จำนวนคำถามทั้งหมด 39,199
No. คำถามล่าสุด  
21061.สนใจอยากเลี้ยงแพะควรเลี้ยงพันธุ์อะไรดี
เจ้าของคำถาม : นางสุนาต ทองใบ   [สุพรรณบุรี ID.Ref 18400]
21062.สุกรท้องเสียวิธีรักษาอย่างไร
เจ้าของคำถาม : นายสุเทพ น้ำจันทร์   [สุพรรณบุรี ID.Ref 18399]
21063.โคมีเห็บมากจะทำอย่างไร
เจ้าของคำถาม : นายจำเริญ คนขยัน   [สุพรรณบุรี ID.Ref 18398]
21064.ลูกสุกรขาเจ็บเนื่องจากพื้นคอกกัดมีวิธีการแก้อย่างไร
เจ้าของคำถาม : นายชาญ ปรึกษา   [สุพรรณบุรี ID.Ref 18397]
21065.ไม่มั่นใจว่าแม่สุกรที่ผสมเทียมลูกที่ออกมาจะดีกว่าการผสมแบบธรรมชาติ ขอคำแนะนำด้วย
เจ้าของคำถาม : นายจรัล เทียบพันธ์   [อุทัยธานี ID.Ref 18396]
21066.การผสมเทียมสุกรทำไมจึงต้องผสมซ้ำและห่างจากครั้งแรกกี่ชั่วโมง
เจ้าของคำถาม : นายทินกร บุญพรม   [สุพรรณบุรี ID.Ref 18395]
21067.แม่สุกรมดลูกหรืออวัยวะเพศมีหนองจะรักษาอย่างไร
เจ้าของคำถาม : นายทัศนัย จิราวัฒน์   [สุพรรณบุรี ID.Ref 18394]
21068.แม่สุกรมดลูกหรืออวัยวะเพศมีหนองจะรักษาอย่างไร
เจ้าของคำถาม : นายทัศนัย จิราวัฒน์   [สุพรรณบุรี ID.Ref 18393]
21069.แม่สุกรจำเป็นต้องอาบน้ำให้หรือไม่
เจ้าของคำถาม : นายทวี หอมระรื่น   [สุพรรณบุรี ID.Ref 18392]
21070.ทำไมต้องตัดหางลูกสุกร
เจ้าของคำถาม : นายมนัส ศรีทอง   [กาญจนบุรี ID.Ref 18391]
21071.การเริ่มต้นเลี้ยงไก่ชนพันธุ์ดีทำอย่างไรให้ต้นทุนน้อยที่สุด
เจ้าของคำถาม : นายกิตติพงษ์ ร่มโพธิ์ชี   [สุพรรณบุรี ID.Ref 18390]
21072.ลูกไก่ป่วยเป็นหวัดจะมีวิธีการรักษาอย่างไร
เจ้าของคำถาม : นางลำยอง โพธิ์สุทธิ์   [กาญจนบุรี ID.Ref 18389]
= คำถามที่ตอบเรียบร้อยแล้ว = คำถามที่อยู่ระหว่างค้นหาคำตอบ
หน้าที่  << 1754 1755 1756 1757 1758 >>