จำนวนคำถามทั้งหมด 39,242
No. คำถามล่าสุด  
21061.การถนอมอาหาร
เจ้าของคำถาม : นางสาวพาตีเส๊าะ สะดี   [ยะลา ID.Ref 18444]
21062.การแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างครบวงจร
เจ้าของคำถาม : นายมูฮัมหมัด ดือมอ   [ยะลา ID.Ref 18443]
21063.หลักการนวดในธุรกิจสปา เพื่อนำไปใช้ประกอบกับตัวผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น และการแปรรูปส่วนที่เหลือใช้จากตัวผลิตภัณฑ์
เจ้าของคำถาม : นางสาวฟาฏียะห์ อาแด   [ปัตตานี ID.Ref 18442]
21064.การนำผลิตภัณฑ์ขากมะพร้าวไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจ (สปา) และธุรกิจด้านอื่น ๆ
เจ้าของคำถาม : นางสาวเพาซียะห์ โกเห็ม   [สงขลา ID.Ref 18441]
21065.ผลไม้แปรรูป
เจ้าของคำถาม : นางสาวสมพร สีแสงแก้ว   [ยะลา ID.Ref 18440]
21066.ดูแลสุขภาพด้านความสวยงาม
เจ้าของคำถาม : นางสมพิศ มณีพรหม   [ยะลา ID.Ref 18439]
21067.การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลไม้
เจ้าของคำถาม : นางวรรณะ จันทร์ดิษฐ์สร   [ยะลา ID.Ref 18438]
21068.การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลไม้
เจ้าของคำถาม : นางสาวลัดดา กระแสรัตน์   [ยะลา ID.Ref 18437]
21069.การแปรรูปสินค้าเกษตร การปลูกพืชผักสมุนไพรและวิธีการทำตลาด
เจ้าของคำถาม : นายรูซันลี สาและ   [ยะลา ID.Ref 18436]
21070.ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้
เจ้าของคำถาม : นางพรพิมล ศีลบุร   [ยะลา ID.Ref 18435]
21071.ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการแปรรูปพืชผักผลไม้
เจ้าของคำถาม : นางสรัญญา พจนเดชาวงศ์   [ยะลา ID.Ref 18434]
21072.สนใจตู้อบแสงอาทิตย์ พอมีวิธีทำ หรือแบบไหมค่ะ เฉลี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไร ต่อตู้ค่ะ
เจ้าของคำถาม : วราพร เสรีเผ่าวงษ์   [พระนครศรีอยุธยา ID.Ref 18433]
= คำถามที่ตอบเรียบร้อยแล้ว = คำถามที่อยู่ระหว่างค้นหาคำตอบ
หน้าที่  << 1754 1755 1756 1757 1758 >>