Call Center Logo ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Clinic Technology Call Center) คือ บริการของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่ให้บริการคำปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 100 กว่าแห่งทั่วประเทศ ท่านสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา

แบบฟอร์มการรับบริการ

หากท่านต้องการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลคลินิเทคโนโลยี
กรุณาระบุความต้องการของท่านให้ชัดเจน
ข้อมูลส่วนไหนที่ไม่ต้องการใส่ให้ใส่เครื่องหมาย "-"
ระบบจะจัดเก็บหมายเลข IP ของท่าน หมายเลข IP คือ 54.166.252.40
*
ชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยี Informationชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยีจำเป้นต้องใส่ และต้องใช้หากต้องมีการส่งเอกสารกลับไปยังผู้สอบถามข้อมูล*

กรุณาระบุชื่อ - นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง
  รายละเอียดความต้องการ ประเด็นคำถาม Informationรายละเอียดความต้องการให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง*

ให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง
  สถานที่ติดต่อ *

ระบุให้ชัดเจน เพื่อการจัดส่งเอกสารหรือเอกสารเพิ่มเติม
จังหวัด * กรุณาเลือก
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ของท่านจำเป็นต่อการติดต่อกลับ ให้ท่านใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องมีเครื่องหมายอื่นๆ
โทรสาร
อีเมล์ จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัคำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
คำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
  ประเภทเทคโนโลยี *
กรุณาเลือกประเภทของเทคโนโลยีที่ท่านถาม
เพื่อการจัดหมวดหมู่ของคำถาม

(ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ต่างกัน)   *
การป้อนข้อมูลนี้ช่วยป้องกันไม่ให้โปรแกรมอัตโนมัติเข้ามาสร้างบัญชีและส่งสแปมเมลได้

มีปัญหาในการกรอกข้อมูล โทร. 02-3333-3918-20
เช่น พืชไร้ดิน , ถ่านอัดแท่ง , บรรจุภัณฑ์ ....

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ


โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท10 คำถามล่าสุด ทั้งหมด 37493

1. อยากแปรรูปเป็นมะนาวผงค่ะ แต่ไม่มีความรู้ว่าจะเริ่มยังไง กระบานการการทำ การลงทุนต่างๆ|406|M [Ref.ID: 38539]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : ชุติมา ชูทับทิม [23/7/2559 19:02:13]
2. แผงวงจรการจุดระเบิดแบบชีดีไอ|740 [Ref.ID: 38538]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : สุริยัน แพ่งพนม [22/7/2559 17:50:47]
3. อยากทำเป็นค่ะ ต้องไปเรียน หรือขอสูตรได้ที่ไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ|427|M [Ref.ID: 38537]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : อุไร สุขุม [21/7/2559 16:17:07]
4. มีความต้องการเครื่องบดปุ๋ยหมักออกมาเป็นแท่งขนาดกลางราคาเท่าไรครับ|69|M [Ref.ID: 38536]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : นายสมนึก คงทองดี [21/7/2559 9:55:16]
5. ท่านที่ นับถือ. ผมสนใจเครึ่องอัดเมล็ดอาหารปลาขนาดเล็ก ที่ใช้ในฟามปลาที่มีกำลังการเลี้ยงปลาเพื่อจำหน่าย ชุดละ 10-18ตัน อยากผลิตอาหารปลาไว้ใช้ในฟามเอง เพือหลุดผ่อนต้นทุนในการชื้ออาหาร เพราะอาหารที่ใช้ผ่านมาต้องสั่งชื้อจากไทยลายจ่ายเยอะมาก กำลังมองหาเครื่องที่สามารถผลิตประมาณ 30-50 โล/ชม ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบและคำแนะนำ ด้วยความนับถือ เคน(หุมพัน) |46|M [Ref.ID: 38535]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : นาย หุมพัน (เคน) เพัดไชพอน [20/7/2559 21:28:48]
6. ผู้ประกอบการมีความต้องการที่จะผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ จากจุลินทรีย์สายพันธุ์ Azotobacter เพื่อใช้ในกิจกรรมการภายในวิสาหกิจชุมชนซากุระฟาร์ม โดยวิสาหกิจชุมชนนี้ ได้ดำเนินการผลิตพืชผัก ผลไม้อินทรีย์ เช่น มะนาว ผักเซียงดา เมล่อน เป็นต้น [38534]
ผู้รับสาย : ผศ. ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
เจ้าของคำถาม   : นางสุพัชญา ยศสุข [15/7/2559 10:54:34]
7. ต้องการทราบกรรมวิธีการทำข้าวพองปราศจากน้ำมันทอดโดยละเอียด เพื่อนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์อาหารตอบสนองผู้บริโภค[38533]
ผู้รับสาย : ผศ. ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ
เจ้าของคำถาม   : คุณ ระเด่น แก้วประเสริฐ [15/7/2559 7:28:50]
8. ขอรายละเอียดวิธีการ ขั้นตอน และวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ที่ใช้ผลิตกระดาษค่ะ|76|M [Ref.ID: 38532]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : นางสาวจินตนา ลิ้มปี้ [14/7/2559 13:35:19]
9. ส่วนผสมของน้ำยาขยายฟิล์มมีอะไรบ้างและใช้อัตราส่วนในการผามเท่าไร หรือสามารถหาซื้อสินค้าในราคาถูกได้ที่ใด|1168|M [Ref.ID: 38531]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : นาย วราวุฒ ป้องลม [14/7/2559 10:48:04]
10. เครื่องนับเม็ดยานี้ได้มีการนำมาใหช้จริงหรือยัง และจำหน่ายหรือเปล่าราคาเท่าไหร่|613 [Ref.ID: 38530]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : สถาพร งามศุภกร [13/7/2559 20:14:52]

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ ดำเนินการเเรียบร้อยแล้ว     อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Real Time)

Chart.

ขยายภาพ

แนะนำหนังสือ