Call Center Logo ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Clinic Technology Call Center) คือ บริการของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่ให้บริการคำปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 100 กว่าแห่งทั่วประเทศ ท่านสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา

แบบฟอร์มการรับบริการ

หากท่านต้องการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลคลินิเทคโนโลยี
กรุณาระบุความต้องการของท่านให้ชัดเจน
ข้อมูลส่วนไหนที่ไม่ต้องการใส่ให้ใส่เครื่องหมาย "-"
ระบบจะจัดเก็บหมายเลข IP ของท่าน หมายเลข IP คือ 54.224.133.152
*
ชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยี Informationชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยีจำเป้นต้องใส่ และต้องใช้หากต้องมีการส่งเอกสารกลับไปยังผู้สอบถามข้อมูล*

กรุณาระบุชื่อ - นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง
  รายละเอียดความต้องการ ประเด็นคำถาม Informationรายละเอียดความต้องการให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง*

ให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง
  สถานที่ติดต่อ *

ระบุให้ชัดเจน เพื่อการจัดส่งเอกสารหรือเอกสารเพิ่มเติม
จังหวัด * กรุณาเลือก
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ของท่านจำเป็นต่อการติดต่อกลับ ให้ท่านใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องมีเครื่องหมายอื่นๆ
โทรสาร
อีเมล์ จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัคำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
คำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
  ประเภทเทคโนโลยี *
กรุณาเลือกประเภทของเทคโนโลยีที่ท่านถาม
เพื่อการจัดหมวดหมู่ของคำถาม

(ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ต่างกัน)   *
การป้อนข้อมูลนี้ช่วยป้องกันไม่ให้โปรแกรมอัตโนมัติเข้ามาสร้างบัญชีและส่งสแปมเมลได้

มีปัญหาในการกรอกข้อมูล โทร. 02-3333-3918-20
เช่น พืชไร้ดิน , ถ่านอัดแท่ง , บรรจุภัณฑ์ ....

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ


โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท10 คำถามล่าสุด ทั้งหมด 39745

1. ต้องการนำเปลือกมะนาวทดลองอัดก้อนครับ|23|M [Ref.ID: 41949]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : วิวัฒน์ พริ้งจำรัส [19/6/2561 12:08:05]
2. ขอเอกสารการแปรรูปแก้วมังกร|1370|M [Ref.ID: 41948]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : ณัฐวิกรานต์ ธิกุล [19/6/2561 8:51:17]
3. ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องสับเปลือกมะพร้าว และราคา|436|M [Ref.ID: 41947]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : สุทธิกานต์ ศกุนตนาค [18/6/2561 21:09:29]
4. อยากถนอมอาหาร ผลไม้|334|M [Ref.ID: 41946]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : นงนุช ประดับราช [18/6/2561 14:12:40]
5. สนใจซื้อถุงหมักแก๊สชีวภาพ|104|M [Ref.ID: 41945]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : วันวิสาข์ แสงภักดี [17/6/2561 21:18:47]
6. ต้องการทราบถึงวิธีการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรีย์ แบบถุงหมักพีวีซี[41944]
ผู้รับสาย : นายจักรรัตน์ บุญภา
เจ้าของคำถาม   : นางมลิวัลย์ จันทร์ดีทม [15/6/2561 9:57:47]
7. ต้องการทราบถึงวิธีการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรีย์ แบบถุงหมักพีวีซี[41943]
ผู้รับสาย : นายจักรรัตน์ บุญภา
เจ้าของคำถาม   : นายสราวุธ นาแฉล้ม [15/6/2561 9:56:37]
8. ต้องการทราบถึงวิธีการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรีย์ แบบถุงหมักพีวีซี[41942]
ผู้รับสาย : นายจักรรัตน์ บุญภา
เจ้าของคำถาม   : นายจักรพงษ์ น้อยบุดดี [15/6/2561 9:54:42]
9. ต้องการทราบถึงวิธีการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรีย์ แบบถุงหมักพีวีซี[41941]
ผู้รับสาย : นายจักรรัตน์ บุญภา
เจ้าของคำถาม   : นายอดุลย์ ซํ๙ฌฒ๊ะ [15/6/2561 9:53:15]
10. ต้องการทราบถึงวิธีการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรีย์ แบบถุงหมักพีวีซี[41940]
ผู้รับสาย : นายจักรรัตน์ บุญภา
เจ้าของคำถาม   : นายหัดตา จันทร์ดีทม [15/6/2561 9:51:59]

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ ดำเนินการเเรียบร้อยแล้ว     อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Real Time)

Chart.

ขยายภาพ

แนะนำหนังสือ