Call Center Logo ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Clinic Technology Call Center) คือ บริการของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่ให้บริการคำปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 100 กว่าแห่งทั่วประเทศ ท่านสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา

แบบฟอร์มการรับบริการ

หากท่านต้องการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลคลินิเทคโนโลยี
กรุณาระบุความต้องการของท่านให้ชัดเจน
ข้อมูลส่วนไหนที่ไม่ต้องการใส่ให้ใส่เครื่องหมาย "-"
ระบบจะจัดเก็บหมายเลข IP ของท่าน หมายเลข IP คือ 54.91.41.87
*
ชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยี Informationชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยีจำเป้นต้องใส่ และต้องใช้หากต้องมีการส่งเอกสารกลับไปยังผู้สอบถามข้อมูล*

กรุณาระบุชื่อ - นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง
  รายละเอียดความต้องการ ประเด็นคำถาม Informationรายละเอียดความต้องการให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง*

ให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง
  สถานที่ติดต่อ *

ระบุให้ชัดเจน เพื่อการจัดส่งเอกสารหรือเอกสารเพิ่มเติม
จังหวัด * กรุณาเลือก
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ของท่านจำเป็นต่อการติดต่อกลับ ให้ท่านใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องมีเครื่องหมายอื่นๆ
โทรสาร
อีเมล์ จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัคำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
คำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
  ประเภทเทคโนโลยี *
กรุณาเลือกประเภทของเทคโนโลยีที่ท่านถาม
เพื่อการจัดหมวดหมู่ของคำถาม

ก่อนบันทึกข้อมูล กรุณาใส่ตัวอักษรที่ปรากฏด้านบนลงในช่องด้านล่าง


(ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ต่างกัน)   *
การป้อนข้อมูลนี้ช่วยป้องกันไม่ให้โปรแกรมอัตโนมัติเข้ามาสร้างบัญชีและส่งสแปมเมลได้

มีปัญหาในการกรอกข้อมูล โทร. 02-3333-3918-20
เช่น พืชไร้ดิน , ถ่านอัดแท่ง , บรรจุภัณฑ์ ....

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ


โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท10 คำถามล่าสุด ทั้งหมด 40887

1. Hi! buy generic valtrex very good site. [Ref.ID: 43640]
ผู้รับสาย : ะะคโ„–ะฐยตะะ“ะผะฐโ„–ะทยต
เจ้าของคำถาม   : Davidfuh [20/5/2562 14:17:39]
2. Hello there! canadian online pharmacy reviews beneficial website. [Ref.ID: 43639]
ผู้รับสาย : ะะคโ„–ะฐยตะะ“ะผะฐโ„–ะทยต
เจ้าของคำถาม   : Jamessnock [19/5/2562 14:51:21]
3. Hello! online pharmacy technician course excellent web site. [Ref.ID: 43638]
ผู้รับสาย : ะะคโ„–ะฐยตะะ“ะผะฐโ„–ะทยต
เจ้าของคำถาม   : Jamessnock [18/5/2562 1:27:35]
4. Howdy! purchase valtrex very good web page. [Ref.ID: 43637]
ผู้รับสาย : ะะคโ„–ะฐยตะะ“ะผะฐโ„–ะทยต
เจ้าของคำถาม   : Kevinpoima [17/5/2562 15:16:38]
5. Hello there! testosterone online pharmacy beneficial web site. [Ref.ID: 43636]
ผู้รับสาย : ะะคโ„–ะฐยตะะ“ะผะฐโ„–ะทยต
เจ้าของคำถาม   : Jamessnock [16/5/2562 18:12:02]
6. Hello! pharmacy online viagra good web page [Ref.ID: 43635]
ผู้รับสาย : ะะคโ„–ะฐยตะะ“ะผะฐโ„–ะทยต
เจ้าของคำถาม   : Louiecaurf [16/5/2562 0:43:53]
7. การย้อมสีกล้วยไม้ใช้สีอะไรย้อม[43633]
ผู้รับสาย : น.ส.ผการัตน์ หุ่นช่างทอง
เจ้าของคำถาม   : นาย สุขนาท พันธุ์ทวี [15/5/2562 10:52:16]
8. Hello! norco online pharmacy very good internet site [Ref.ID: 43632]
ผู้รับสาย : ะะคโ„–ะฐยตะะ“ะผะฐโ„–ะทยต
เจ้าของคำถาม   : Louiecaurf [15/5/2562 7:34:25]
9. Hello! buy provigil cheap beneficial website. [Ref.ID: 43631]
ผู้รับสาย : ะะคโ„–ะฐยตะะ“ะผะฐโ„–ะทยต
เจ้าของคำถาม   : Shawnanism [14/5/2562 15:13:52]
10. 1. การขึ้นรูปของภาชนะบรรจุอาหาร จากวัสดุธรรมชาติ จากท้องถิ่น 2. การขอจดวิสาหกิจชุมชน การจัดตั้งกลุ่ม 3. อื่นๆ [Ref.ID: 43630]
ผู้รับสาย : นางเดือนรุ่ง สุวรรณโสภา และ นางสาวนฤมล สัพโส
เจ้าของคำถาม   : นางสาวธนภรณ์ อ่อนหวาน [14/5/2562 9:40:40]

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ ดำเนินการเเรียบร้อยแล้ว     อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Real Time)

Chart.

ขยายภาพ

แนะนำหนังสือ