จำนวนคำถามทั้งหมด 32,838
No. คำถามล่าสุด  
21061.วิธีรักษา มะเขือเป็นโรคใบด่าง (ใบเป็นจุดสีเหลืองอ่อน) ด่วน ตอนนี้เป็นในถาดเพาะจำนวนมาก
เจ้าของคำถาม : คมสิน มาศหนู   [สุราษฎร์ธานี ID.Ref 11889]
21062.จะสามารถใช้ประโยชน์จากหญ้ามูลาโตได้เมื่อไหร่และมีวิธีการใช้อย่างไร
เจ้าของคำถาม : นายไหล หมายเทียมกลาง   [กาฬสินธุ์ ID.Ref 11888]
21063.การปลูกหญ้าเลี้ยงโค จะปลูกหญ้าอะไรถึงจะเจริญเติบโตได้ดีและสามารถขยายพันธุ์ได้ง่าย
เจ้าของคำถาม : นายวารินทร์ สมบัติหลาย   [กาฬสินธุ์ ID.Ref 11887]
21064.บ้านอยู่เพชรบูรณ์อยากจะทำปุ๋ยจุลินทรีย์อัดเม็ด จบวิศวะมาไม่ทราบว่าจะสามารถหาข้อมูลได้จากหน่วยงานของรัฐที่จังหวัดได้ที่ไหนบ้าง เพราะที่เพชรบูรณ์ไม่เคยมีแหล่งที่ทำปุ๋จุลินทรีย์เลยไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหน มองเห็นลู่ทางการตลาดแต่ไม่เห็นลู่ทางในการเริ่มต้นทำ ส่วนมาหาจาอินเตอร์เน็ตแต่มีเพียงข้อมูลเท่านั้น อยากได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานภาครัฐ
เจ้าของคำถาม : เนริตา   [เพชรบูรณ์ ID.Ref 11886]
21065.อยากทราบวิธีการเพาะเห็ดแบบในถุง
เจ้าของคำถาม : นางแววตา ถวิล   [กาฬสินธุ์ ID.Ref 11885]
21066.อุปกรณ์ในการเพาะเห็ดแบบถุงมีอะไรบ้าง
เจ้าของคำถาม : นางรัศมี รัตนแสนศรี   [กาฬสินธุ์ ID.Ref 11884]
21067.วิธีการเปิดดอกของการเพาะเห็ดแบบในถุง มีวิธีการอย่างไร
เจ้าของคำถาม : นางสำรอง เพชรธุระ   [กาฬสินธุ์ ID.Ref 11883]
21068.อยากทราบสูตรในการเพาะเห็ดแบบในถุง
เจ้าของคำถาม : นางทาริดา สุรมนา   [กาฬสินธุ์ ID.Ref 11882]
21069.อยากทราบวิธีการเพาะเห็ดฟางแบบกองโดยการใช้ฟางเป็นวัสดุหลัก
เจ้าของคำถาม : นายเรืองฤทธิ์ ถิตย์พงษ์   [กาฬสินธุ์ ID.Ref 11881]
21070.การทำฮอร์โมนไข่ฉีดพ้นข้าว
เจ้าของคำถาม : นายสมชาย แสงทอง   [พระนครศรีอยุธยา ID.Ref 11880]
21071. เทศบาลต้องการเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอดูงานเกี่ยวกับโรงงานผลิตปุ๋ยของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เจ้าของคำถาม : นายชัยยันต์ ชัยโม   [อุดรธานี ID.Ref 11879]
21072. เทศบาลต้องการเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอดูงานเกี่ยวกับโรงงานผลิตปุ๋ยของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เจ้าของคำถาม : นางสาวกรมิษฐ์ รักธง   [อุดรธานี ID.Ref 11878]
= คำถามที่ตอบเรียบร้อยแล้ว = คำถามที่อยู่ระหว่างค้นหาคำตอบ
หน้าที่  << 1754 1755 1756 1757 1758 >>