Call Center Logo ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Clinic Technology Call Center) คือ บริการของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่ให้บริการคำปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 100 กว่าแห่งทั่วประเทศ ท่านสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา

แบบฟอร์มการรับบริการ

หากท่านต้องการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลคลินิเทคโนโลยี
กรุณาระบุความต้องการของท่านให้ชัดเจน
ข้อมูลส่วนไหนที่ไม่ต้องการใส่ให้ใส่เครื่องหมาย "-"
ระบบจะจัดเก็บหมายเลข IP ของท่าน หมายเลข IP คือ 54.224.155.164
*
ชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยี Informationชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยีจำเป้นต้องใส่ และต้องใช้หากต้องมีการส่งเอกสารกลับไปยังผู้สอบถามข้อมูล*

กรุณาระบุชื่อ - นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง
  รายละเอียดความต้องการ ประเด็นคำถาม Informationรายละเอียดความต้องการให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง*

ให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง
  สถานที่ติดต่อ *

ระบุให้ชัดเจน เพื่อการจัดส่งเอกสารหรือเอกสารเพิ่มเติม
จังหวัด * กรุณาเลือก
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ของท่านจำเป็นต่อการติดต่อกลับ ให้ท่านใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องมีเครื่องหมายอื่นๆ
โทรสาร
อีเมล์ จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัคำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
คำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
  ประเภทเทคโนโลยี *
กรุณาเลือกประเภทของเทคโนโลยีที่ท่านถาม
เพื่อการจัดหมวดหมู่ของคำถาม

ก่อนบันทึกข้อมูล กรุณาใส่ตัวอักษรที่ปรากฏด้านบนลงในช่องด้านล่าง


(ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ต่างกัน)   *
การป้อนข้อมูลนี้ช่วยป้องกันไม่ให้โปรแกรมอัตโนมัติเข้ามาสร้างบัญชีและส่งสแปมเมลได้

มีปัญหาในการกรอกข้อมูล โทร. 02-3333-3918-20
เช่น พืชไร้ดิน , ถ่านอัดแท่ง , บรรจุภัณฑ์ ....

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ


โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท10 คำถามล่าสุด ทั้งหมด 38358

1. wh0cd267191 CIALIS ONLINE |689 [Ref.ID: 39878]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : Alfredthags [27/4/2560 21:19:29]
2. wh0cd212829 trazodone antabuse tamoxifen for sale |985 [Ref.ID: 39877]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : Alfredthags [27/4/2560 19:48:12]
3. ต้องการศึกษาดูงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ ที่เกี่ยวกับการทำข้าวปลอดสารพิษที่ประสบความสำเร็จ หรือดูงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์อื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จ[39876]
ผู้รับสาย : นางสาวกมลชนก ช่วยจันทร์
เจ้าของคำถาม   : นายนภพล รัตนสุนทร [27/4/2560 13:09:35]
4. สวัสดีครับ ผมทำสวนกล้วย อยากที่จะแปรรูปส่วนต่างๆของกล้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ ผมสนใจที่จะศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกล้วยครับ|533|M [Ref.ID: 39873]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : นายจักรกริช บวบมี [26/4/2560 21:49:04]
5. อยากทำน้ำมะนาวคั้นสด100% ช่วยแนะนำวิธทำได้มั้ยคะ พอดีที่บ้านมีสวนมะนาวคะอยากทำแบบแปรรูปมีการจัดอบรมมั้ยคะถ้ามีจะได้ไปอบรมคะ|146|M [Ref.ID: 39872]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : แพรทองรักษาศรี [25/4/2560 14:01:04]
6. แหล่งน้ำในการทำการเกษตร [Ref.ID: 39869]
ผู้รับสาย : นายชัยวัฒน์ แช่มช้อย
เจ้าของคำถาม   : นายสัญชัย เกตุสุวรรณ [24/4/2560 15:41:34]
7. แหล่งน้ำในการทำเกษตร [Ref.ID: 39868]
ผู้รับสาย : นายชัยวัฒน์ แช่มช้อย
เจ้าของคำถาม   : นางกุหลาบ เกตุสุวรรณ [24/4/2560 15:40:06]
8. ปลูกข้าวโพดแห้งตายไม่เจริญเติบโต ขาดแหล่งน้ำในการทำการเกษตร [Ref.ID: 39867]
ผู้รับสาย : นายชัยวัฒน์ แช่มช้อย
เจ้าของคำถาม   : นางอัมพร ปั้นยนต์ [24/4/2560 15:38:46]
9. การลดต้นทุนการทำนา ฉีดยาข้าวเยอะ เรื่องโรคต่างๆของการทำนา [Ref.ID: 39866]
ผู้รับสาย : นายชัยวัฒน์ แช่มช้อย
เจ้าของคำถาม   : นางไกรวัลย์ เชื้อหงษ์ [24/4/2560 15:36:40]
10. ปัญหาการขาดแหล่งน้ำในการทำเกษตร สภาพดินเป็นดินแข็งควรแก่อย่างไร [Ref.ID: 39865]
ผู้รับสาย : นายชัยวัฒน์ แช่มช้อย
เจ้าของคำถาม   : นายวินัย จุลมุสิ [24/4/2560 15:34:14]

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ ดำเนินการเเรียบร้อยแล้ว     อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Real Time)

Chart.

ขยายภาพ

แนะนำหนังสือ