Call Center Logo ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Clinic Technology Call Center) คือ บริการของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่ให้บริการคำปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 100 กว่าแห่งทั่วประเทศ ท่านสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา

แบบฟอร์มการรับบริการ

หากท่านต้องการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลคลินิเทคโนโลยี
กรุณาระบุความต้องการของท่านให้ชัดเจน
ข้อมูลส่วนไหนที่ไม่ต้องการใส่ให้ใส่เครื่องหมาย "-"
ระบบจะจัดเก็บหมายเลข IP ของท่าน หมายเลข IP คือ 54.196.21.202
*
ชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยี Informationชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยีจำเป้นต้องใส่ และต้องใช้หากต้องมีการส่งเอกสารกลับไปยังผู้สอบถามข้อมูล*

กรุณาระบุชื่อ - นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง
  รายละเอียดความต้องการ ประเด็นคำถาม Informationรายละเอียดความต้องการให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง*

ให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง
  สถานที่ติดต่อ *

ระบุให้ชัดเจน เพื่อการจัดส่งเอกสารหรือเอกสารเพิ่มเติม
จังหวัด * กรุณาเลือก
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ของท่านจำเป็นต่อการติดต่อกลับ ให้ท่านใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องมีเครื่องหมายอื่นๆ
โทรสาร
อีเมล์ จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัคำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
คำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
  ประเภทเทคโนโลยี *
กรุณาเลือกประเภทของเทคโนโลยีที่ท่านถาม
เพื่อการจัดหมวดหมู่ของคำถาม

ก่อนบันทึกข้อมูล กรุณาใส่ตัวอักษรที่ปรากฏด้านบนลงในช่องด้านล่าง


(ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ต่างกัน)   *
การป้อนข้อมูลนี้ช่วยป้องกันไม่ให้โปรแกรมอัตโนมัติเข้ามาสร้างบัญชีและส่งสแปมเมลได้

มีปัญหาในการกรอกข้อมูล โทร. 02-3333-3918-20
เช่น พืชไร้ดิน , ถ่านอัดแท่ง , บรรจุภัณฑ์ ....

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ


โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท10 คำถามล่าสุด ทั้งหมด 37296

1. ต้องการข้อมูลเพื่อซื้อเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก|579|M [Ref.ID: 38339]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : ธวัชชัย บัววัฒน์ [29/5/2559 9:32:52]
2. ในพื้นที่บึงโขลงหลง จ.บึงกาฬ มีผลไม้ท้องถิ้นชื่อ "มะแป่ม" ซึ่งเป็นผลไม้เฉพาะถิ่น ทางกลุ่มจึงมีความต้องการ
1. อยากทราบสรรพคุณ คุณค่าทางโภชนาการ
2. อยากให้หน่วยงานมาส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบึงกาฬ เช่น น้ำพร้อมดื่ม สบู่ ฯลฯ หนังสือขอความอนุเคราะห์
[38338]

ผู้รับสาย : เอกพงศ์
เจ้าของคำถาม   : กานดาพร ไชยปากดี [26/5/2559 18:23:43]
3. อยากรู้เรื่องท่อดูดข้าวเปลือกครับ|359|M [Ref.ID: 38337]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : ชาติ ศรีวิชัย [26/5/2559 14:59:20]
4. เทคโนโลยีเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ [Ref.ID: 38336]
ผู้รับสาย : เอกพล มนตรี
เจ้าของคำถาม   : นายพงษ์ศักดิ์ พรมสิงห์ [24/5/2559 15:58:47]
5. การอบเห็ดนางฟ้า เห็ดโคนขาว เพื่อการส่งออก [Ref.ID: 38335]
ผู้รับสาย : เอกพล มนตรี
เจ้าของคำถาม   : นายสนธยาโคตรชัย [24/5/2559 15:55:12]
6. ต้องการตู้อบปลาแห้ง. พลังงานแสงอาทิด. |68[38334]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : สุภาวรรณ์ ภาชนะทอง [22/5/2559 13:20:44]
7. สนใจทำ snack ผลไม้อบกรอบค่ะ ซึ่งได้ลองทำโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในบ้าน ซึ่งผลที่ออกมาได้ความกรอบเป็นที่น่าพอใจ แต่กรอบได้ไม่นานก็เหนียวค่ะ จึงอยากขอคำแนะนำวิธีการที่จะให้กรอบนานๆ หรือที่ไหนมีเปิดคอร์สสอนทำบ้างหรือไม่คะ รบกวนด้วยค่ะ[38333]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : สุธีวัน ปรีชาวิบูลย์ [20/5/2559 22:43:38]
8. ตอนนี้ ทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์สมุนไพร ซึ่งประสิทธิภาพถือว่าดีมาก อยากได้การรับรองผ่านการวิจัย จากหน่วยงานเพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่าไม่มีสารเคมีตกค้าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะผลิตภัณฑ์ของดิฉัน น้ำเหลือใช้สามารถใช้รดต้นไม้ได้ มะนาวไม่เคยออกลูกก็ออก ลูกค้ายืนยันมา.ผลิคภัณฑ์สามารถขจัดคราบหินปูน น้ำบาดาล โดยไม่มีโซดาไป ไม่กัดมือ ไม่ทำลายพื้นผิวค่ะ|197|M[38332]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : นางสุดาวดี พูลวรากุล [20/5/2559 16:05:40]
9. องค์ความรู้เรื่องการปลูกเห็ดฟาง[38331]
ผู้รับสาย : เอกพล มนตรี
เจ้าของคำถาม   : นายกุฎาเดช สุดจริง [19/5/2559 14:02:26]
10. สวัสดีครับ อยากใด้แบบแปลนเครื่อง สับ หั่น กิ่งไม้ และต้นข้าวโพด และแบบเคื่องซอย พืชผลกลม ครับผม ขอบคุณครับ[38330]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : ธนภัทร เกาฏีระ [18/5/2559 15:32:26]

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ ดำเนินการเเรียบร้อยแล้ว     อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Real Time)

Chart.

ขยายภาพ

แนะนำหนังสือ