Call Center Logo ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Clinic Technology Call Center) คือ บริการของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่ให้บริการคำปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 100 กว่าแห่งทั่วประเทศ ท่านสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา

แบบฟอร์มการรับบริการ

หากท่านต้องการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลคลินิเทคโนโลยี
กรุณาระบุความต้องการของท่านให้ชัดเจน
ข้อมูลส่วนไหนที่ไม่ต้องการใส่ให้ใส่เครื่องหมาย "-"
ระบบจะจัดเก็บหมายเลข IP ของท่าน หมายเลข IP คือ 3.234.244.18
*
ชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยี Informationชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยีจำเป้นต้องใส่ และต้องใช้หากต้องมีการส่งเอกสารกลับไปยังผู้สอบถามข้อมูล*

กรุณาระบุชื่อ - นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง
  รายละเอียดความต้องการ ประเด็นคำถาม Informationรายละเอียดความต้องการให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง*

ให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง
  สถานที่ติดต่อ *

ระบุให้ชัดเจน เพื่อการจัดส่งเอกสารหรือเอกสารเพิ่มเติม
จังหวัด * กรุณาเลือก
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ของท่านจำเป็นต่อการติดต่อกลับ ให้ท่านใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องมีเครื่องหมายอื่นๆ
โทรสาร
อีเมล์ จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัคำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
คำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
  ประเภทเทคโนโลยี *
กรุณาเลือกประเภทของเทคโนโลยีที่ท่านถาม
เพื่อการจัดหมวดหมู่ของคำถาม

ก่อนบันทึกข้อมูลกรุณาใส่ตัวอักษรที่ปรากฏด้านบนลงในช่องด้านล่าง


(ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ต่างกัน)   *
การป้อนข้อมูลนี้ช่วยป้องกันไม่ให้โปรแกรมอัตโนมัติเข้ามาสร้างบัญชีและส่งสแปมเมลได้

มีปัญหาในการกรอกข้อมูล โทร. 02-3333-3918-20
เช่น พืชไร้ดิน , ถ่านอัดแท่ง , บรรจุภัณฑ์ ....

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ


โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท10 คำถามล่าสุด ทั้งหมด 42786

1. สนใจเรัยนทำผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงแบบทำขายได้สวนมะม่วงเจอวิกฤติโควิด|332|M [Ref.ID: 46297]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : อุบล. ไชยหงษา [10/4/2563 6:27:11]
2. สนใจเรียนการแปรรูปมะม่วงแบบทำได้ขายได้ มีสวนมะม่วงเจิวิกฤติโควิด|332|M [Ref.ID: 46296]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : อุบล. ไชยหงษา [10/4/2563 6:21:17]
3. การผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และระบบการทำงานของเครื่องกรองน้ำ[46295]
ผู้รับสาย : นายจักรรัตน์ บุญภา
เจ้าของคำถาม   : นายมโน โภคาอนนต์ [9/4/2563]
4. การผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และระบบการทำงานของเครื่องกรองน้ำ[46294]
ผู้รับสาย : นายจักรรัตน์ บุญภา
เจ้าของคำถาม   : นางสาวิตรี ชูภักดี [9/4/2563]
5. การผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และระบบการทำงานของเครื่องกรองน้ำ[46293]
ผู้รับสาย : นายจักรรัตน์ บุญภา
เจ้าของคำถาม   : น.ส.วรกมล อุทัชกุล [9/4/2563]
6. การผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และระบบการทำงานของเครื่องกรองน้ำ[46292]
ผู้รับสาย : นายจักรรัตน์ บุญภา
เจ้าของคำถาม   : นางจันทรา อุดมศุภมงคล [9/4/2563]
7. การผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และระบบการทำงานของเครื่องกรองน้ำ[46291]
ผู้รับสาย : นายจักรรัตน์ บุญภา
เจ้าของคำถาม   : นางอรุณ สงวนวงดี [9/4/2563]
8. การผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และระบบการทำงานของเครื่องกรองน้ำ [Ref.ID: 46290]
ผู้รับสาย : นายจักรรัตน์ บุญภา
เจ้าของคำถาม   : นางมลฤดี จักรทอง [9/4/2563]
9. การผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และระบบการทำงานของเครื่องกรองน้ำ [Ref.ID: 46289]
ผู้รับสาย : นายจักรรัตน์ บุญภา
เจ้าของคำถาม   : นายสมพงษ์ เณรนั้ง [9/4/2563]
10. เครื่องทอดสูญญากาศ ใช้ทอดเนื้อปลา หนังปลา เนื้อไก่ หนังไก่ ได้ด้วยหรือไม่ค่ะ นอกจากทอดผัก ผลไม้ และมีที่สลัดน้ำมันพร้อมด้วยไหมคะ ขนาดบรรจุทอดได้ครั้งละเท่าไหร่ ขนาดชิ้นที่ลงไปทอดได้ขนาดไหนบ้างคะ อยากได้แบบตัวไม่ใหญ่ไม่ใช่ทอดแบบโรงงานค่ะ ราคาเครื่องกี่บาทบ้างคะ|1661|M [Ref.ID: 46288]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : ภัทราพร บุญเลิศ [7/4/2563 17:47:50]

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ ดำเนินการเเรียบร้อยแล้ว     อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Real Time)

Chart.

ขยายภาพ

แนะนำหนังสือ