Call Center Logo ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Clinic Technology Call Center) คือ บริการของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่ให้บริการคำปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 100 กว่าแห่งทั่วประเทศ ท่านสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา

แบบฟอร์มการรับบริการ

หากท่านต้องการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลคลินิเทคโนโลยี
กรุณาระบุความต้องการของท่านให้ชัดเจน
ข้อมูลส่วนไหนที่ไม่ต้องการใส่ให้ใส่เครื่องหมาย "-"
ระบบจะจัดเก็บหมายเลข IP ของท่าน หมายเลข IP คือ 54.90.119.59
*
ชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยี Informationชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยีจำเป้นต้องใส่ และต้องใช้หากต้องมีการส่งเอกสารกลับไปยังผู้สอบถามข้อมูล*

กรุณาระบุชื่อ - นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง
  รายละเอียดความต้องการ ประเด็นคำถาม Informationรายละเอียดความต้องการให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง*

ให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง
  สถานที่ติดต่อ *

ระบุให้ชัดเจน เพื่อการจัดส่งเอกสารหรือเอกสารเพิ่มเติม
จังหวัด * กรุณาเลือก
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ของท่านจำเป็นต่อการติดต่อกลับ ให้ท่านใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องมีเครื่องหมายอื่นๆ
โทรสาร
อีเมล์ จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัคำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
คำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
  ประเภทเทคโนโลยี *
กรุณาเลือกประเภทของเทคโนโลยีที่ท่านถาม
เพื่อการจัดหมวดหมู่ของคำถาม

ก่อนบันทึกข้อมูล กรุณาใส่ตัวอักษรที่ปรากฏด้านบนลงในช่องด้านล่าง


(ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ต่างกัน)   *
การป้อนข้อมูลนี้ช่วยป้องกันไม่ให้โปรแกรมอัตโนมัติเข้ามาสร้างบัญชีและส่งสแปมเมลได้

มีปัญหาในการกรอกข้อมูล โทร. 02-3333-3918-20
เช่น พืชไร้ดิน , ถ่านอัดแท่ง , บรรจุภัณฑ์ ....

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ


โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท10 คำถามล่าสุด ทั้งหมด 39291

1. ต้องการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบไฟแสงสว่างภายในบ้านสวน[41107]
ผู้รับสาย : นายศุภชัย เพชรธาราวดี
เจ้าของคำถาม   : นายวินัย ตุ้ยดา [22/2/2561 14:03:36]
2. ขอทราบราคาเครื่องหั่นข้าวเกรียบ และวิธีถนอมอาหาร ทำอย่างไรข้าวเกรียบทอดจะเก็บไว้นาน และไม่อมน้ำมัน [Ref.ID: 41106]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : ทฤฆนัญ วีรวรรณ [22/2/2561 11:39:55]
3. อยากทราบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตีขุยมะพร้าว มีจำหน่ายไม่และราคาเท่าไร่|1145 [Ref.ID: 41103]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : วิศักดิ์ เส็มหย้ง [21/2/2561 11:37:38]
4. อุปกรณ์ในการทำการโกยฟาง วิธีทำ และกลไกการทำงาน จะนำข้อมูลมาทำโครงงานเครื่องสับฟาง โดยโกยจากพื้นขึ้นมาสับ|726|M [Ref.ID: 41097]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : นางสาวสุภาณีศิรินนท์ [18/2/2561 20:18:40]
5. ขอข้อมูลการถนอมอาหารประเภท กล้วย มัน เผือก ทั้งในรูปแบบเอกสารและขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ - ถนอมให้เก็บได้ยาวนาน - พัฒนาเบรนด์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งในรูปแบบกล่องและถุง สอนให้รู้จักการสร้างเบรนด์ เป็น - สอนการตลาดออนไลน์ ขายผ่าน fb และสื่อออนไลน์อื่นๆ [Ref.ID: 41096]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : นวพร ปาปะจีย์ [14/2/2561 22:48:20]
6. ขอ Specification และราคาโโยประมาณค่ะ|764 [Ref.ID: 41095]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : พัชรา วีระพงศ์ [13/2/2561 9:52:03]
7. พวกแชมพูข้าวสังข์หยด สามารถหาซื้อได้จากที่ไหน และราคาเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ|1696|M[41094]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : วีระพงษ์ อรพันธ์ุเศรษฐ์ [11/2/2561 18:43:03]
8. อยากสอบถามราคาเครื่องกลั่นสุราครับ พอดีจะเอาไปทำสุรากลั่นชุมชน|761|M[41093]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : รวีร์ธัช กองเมือง [11/2/2561 13:44:30]
9. ต้องการซื้อเครื่องกลั่นสุรา พร้อมขอราคาและรายละเอียดการติดตั้งครับ|761|M[41088]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : ณรงค์. ไชยสลี [9/2/2561 7:10:14]
10. ต้องการองค์ความรู้การแปรรูปมะขามป้อมเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์[41087]
ผู้รับสาย : เอกพงศ์
เจ้าของคำถาม   : ดร.ณิชาภัทร ศรีสถิตธรรม [7/2/2561 16:06:10]

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ ดำเนินการเเรียบร้อยแล้ว     อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Real Time)

Chart.

ขยายภาพ

แนะนำหนังสือ