Call Center Logo ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Clinic Technology Call Center) คือ บริการของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่ให้บริการคำปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 100 กว่าแห่งทั่วประเทศ ท่านสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา

แบบฟอร์มการรับบริการ

หากท่านต้องการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลคลินิเทคโนโลยี
กรุณาระบุความต้องการของท่านให้ชัดเจน
ข้อมูลส่วนไหนที่ไม่ต้องการใส่ให้ใส่เครื่องหมาย "-"
ระบบจะจัดเก็บหมายเลข IP ของท่าน หมายเลข IP คือ 54.80.87.62
*
ชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยี Informationชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยีจำเป้นต้องใส่ และต้องใช้หากต้องมีการส่งเอกสารกลับไปยังผู้สอบถามข้อมูล*

กรุณาระบุชื่อ - นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง
  รายละเอียดความต้องการ ประเด็นคำถาม Informationรายละเอียดความต้องการให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง*

ให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง
  สถานที่ติดต่อ *

ระบุให้ชัดเจน เพื่อการจัดส่งเอกสารหรือเอกสารเพิ่มเติม
จังหวัด * กรุณาเลือก
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ของท่านจำเป็นต่อการติดต่อกลับ ให้ท่านใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องมีเครื่องหมายอื่นๆ
โทรสาร
อีเมล์ จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัคำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
คำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
  ประเภทเทคโนโลยี *
กรุณาเลือกประเภทของเทคโนโลยีที่ท่านถาม
เพื่อการจัดหมวดหมู่ของคำถาม

(ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ต่างกัน)   *
การป้อนข้อมูลนี้ช่วยป้องกันไม่ให้โปรแกรมอัตโนมัติเข้ามาสร้างบัญชีและส่งสแปมเมลได้

มีปัญหาในการกรอกข้อมูล โทร. 02-3333-3918-20
เช่น พืชไร้ดิน , ถ่านอัดแท่ง , บรรจุภัณฑ์ ....

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ


โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท10 คำถามล่าสุด ทั้งหมด 39898

1. สนใจ ผงสีจากธรรมชาติ ต้องการซื้อผงสีทำจากธรรมชาติ [Ref.ID: 42116]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : ฉกาจ รุจิรักษ์พิพัฒน์ [18/8/2561 10:26:42]
2. สนใจเครื่องไมโครนาโนบับเบิ้ลต้องการทราบรายละเอียดและสั่งซื้อ|1681 [Ref.ID: 42115]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : บริษัท ซิมิรัน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด [17/8/2561 15:11:16]
3. โปรตีนเกษตรผัดพริกแกง [42114]
ผู้รับสาย : นางสาวภิญญาพร เตชะวรวิทยากูร
เจ้าของคำถาม   : นางสาวศุภาพิชญ์ เพ็ชรน้อย [17/8/2561 14:47:39]
4. ทำโปรตีนเกษตรผัดพริกแกงแล้วไม่กรอบสาเหตุเกิดจากอไร[42113]
ผู้รับสาย : นางสาวภิญญาพร เตชะวรวิทยากูร
เจ้าของคำถาม   : นางสาวศิริลักษณ์ สังขวร [17/8/2561 14:45:01]
5. ขอคำแนะนำการจัดดอกไม้รูปทรงต่างๆ[42112]
ผู้รับสาย : นางสาวภิญญาพร เตชะวรวิทยากูร
เจ้าของคำถาม   : นางจิราภรณ์ จึงมานญาติ [17/8/2561 14:42:43]
6. ไก่ซอสเทอริยากิ[42111]
ผู้รับสาย : นางสาวภิญญาพร เตชะวรวิทยากูร
เจ้าของคำถาม   : นางดวงหทัย อ่อนน่วม [17/8/2561 14:40:09]
7. การทำวุ้นสายรุ้งอย่างไรไม่ให้สีของแต่ละชั้นติดกัน[42110]
ผู้รับสาย : นางสาวภิญญาพร เตชะวรวิทยากูร
เจ้าของคำถาม   : นางขวัญเมือง แช่มมั่นคง [17/8/2561 14:30:47]
8. ถ้าต้องการให้ดอกไม้บานช้าขึ้นควรทำอย่างไร[42109]
ผู้รับสาย : นางสาวภิญญาพร เตชะวรวิทยากูร
เจ้าของคำถาม   : นางสาวมาริสา บุญสุวรรณ [17/8/2561 14:27:24]
9. ขอสูตรการทำน้ำจิ้ม สุกี้ยากี้ [42108]
ผู้รับสาย : นางสาวภิญญาพร เตชะวรวิทยากูร
เจ้าของคำถาม   : นางวันเพ็ญ วิชาปสมภ์ [17/8/2561 14:24:54]
10. เทคนิคการทอดขนมกะหรี่พัฟไม่ให้ไส้ทะลักและสุกเหลืองเท่ากันเวลาทอด [42107]
ผู้รับสาย : นางสาวภิญญาพร เตชะวรวิทยากูร
เจ้าของคำถาม   : นางสุพัฒตรา วงษ์สะอาด [17/8/2561 14:22:03]

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ ดำเนินการเเรียบร้อยแล้ว     อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Real Time)

Chart.

ขยายภาพ

แนะนำหนังสือ