Call Center Logo ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Clinic Technology Call Center) คือ บริการของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่ให้บริการคำปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 100 กว่าแห่งทั่วประเทศ ท่านสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา

แบบฟอร์มการรับบริการ

หากท่านต้องการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลคลินิเทคโนโลยี
กรุณาระบุความต้องการของท่านให้ชัดเจน
ข้อมูลส่วนไหนที่ไม่ต้องการใส่ให้ใส่เครื่องหมาย "-"
ระบบจะจัดเก็บหมายเลข IP ของท่าน หมายเลข IP คือ 54.161.105.39
*
ชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยี Informationชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยีจำเป้นต้องใส่ และต้องใช้หากต้องมีการส่งเอกสารกลับไปยังผู้สอบถามข้อมูล*

กรุณาระบุชื่อ - นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง
  รายละเอียดความต้องการ ประเด็นคำถาม Informationรายละเอียดความต้องการให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง*

ให้ท่านระบุประเด็นปัญหา ที่ท่านต้องการถามให้ชัดเจน เพื่อการตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้อง
  สถานที่ติดต่อ *

ระบุให้ชัดเจน เพื่อการจัดส่งเอกสารหรือเอกสารเพิ่มเติม
จังหวัด * กรุณาเลือก
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ของท่านจำเป็นต่อการติดต่อกลับ ให้ท่านใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องมีเครื่องหมายอื่นๆ
โทรสาร
อีเมล์ จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัคำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
จำเป็นมาก หากท่านใส่อีเมล์ หลังจากที่ทางทีมงานหาคำตอบได้แล้วจะส่งคำตอบเข้าสู่อีเมลล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
คำตอบที่ทางเราส่งไปให้อาจจะไปปรากฏใน Junk(สำหรับ hotmail) / Spam(Yahoo) กรุณาตอบสอบให้ครบถ้วน และอีเมล์ที่ถูกต้องยังสามารถรับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว ข้อมูลการอบรมส่งเข้าอีเมล์ท่านในอนาคต
  ประเภทเทคโนโลยี *
กรุณาเลือกประเภทของเทคโนโลยีที่ท่านถาม
เพื่อการจัดหมวดหมู่ของคำถาม

ก่อนบันทึกข้อมูลกรุณาใส่ตัวอักษรที่ปรากฏด้านบนลงในช่องด้านล่าง


(ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ต่างกัน)   *
การป้อนข้อมูลนี้ช่วยป้องกันไม่ให้โปรแกรมอัตโนมัติเข้ามาสร้างบัญชีและส่งสแปมเมลได้

มีปัญหาในการกรอกข้อมูล โทร. 02-3333-3918-20
เช่น พืชไร้ดิน , ถ่านอัดแท่ง , บรรจุภัณฑ์ ....

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ


โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท10 คำถามล่าสุด ทั้งหมด 38513

1. สนใจตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ราคาเท่าไหร่ ขนาด |68|M[40144]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : จินตนา ดวงปัญญา [25/6/2560 7:42:50]
2. สนใจสั่งซื้อหรือสั่งผลิตเครื่องล้างผักด้วยคลื่นอัลตราโซนิค สำหรับใช้ที่ครัวกลาง สำหรับล้างผักสดใช้ที่ร้านอาหารเวียดนาม ปริมาณการล้างผัก ประมาณวันละ 200-300 กก เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและสารพิษในผัก ลดต้นทุนแรงงานและประหยัดน้ำ|1016|M[40143]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : ชัยรัตน์ พันเลิศศฤงคาร [23/6/2560 15:57:54]
3. อยากทราบรายละเอียดตัวเครื่อง เเละราคา|1355|M[40142]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : Teerawat Viriyagarnmongkol [22/6/2560 23:14:36]
4. ดิฉัน นางสาวศิรินภา สิทธิวงศ์ เป็นนักพัฒนาธุรกิจชุมชน ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุโขทัย พอดีกำลังหาเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ระบบแห้ง ให้กับชุมชนต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เพื่อให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนในการเล่้ยงปลา เลยอยากขอสอบถามว่า เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ราคาเท่าไหร่คะ และขอทราบรายละเอียดของเครื่องนี้ทั้งหมดค่า รบกวนด้วยนะคะ|46|M[40141]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : น.ส.ศิรินภา สิทธิวงศ์ [22/6/2560 8:24:45]
5. สนใจเรื่องทุเรียนในน้ำเชื่อมบรรจุถุงรีทอร์ต และน้ำกะทิทุเรียนสำเร็จรูป ค่ะ ต้องการสูตรและกระบวนการฆ่าเชื้อ พอจะแจ้งให้ทราบได้มั้ยคะ ต้องทำอย่างไรบ้าง เราเป็นผู้ผลิตมีตลาดอยู่ที่จีนค่ะ|1641|M[40140]
ผู้รับสาย : อินเตอร์เน็ต
เจ้าของคำถาม   : ประภาพร ติยะประเสริฐกุล [21/6/2560 14:48:23]
6. เชื้อชีวภัณท์ หางไหล[40139]
ผู้รับสาย : นายสราวุธ พรหมรุกขชาติ
เจ้าของคำถาม   : นายกีรวิชช ภควิญญ [21/6/2560 14:40:29]
7. ต้องการป้องกันกำจัดโรคข้าว และพัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์[40137]
ผู้รับสาย : นายสราวุธ พรหมรุกขชาติ
เจ้าของคำถาม   : นางดอกสมร เครือเป็ง [20/6/2560 12:58:08]
8. ต้องการป้องกันกำจัดโรคข้าว และพัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์[40136]
ผู้รับสาย : นายสราวุธ พรหมรุกขชาติ
เจ้าของคำถาม   : นางวรี ณ คำสาร [20/6/2560 12:57:25]
9. ต้องการป้องกันกำจัดโรคข้าว และพัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์[40135]
ผู้รับสาย : นายสราวุธ พรหมรุกขชาติ
เจ้าของคำถาม   : นายจรูญศักดิ์ ดันปัณสืบ [20/6/2560 12:56:40]
10. ต้องการป้องกันกำจัดโรคข้าว และพัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์[40134]
ผู้รับสาย : นายสราวุธ พรหมรุกขชาติ
เจ้าของคำถาม   : นายธาญ เปียงสืบ [20/6/2560 12:54:53]

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ ดำเนินการเเรียบร้อยแล้ว     อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี (Real Time)

Chart.

ขยายภาพ

แนะนำหนังสือ