Call Center Logo ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Clinic Technology Call Center) คือ บริการของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่ให้บริการคำปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 100 กว่าแห่งทั่วประเทศ ท่านสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา

แบบฟอร์มการรับบริการ

หากท่านต้องการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลคลินิเทคโนโลยี
กรุณาระบุความต้องการของท่านให้ชัดเจน
ข้อมูลส่วนไหนที่ไม่ต้องการใส่ให้ใส่เครื่องหมาย "-"
ระบบจะจัดเก็บหมายเลข IP ของท่าน หมายเลข IP คือ 54.159.197.114
*
ชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยี Informationชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยีจำเป้นต้องใส่ และต้องใช้หากต้องมีการส่งเอกสารกลับไปยังผู้สอบถามข้อมูล*

กรุณาระบุชื่อ - นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง
  รายละเอียดความต้องการ ประเด็นคำถาม Informationรายละเอียดความต้องการให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง*

ให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง
  สถานที่ติดต่อ *

ระบุให้ชัดเจน เพื่อการจัดส่งเอกสารหรือเอกสารเพิ่มเติม
จังหวัด * กรุณาเลือก
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ของท่านจำเป็นต่อการติดต่อกลับ ให้ท่านใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องมีเครื่องหมายอื่นๆ
โทรสาร
อีเมล์ จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัคำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
คำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
  ประเภทเทคโนโลยี *
กรุณาเลือกประเภทของเทคโนโลยีที่ท่านถาม
เพื่อการจัดหมวดหมู่ของคำถาม

ก่อนบันทึกข้อมูล กรุณาใส่ตัวอักษรที่ปรากฏด้านบนลงในช่องด้านล่าง


(ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ต่างกัน)   *
การป้อนข้อมูลนี้ช่วยป้องกันไม่ให้โปรแกรมอัตโนมัติเข้ามาสร้างบัญชีและส่งสแปมเมลได้

มีปัญหาในการกรอกข้อมูล โทร. 02-3333-3918-20
เช่น พืชไร้ดิน , ถ่านอัดแท่ง , บรรจุภัณฑ์ ....

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ


โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท10 คำถามล่าสุด ทั้งหมด 38078

1. อยากได้สูตรออแกนิค สำหรับทำน้ำยาต่างๆ|521 [Ref.ID: 39130]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : วาสนา สีหะคลัง [3/12/2559 8:07:54]
2. ต้องการกรรมวิธีการทำข้าวพองปราศจากน้ำมันทอด เพื่อใช้พัฒนา ต่อยอดงานวิจัย[39129]
ผู้รับสาย : ผศ. ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ
เจ้าของคำถาม   : นายบัณฑิต ไพรีขยาด [2/12/2559 8:30:43]
3. อยากทราบว่า เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ ที่ทำมามีกี่แบบ กี่ี่ขนาด ราคาเท่าไรบ้าง ขอรูปและรายละเอียดได้ไหมครับ|68|M[39128]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : วสุ พลเสน [1/12/2559 22:34:10]
4. การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม[39127]
ผู้รับสาย : นางสาวจุฬารัตน์ สุภีร์คำ
เจ้าของคำถาม   : นางฉวี บุญแท้ [1/12/2559 11:05:44]
5. การทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง[39126]
ผู้รับสาย : นางสาวจุฬารัตน์ สุภีร์คำ
เจ้าของคำถาม   : น.ส. นวลอนงค์ ควลอำไพ [1/12/2559 11:04:07]
6. การปลูกเห็ดฟาง[39125]
ผู้รับสาย : นางสาวจุฬารัตน์ สุภีร์คำ
เจ้าของคำถาม   : นางสาวยวนใจ ภารกล [1/12/2559 11:02:21]
7. การปลูกเห็ดในขอน[39124]
ผู้รับสาย : นางสาวจุฬารัตน์ สุภีร์คำ
เจ้าของคำถาม   : นายประดิษฐ์ อิ่มทรัพย์ [1/12/2559 10:58:48]
8. การปลูกข้าวต้นเดี่ยว[39123]
ผู้รับสาย : นางสาวจุฬารัตน์ สุภีร์คำ
เจ้าของคำถาม   : นายวิชาญ ชัยสัตว์ [1/12/2559 10:56:27]
9. การทำปุ๋ยหักแบบไม่กลับกอง[39122]
ผู้รับสาย : นางสาวจุฬารัตน์ สุภีร์คำ
เจ้าของคำถาม   : นางมาลัย พรมคำบุตร [1/12/2559 10:49:14]
10. การปลูกเห็ดฟาง[39121]
ผู้รับสาย : นางสาวจุฬารัตน์ สุภีร์คำ
เจ้าของคำถาม   : นางเพชร โพธิรัตน์ [1/12/2559 10:31:54]

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ ดำเนินการเเรียบร้อยแล้ว     อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Real Time)

Chart.

ขยายภาพ

แนะนำหนังสือ