ้าของคำถาม   : นางสาววิรัญญา จันทร์ประเสริฐ [26/9/2560 11:03:52]
6. วิธีการฉาบกล้วยทำอย่างไร[40480]
ผู้รับสาย : นางน้ำอ้อย น้ำดอกไม้
เจ้าของคำถาม   : นางสาววิยะดา จันทวงษ์ [26/9/2560 11:02:56]
7. อยากทราบวิธีการเตรียมน้ำเชื่อมเพื่อทำกล้วยฉาบทำอย่างไร[40479]
ผู้รับสาย : นางน้ำอ้อย น้ำดอกไม้
เจ้าของคำถาม   : นางอารมย์ จันมะณี [26/9/2560 11:01:57]
8. กล้วยที่ทอดดูอย่างไรว่าทอดจนกรอบได้ที่แล้ว[40478]
ผู้รับสาย : นางน้ำอ้อย น้ำดอกไม้
เจ้าของคำถาม   : นางสาวอมรรัตน์ จำปาเทศ [26/9/2560 11:00:19]
9. ในการทอดกล้วยใช้น้ำมันและไฟในระดับใด[40477]
ผู้รับสาย : นางน้ำอ้อย น้ำดอกไม้
เจ้าของคำถาม   : นางสาวสร้อยสุดา ทองบุญเหลือ [26/9/2560 10:59:18]
10. ถ้าไม่นำชิ้นกล้วยผึ่งลมจะมีวิธีการอย่างอื่นไหม (ไม่ค่อยมีเวลาในการเรียงผึ่งและต้องไปทำงานอย่างอื่นก่อน)[40476]
ผู้รับสาย : นางน้ำอ้อย น้ำดอกไม้
เจ้าของคำถาม   : นางสาวณีรนุษ สิงหากร [26/9/2560 10:58:04]

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ ดำเนินการเเรียบร้อยแล้ว     อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Real Time)

Chart.

ขยายภาพ

แนะนำหนังสือ