Call Center Logo ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Clinic Technology Call Center) คือ บริการของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่ให้บริการคำปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 100 กว่าแห่งทั่วประเทศ ท่านสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา

แบบฟอร์มการรับบริการ

หากท่านต้องการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลคลินิเทคโนโลยี
กรุณาระบุความต้องการของท่านให้ชัดเจน
ข้อมูลส่วนไหนที่ไม่ต้องการใส่ให้ใส่เครื่องหมาย "-"
ระบบจะจัดเก็บหมายเลข IP ของท่าน หมายเลข IP คือ 54.144.46.127
*
ชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยี Informationชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยีจำเป้นต้องใส่ และต้องใช้หากต้องมีการส่งเอกสารกลับไปยังผู้สอบถามข้อมูล*

กรุณาระบุชื่อ - นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง
  รายละเอียดความต้องการ ประเด็นคำถาม Informationรายละเอียดความต้องการให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง*

ให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง
  สถานที่ติดต่อ *

ระบุให้ชัดเจน เพื่อการจัดส่งเอกสารหรือเอกสารเพิ่มเติม
จังหวัด * กรุณาเลือก
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ของท่านจำเป็นต่อการติดต่อกลับ ให้ท่านใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องมีเครื่องหมายอื่นๆ
โทรสาร
อีเมล์ จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัคำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
คำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
  ประเภทเทคโนโลยี *
กรุณาเลือกประเภทของเทคโนโลยีที่ท่านถาม
เพื่อการจัดหมวดหมู่ของคำถาม

(ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ต่างกัน)   *
การป้อนข้อมูลนี้ช่วยป้องกันไม่ให้โปรแกรมอัตโนมัติเข้ามาสร้างบัญชีและส่งสแปมเมลได้

มีปัญหาในการกรอกข้อมูล โทร. 02-3333-3918-20
เช่น พืชไร้ดิน , ถ่านอัดแท่ง , บรรจุภัณฑ์ ....

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ


โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท10 คำถามล่าสุด ทั้งหมด 37378

1. สบู่ใสล้างหน้าสับปะรดมีประโยชน์อย่างไร [38422]
ผู้รับสาย : คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
เจ้าของคำถาม   : นายทองเพียร อินพิรุด [1/7/2559 16:24:52]
2. สบู่ใสล้างหน้าสับปะรดควรใช้น้ำหอมแบบใด จึงจะทนนาน [38421]
ผู้รับสาย : คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
เจ้าของคำถาม   : นางพรทิวา อินพิรุด [1/7/2559 16:21:32]
3. สับปะรดมีกรดอะไรบ้านสำหรับใช้ทำสบู่ [38420]
ผู้รับสาย : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
เจ้าของคำถาม   : นางปิยะนันท์ ละเอียด [1/7/2559 16:13:46]
4. การทำน้ำสับปะรด ที่นำมาเป็นส่วนผสมสบู่ [38419]
ผู้รับสาย : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
เจ้าของคำถาม   : นายชัย การะบุญ [1/7/2559 16:08:54]
5. การทำน้ำสับปะรด ที่นำมาเป็นส่วนผสมสบู่ [38418]
ผู้รับสาย : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
เจ้าของคำถาม   : นายชัย การะบุญ [1/7/2559 16:06:13]
6. แยมสับปะรดทำอย่างไร [38417]
ผู้รับสาย : คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
เจ้าของคำถาม   : นายวิสุทธิ์ กันทะวงศ์ [1/7/2559 15:23:17]
7. การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและการผลิตเครื่องกรองน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภคใช้ในครัวเรือน [Ref.ID: 38416]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : กรกฤช พรมรัตน์ [1/7/2559 10:30:39]
8. อบรมให้ความรู้ การศึกษาและเทคโนโลยี[38415]
ผู้รับสาย : นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีแดงน้อย
เจ้าของคำถาม   : นางสาวภารดี โชติชัยสุวัฒน [28/6/2559 16:22:27]
9. ปัญหาเรื่องการจัดทำระบบน้ำหยดพลังงานแสงอาทิตย์[38414]
ผู้รับสาย : นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีแดงน้อย
เจ้าของคำถาม   : นางสาวกัญญภัค ใจน่าน [28/6/2559 15:58:19]
10. สนใจการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น อยากทราบราคาเครื่องจักร เงินทุนเริ่มต้น [38413]
ผู้รับสาย : นายสมิง ศรีกา
เจ้าของคำถาม   : รัตติกรณ์ มูลเครือคำ [28/6/2559 15:40:54]

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ ดำเนินการเเรียบร้อยแล้ว     อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Real Time)

Chart.

ขยายภาพ

แนะนำหนังสือ