Call Center Logo ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Clinic Technology Call Center) คือ บริการของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่ให้บริการคำปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 100 กว่าแห่งทั่วประเทศ ท่านสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา

แบบฟอร์มการรับบริการ

หากท่านต้องการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลคลินิเทคโนโลยี
กรุณาระบุความต้องการของท่านให้ชัดเจน
ข้อมูลส่วนไหนที่ไม่ต้องการใส่ให้ใส่เครื่องหมาย "-"
ระบบจะจัดเก็บหมายเลข IP ของท่าน หมายเลข IP คือ 54.158.166.0
*
ชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยี Informationชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยีจำเป้นต้องใส่ และต้องใช้หากต้องมีการส่งเอกสารกลับไปยังผู้สอบถามข้อมูล*

กรุณาระบุชื่อ - นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง
  รายละเอียดความต้องการ ประเด็นคำถาม Informationรายละเอียดความต้องการให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง*

ให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง
  สถานที่ติดต่อ *

ระบุให้ชัดเจน เพื่อการจัดส่งเอกสารหรือเอกสารเพิ่มเติม
จังหวัด * กรุณาเลือก
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ของท่านจำเป็นต่อการติดต่อกลับ ให้ท่านใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องมีเครื่องหมายอื่นๆ
โทรสาร
อีเมล์ จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัคำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
คำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
  ประเภทเทคโนโลยี *
กรุณาเลือกประเภทของเทคโนโลยีที่ท่านถาม
เพื่อการจัดหมวดหมู่ของคำถาม

ก่อนบันทึกข้อมูล กรุณาใส่ตัวอักษรที่ปรากฏด้านบนลงในช่องด้านล่าง


(ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ต่างกัน)   *
การป้อนข้อมูลนี้ช่วยป้องกันไม่ให้โปรแกรมอัตโนมัติเข้ามาสร้างบัญชีและส่งสแปมเมลได้

มีปัญหาในการกรอกข้อมูล โทร. 02-3333-3918-20
เช่น พืชไร้ดิน , ถ่านอัดแท่ง , บรรจุภัณฑ์ ....

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ


โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท10 คำถามล่าสุด ทั้งหมด 38129

1. ทำธุรกิจหลายอย่างเกี่ยวกับการเกษตรและข้าว ต้องการทราบกรรมวิธีการทำข้าวพองปราศจากน้ำมันทอด เนื่องจากดูในยูทูป แล้วทดลอวแล้วปรากฎว่าไม่พอง ตองการคำปรึกษา หรือคู่มือ[39182]
ผู้รับสาย : ผศ. ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ
เจ้าของคำถาม   : ปรีดา เสน่หา [16/1/2560 14:16:07]
2. ผมทำสวนพลูอยู่นะครับ เลยอยากลองแปรรูปสกัดเอาน้ำมันระเหยจากใบพลู อยากทราบว่าเครื่องนี้สามารถทำได้ใหมครับ |311|M [Ref.ID: 39181]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : สุวิทย์ จาปุรี [15/1/2560 0:36:33]
3. 1.อยากทราบราคาของเครื่องผลิตขี้เลื่อยเพื่อใช้ในการผลิตเห็ดถุง 2.สามารถพัฒนาเครื่องผลิตขี้เลื่อยเพื่อใช้ในการผลิตเห็ดถุงให้บดไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่าปัจจุบันได้ไหมครับ 3.ติดต่อใครได้บ้างในเรื่องนี้ครับ|32 [Ref.ID: 39180]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : นายองค์กรณ์ รจนา [13/1/2560 10:18:14]
4. อยากทราบวิธีการทำสูตรน้ำหมักจากพริก[39179]
ผู้รับสาย : นางน้ำอ้อย น้ำดอกไม้
เจ้าของคำถาม   : นายขวัญชัย นาคลำเภา [12/1/2560 16:29:05]
5. ทำไมเชื้อราต่างๆ เช่น บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม ไตรโคเดอมา ถึงได้ไปกำจัดแมลงและโรคพืชได้ กระบวนการทำงานของสารพวกนี้เป็นอย่างไรบ้าง[39178]
ผู้รับสาย : นางน้ำอ้อย น้ำดอกไม้
เจ้าของคำถาม   : นายภาคภูมิ ดาวเขาเวียง [12/1/2560 16:18:14]
6. เชื้อราฉีดรวมกันได้หรือไม่ และเชื้อราชนิดใดที่สามารถฆ่าเชื้อราอื่นได้ทั้ง 2 ตัว[39177]
ผู้รับสาย : นางน้ำอ้อย น้ำดอกไม้
เจ้าของคำถาม   : นางบุญเพ็ญ โรจนพัฒน์ [12/1/2560 16:15:13]
7. วิธีการแก้โรคใบขาวในไร่อ้อยมีวิธีกาอย่างไร[39176]
ผู้รับสาย : นางน้ำอ้อย น้ำดอกไม้
เจ้าของคำถาม   : นางสาวเพ็ญนภา คำภู [12/1/2560 16:12:40]
8. มีปลวกในแปลงอ้อยเยอะมากกำจัดอย่างไร และควรป้องกับแบบไหนถึงจะได้ผลดีและระยะเวลายาวนาน[39175]
ผู้รับสาย : นางน้ำอ้อย น้ำดอกไม้
เจ้าของคำถาม   : นางสาวเมติกา ฟ้าคนอง [12/1/2560 16:10:54]
9. ในการกำจัดเพลี้ยกระโดดในนาข้าวและกำจัดที่กัดกอข้าวควรใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่ไม่ใช้สารเคมีฉีดพ่น [39174]
ผู้รับสาย : นางน้ำอ้อย น้ำดอกไม้
เจ้าของคำถาม   : นางสาวศิริลักษณ์ ลาภเกิด [12/1/2560 16:06:31]
10. วิธีการกำจัดหนอนกอในไร่อ้อย[39173]
ผู้รับสาย : นางน้ำอ้อย น้ำดอกไม้
เจ้าของคำถาม   : นายณัฐวุฒิ แผนสมบูรณ์ [12/1/2560 16:04:26]

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ ดำเนินการเเรียบร้อยแล้ว     อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Real Time)

Chart.

ขยายภาพ

แนะนำหนังสือ