Call Center Logo ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Clinic Technology Call Center) คือ บริการของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่ให้บริการคำปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 100 กว่าแห่งทั่วประเทศ ท่านสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา

แบบฟอร์มการรับบริการ

หากท่านต้องการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลคลินิเทคโนโลยี
กรุณาระบุความต้องการของท่านให้ชัดเจน
ข้อมูลส่วนไหนที่ไม่ต้องการใส่ให้ใส่เครื่องหมาย "-"
ระบบจะจัดเก็บหมายเลข IP ของท่าน หมายเลข IP คือ 54.144.205.182
*
ชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยี Informationชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยีจำเป้นต้องใส่ และต้องใช้หากต้องมีการส่งเอกสารกลับไปยังผู้สอบถามข้อมูล*

กรุณาระบุชื่อ - นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง
  รายละเอียดความต้องการ ประเด็นคำถาม Informationรายละเอียดความต้องการให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง*

ให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง
  สถานที่ติดต่อ *

ระบุให้ชัดเจน เพื่อการจัดส่งเอกสารหรือเอกสารเพิ่มเติม
จังหวัด * กรุณาเลือก
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ของท่านจำเป็นต่อการติดต่อกลับ ให้ท่านใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องมีเครื่องหมายอื่นๆ
โทรสาร
อีเมล์ จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัคำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
คำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
  ประเภทเทคโนโลยี *
กรุณาเลือกประเภทของเทคโนโลยีที่ท่านถาม
เพื่อการจัดหมวดหมู่ของคำถาม

(ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ต่างกัน)   *
การป้อนข้อมูลนี้ช่วยป้องกันไม่ให้โปรแกรมอัตโนมัติเข้ามาสร้างบัญชีและส่งสแปมเมลได้

มีปัญหาในการกรอกข้อมูล โทร. 02-3333-3918-20
เช่น พืชไร้ดิน , ถ่านอัดแท่ง , บรรจุภัณฑ์ ....

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ


โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท10 คำถามล่าสุด ทั้งหมด 38163

1. ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหาว มะนาวโห่ เสาวรส ทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ การทดสอบผลิตภัณฑ์ และการทำนวัตกรรม แผ่นปิดแผลจากมะม่วงหาวฯ มะม่วงหาว มะนาวโห่ มีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อ ลดการอักเสบ สมานแผล เลยลองนำมารักษาแผลเรื้อรังที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งรักษากับแพทย์ปัจจุบันมาแล้ว2เดือน เมื่อนำลูกสุกผ่าเอาเมล็ดออก แล้วบีบน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ลงไปบนแผล พบว่า ภายใน2วัน แผลแห้ง ยุบ และหาย เมื่อลองทดสอบกับสุนัขที่มีแผลสดจากการโดนมีดอีโต้ (พล้า)ผ่าหลัง ซึ่งสัตวแพทย์ไม่สามารถเย็บแผลให้ติดกันได้ เมื่อนำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ใส่ที่แผล พบว่าแผลรักษาหาย และปัจจุบันสุนัข สุขภาพแข็งแรงดี เมื่อวันที่ 11ก.พ.60 ลองนำมารักษาแผลหลังหูของหลานชาย แผลหายภายใน2วัน และล่าสุด แผลสุนัขกัดกัน ทำให้คอบวม และเป็นหนอง บีบใส่วันจันทร์ ที่13ก.พ. วันที่15กพ. แผลปิดแล้ว เลยมีความคิดว่าสรรพคุณของมะม่วงหาวมะนาวโห่ น่าจะนำมาพัฒนาทำเป็นยารักษาแผลเรื้อรัง แผลสด เพื่อฆ่าเชื้อโรคได้ อาจจะออกมาในรูปแบบของสเปร์ย หรือเป็นยาหยอดแผล คล้ายเบตาดีน ก็เป็นได้ จากงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 20[39221]
ผู้รับสาย : เอกพงศ์
เจ้าของคำถาม   : ภัทรฤทัย พรพิมล [17/2/2560 23:58:24]
2. นายสานิตย์ สมณะ นายกเทศบาล ต.หัวนา ขอรับการสนับสนุนโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาผักอินทรีย์คุณภาพ[39220]
ผู้รับสาย : เอกพงศ์
เจ้าของคำถาม   : นายสานิตย์ สมณะ [15/2/2560 23:51:11]
3. ขอทราบราคาถุงหมักแก๊สชีวะภาพครับพร้อมค่าจัดส่งจังหวัดกาญจนบุรี |104|M [Ref.ID: 39219]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : ลัทธพล ดรละภา [14/2/2560 13:44:00]
4. สอบถามเครื่องอัดเม็อ อาหารปลา อาหารสัต ชุดทำครับ|46|M [Ref.ID: 39218]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : อดิศักดิ์ ศรีสรวล [13/2/2560 6:42:41]
5. 1. ต้องการปรับสูตรสบู่ก้อนให้ไขมันสูงกว่า 76.5 ตามมาตรฐาน มผช. ต้องทำไงคะเคยส่งได้ที่ 75-76 ค่ะเลยขอ otop ลำบาก แต่ข้อกำหนดอื่นผ่านหมดค่ะ 2. อยากพัฒนา Lab เล็กๆ เพื่อควบคุมคุณภาพสบู่เช่น การตรวจด่างตกค้าง ตรวจเชื้อพื้นฐาน อายุการใช้งาน มีฝ่ายแนะนำไม๊คพ [Ref.ID: 39217]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : จิตินันท์ ไพศาลสถาน [10/2/2560 15:38:24]
6. อยากเลี้ยงปลาหมอแปลงเพศในกระชัง สามารถทำได้ใหมค่ะ|1519|M [Ref.ID: 39216]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : จงกล ชาหยอง [9/2/2560 17:11:18]
7. ต้องการรายละเอียดข้าวพองปราศจากน้ำมันทอด และต้องการทราบชื่อที่อยู่ผู้ผลิตข้าวพองปราศจากน้ำมันทอด เพื่อเจรจาซื้อข้าวพองไร้น้ำมันทอดไปเป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าต่อไป[39215]
ผู้รับสาย : ผศ. ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ
เจ้าของคำถาม   : ศุภอมร สุรังสี [9/2/2560 15:18:02]
8. อยากทำผงปลาร้า อยากทราบกรรมวิธี การทำต้องทำอย่างไรได้บ้าง|914|M [Ref.ID: 39214]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : ปัทมา. ไชยนอก [7/2/2560 21:31:17]
9. ขอวิธีการทำสบู่เหลวและแชมพู จากน้ำมันธรรมชาติ โดยใส่สมุนไพรลงไปด้วย|71 [Ref.ID: 39213]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : รัชยา ยินชัย [7/2/2560 16:38:18]
10. นายก อบจ.หนองบัวลำภู(นายศราวุธ สันตินันตรักษ์) ขอให้ ศวภ.2 นำเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงไปใช้สนับสนุนกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่[39212]
ผู้รับสาย : เอกพงศ์
เจ้าของคำถาม   : นายศราวุธ สันตินันตรักษ์ [7/2/2560 8:51:56]

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ ดำเนินการเเรียบร้อยแล้ว     อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Real Time)

Chart.

ขยายภาพ

แนะนำหนังสือ