จำนวนคำถามทั้งหมด 35,229
No. คำถามล่าสุด  
21061.ต้องการเข้ารับการอบมการทำอิฐบล็อกประสานของ วว. สามารถติดต่อได้ที่ไหน ขอทราบรายละเอียดด้วย
เจ้าของคำถาม : นายสุรัตน์ จิระรัตนวงศ์   [กรุงเทพมหานคร ID.Ref 14358]
21062.ความรู้ทุกด้านเพื่อนำไปพัฒนาศูนย์เรียนรู้โรงเรียนชาวบ้าน เช่นการเพาะเห็ด การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ไม้ผล ไม้ใช้สออย ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น หมอดิน หญ้าแฟก พลังงานสะอาด ที่ได้จากธรรมชาติ เช่นมูลหมู เศษพืชผัก ฯลฯ เตาประหยัดพลังงาน บ้านดิน การเลี้ยงสัตว์ คืออยากให้ศูนย์มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์หลากหลายคะ
เจ้าของคำถาม : นางสาวช่อลดา อดุลเดชา   [ขอนแก่น ID.Ref 14357]
21063.อยากทราบราคาเครื่องกลี่นแอลกอฮอล์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนที่เนื่องจากจะนำไปใช้ผลิตเพื่อบริโภคในครอบครัวเช่นการทำเหล้าดอง ฯลฯ
เจ้าของคำถาม : คุณสามารถฯ   [ฉะเชิงเทรา ID.Ref 14356]
21064.ผมมีความสนใจ การออกแบบใบพัดปั๊มน้ำที่สามารถดูดน้ำที่มีของแข็งแขวนลอยได้ เนื่องจากผมจะนำไปใช้ที่สวน เพื่อดูดเลนจากบ่อเลี้ยงปลา ซึ่งมีเยอะมากๆ ใช้รถขุดแล้วไม่ไหว ไม่ทราบว่าท่านพอจะมีเอกสารและแบบของใบพัดและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆใหมครับ เพื่อผมจะได้นำมาศึกษาและประดิษฐ์ขึ้นมาใช้งาน ขอบคุณครับ
เจ้าของคำถาม : ไพฑูรย์ ชำนาญศรี   [กรุงเทพมหานคร ID.Ref 14355]
21065.ขอบริการคำปรึกษาเรื่อง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ เพื่อใช้ในการส่งเสริมบุคลกรในชุมชนที่ตกงานเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ
เจ้าของคำถาม : นางอมรรัตน์ ทาแว่น   [อุดรธานี ID.Ref 14354]
21066.ขอบริการคำปรึกษาเรื่อง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ เพื่อใช้ในการส่งเสริมบุคลกรในชุมชนที่ตกงานเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ
เจ้าของคำถาม : สวัสดิ์ กาญวิบูลย์   [อุดรธานี ID.Ref 14353]
21067.ขอบริการคำปรึกษาเรื่อง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ เพื่อใช้ในการส่งเสริมบุคลกรในชุมชนที่ตกงานเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ
เจ้าของคำถาม : นายธีระศักดิ์ ทาแว่น   [อุดรธานี ID.Ref 14352]
21068.ต้องการทำข้อมูลและวิธีการทำปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งจะนำไปผลิตใช้ในโรงเรียน และต้องการทราบข้อมูลการนำน้ำมันพืชไปผลิตเป็นไบโอดีเซล
เจ้าของคำถาม : คุณศิริญา   [กรุงเทพมหานคร ID.Ref 14351]
21069.ต้องการทราบสถานที่จำหน่ายอิฐบล็อกประสานของ วว. เพื่อนำไปใช้สร้างบ้าน
เจ้าของคำถาม : จสอ.มนตรี กาญจนสาขา   [กรุงเทพมหานคร ID.Ref 14350]
21070.กระบวนการ การผลิตถ่านอัดแท่ง
เจ้าของคำถาม : จิตรจรัส เนียนษรีรัตน์   [อุบลราชธานี ID.Ref 14349]
21071.สอบถามเรื่องการฝึกอบรม ทำครีมบำรุงผิวสมุนไพรจะเปิดเมื่อไหร่ค่ะ อยู่ กทม ค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ
เจ้าของคำถาม : ชนันรัตน์ อนุรักษ์สินทวี   [กรุงเทพมหานคร ID.Ref 14348]
21072.ต้องการเครื่องคัดขนาดไข่ ซึ่งดูจากเว็บไซต์ข่าวของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าของคำถาม : คุณโอ๊ต   [ชลบุรี ID.Ref 14347]
= คำถามที่ตอบเรียบร้อยแล้ว = คำถามที่อยู่ระหว่างค้นหาคำตอบ
หน้าที่  << 1754 1755 1756 1757 1758 >>