Call Center Logo ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Clinic Technology Call Center) คือ บริการของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่ให้บริการคำปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 100 กว่าแห่งทั่วประเทศ ท่านสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา

แบบฟอร์มการรับบริการ

หากท่านต้องการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลคลินิเทคโนโลยี
กรุณาระบุความต้องการของท่านให้ชัดเจน
ข้อมูลส่วนไหนที่ไม่ต้องการใส่ให้ใส่เครื่องหมาย "-"
ระบบจะจัดเก็บหมายเลข IP ของท่าน หมายเลข IP คือ 54.80.198.222
*
ชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยี Informationชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยีจำเป้นต้องใส่ และต้องใช้หากต้องมีการส่งเอกสารกลับไปยังผู้สอบถามข้อมูล*

กรุณาระบุชื่อ - นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง
  รายละเอียดความต้องการ ประเด็นคำถาม Informationรายละเอียดความต้องการให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง*

ให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง
  สถานที่ติดต่อ *

ระบุให้ชัดเจน เพื่อการจัดส่งเอกสารหรือเอกสารเพิ่มเติม
จังหวัด * กรุณาเลือก
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ของท่านจำเป็นต่อการติดต่อกลับ ให้ท่านใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องมีเครื่องหมายอื่นๆ
โทรสาร
อีเมล์ จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัคำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
คำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
  ประเภทเทคโนโลยี *
กรุณาเลือกประเภทของเทคโนโลยีที่ท่านถาม
เพื่อการจัดหมวดหมู่ของคำถาม

ก่อนบันทึกข้อมูล กรุณาใส่ตัวอักษรที่ปรากฏด้านบนลงในช่องด้านล่าง


(ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ต่างกัน)   *
การป้อนข้อมูลนี้ช่วยป้องกันไม่ให้โปรแกรมอัตโนมัติเข้ามาสร้างบัญชีและส่งสแปมเมลได้

มีปัญหาในการกรอกข้อมูล โทร. 02-3333-3918-20
เช่น พืชไร้ดิน , ถ่านอัดแท่ง , บรรจุภัณฑ์ ....

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ


โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท10 คำถามล่าสุด ทั้งหมด 38589

1. ต้องการรับคำปรึกษา 1) การทำห้องอบผักเชียงดา และกล้วยตาก 2) เครื่องทุบกล้วยสำหรับกล้วยตาก[40222]
ผู้รับสาย : คติวัฒน์ กันธา
เจ้าของคำถาม   : - [17/8/2560]
2. สนใจเลี้ยงปลาหลดเพื่อขายเป็นอาชีพและสอนคนในหมู่บ้าน|284|M[40221]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : ประภาพร ยศทะราช [16/8/2560 21:26:22]
3. ตามต.ยที่เห็น งบในการติดตั้งกับอุปกรณ์ประมาณราคาเท่าไรค่ะ แล้วต้องใช้พื้นที่เท่าไร มีที่ไหนสามารถไปดูได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ|68|M[40220]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : นภัสศรันย์ ลิ้มวิริยะเลิศ [10/8/2560 21:27:40]
4. รถตัดหญ้าแบบวางรายราคาเท่าไหร่คะ แล้ว ช่องทางในการสั่งซื้อ |1015|M[40218]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : สุชาดา หอมทรัพย์ [6/8/2560 8:16:45]
5. กลุ่มหมู่บ้านโคเนื้อคุณภาพดีบ้านคำแม่นาง-สามแยก ต้องการให้ทางกระทรวงวิทย์ฯ ไปอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงให้กับสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งเดิมมีการผผลิตใช้กันอยู่แล้วในกลุ่ม แต่ยังไม่เคยตรวจคุณภาพและมีสูตรการผลิตปุ๋ยที่เป็นมาตรฐาน
[40217]

ผู้รับสาย : เอกพงศ์
เจ้าของคำถาม   : นายทวี [5/8/2560 9:01:27]
6. กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนบ้านคำเตย ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ เค็มหมากนัด น้ำสับปะรดพร้อมดื่มและเข้มข้น กวนสับปะรด ข้าวเกรียบสับปะรด ต้องการเทคโนโลยีเพิ่มเติม เช่น การพัฒนาโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน GMP การขอ อย. https://www.facebook.com/scivolunteer/posts/968944449910226 [40216]
ผู้รับสาย : เอกพงศ์
เจ้าของคำถาม   : วัลนิภา อังอุปัดชา [5/8/2560 8:29:17]
7. ต้องการเครื่องอบแห้งถั่วลิสง เพื่อนำไปใช้ในการแปรรูปถั่วลิสงคั่วทราย [40215]
ผู้รับสาย : วิลาวรรณ งอยผาลา
เจ้าของคำถาม   : นางนิ่มอนงค์ แก้วไพศาล [4/8/2560 10:58:33]
8. อยากทราบรายละเอียดเครื่องสลัดน้ำมันสำหรับกล้วยทอดทั้งกล้วยดิบและ กล้วยสุกรวมถึงราคาด้วยจ้า|351|M[40214]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : กัญญา ชูอาทิตย์ [2/8/2560 15:31:43]
9. การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ [40213]
ผู้รับสาย : นายศุภชัย เพชรธาราวดี
เจ้าของคำถาม   : นายประทีป พึ่งพา [2/8/2560 14:33:51]
10. การปลกพืชโดยไม่ใช้ดิน [40212]
ผู้รับสาย : นายศุภชัย เพชรธาราวดี
เจ้าของคำถาม   : นางบัวนิ่ม บุญทา [2/8/2560 14:31:47]

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ ดำเนินการเเรียบร้อยแล้ว     อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Real Time)

Chart.

ขยายภาพ

แนะนำหนังสือ