จำนวนคำถามทั้งหมด 33,737
No. คำถามล่าสุด  
21061.สนใจการฝึกอบรมทำเซรามิคเพื่อใช้เป็นอาชีพ เพราะว่างงาน ไม่ทราบว่ามีโครงการนี้หรือไม่
เจ้าของคำถาม : มณตพร สุขประสิทธิ์ปรีดี   [กรุงเทพมหานคร ID.Ref 12795]
21062.ผมต้องการทราบวิธีการผสมปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีไม่ให้เป็นน้ำ ให้คงสภาพเป็นเม็ดดังเดิมผมต้องผสมอย่างไรครับ
เจ้าของคำถาม : จ.ส.อ.ยุทธศาสตร์ ประสานพันธ์   [สุรินทร์ ID.Ref 12794]
21063.มีความต้องการที่จะผลิตเครื่องบดใบไม้ขนาดเล็ก เพื่อนำมาใช้ในภาคครัวเรือน แต่กระผมไม่มีความรู้เรื่องเครื่องจักรกลต่างๆ ดังนั้นกระผมจึงใคร่ขอความรู้ และ ขอคำแนะนำสถานที่ ที่รับผลิตทำเครื่องต้นแบบด้วยนะครับ หมายเลขติดต่อกลับ หรือที่ Email นี้ครับ
เจ้าของคำถาม : อภิวัฒน์ กิจเจริญ   [กรุงเทพมหานคร ID.Ref 12793]
21064.การแปรรูปผลไม้หลักสูตรของทอด
เจ้าของคำถาม : นางอรุณ มิตรมาก   [เพชรบุรี ID.Ref 12792]
21065.ผมต้องการกลั่น น้ำสมุนไพรไล่แมลงและต้องการเก็บไว้ใช้ได้นานๆ จะมีวิธีทำอย่างไร
เจ้าของคำถาม : นายประสาน เกิดอุดม   [ชัยภูมิ ID.Ref 12791]
21066.ราคาเครื่องผสมปุ๋ยผมต้องการใช้เอง
เจ้าของคำถาม : จ.ส.อ.ยุทธศาสตร์ ประสานพันธ์   [สุรินทร์ ID.Ref 12790]
21067.การผลิตถังหมักแก็สจากเศษอาหารแบบใช้ที่บ้าน(เป็นร้านอาหารตามสั่ง)มีเศษอาหารประมาณ20ก.กต่อวันครับ
เจ้าของคำถาม : นายนที ชัยชนะ   [เชียงใหม่ ID.Ref 12789]
21068.ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับกระบวนการผลิตกะทิกล่อง รวมไปถึงเครื่องจักร
เจ้าของคำถาม : ธนพล ปรีชาพงศ์กร   [สกลนคร ID.Ref 12788]
21069.อยากทราบราคาประเมินที่ดินโฉนอดเลขที่ 2039 31 ตารางวา ตำบลหนองเมืองอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบล
เจ้าของคำถาม : ฐิติยา ประทัยเทพ   [กรุงเทพมหานคร ID.Ref 12787]
21070.ขอคำแนะนำในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางจังหวัด
เจ้าของคำถาม : นางสุวรรณา แปงกูล   [ลำปาง ID.Ref 12786]
21071.การวางแผนการตลาดให้สินค้าเป็นที่ยอมรับ
เจ้าของคำถาม : นางศรีอ่อน ภูวะเรศ   [ลำปาง ID.Ref 12785]
21072.การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้า
เจ้าของคำถาม : นางบัวเงา แข่งขัน   [ลำปาง ID.Ref 12784]
= คำถามที่ตอบเรียบร้อยแล้ว = คำถามที่อยู่ระหว่างค้นหาคำตอบ
หน้าที่  << 1754 1755 1756 1757 1758 >>