จำนวนคำถามทั้งหมด 38,785
No. คำถามล่าสุด  
1.ต้องการทราบของเขตงานวิจัยโครงงานเรื่อง micro and nano bubble เพื่อการรักษาคุณภาพของอาหาร ของท่าน อาจารย์ วิษณุ ทองเล็ก ครับ.|1681|M
เจ้าของคำถาม : นาย พจน์พล จุฑาศานต์ภัทรกุล   [กรุงเทพมหานคร ID.Ref 40503]
2.ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูปเห็ด เห็ดนางฟ้า เห็ด ออรินจิ เห็ดหอมสด
เจ้าของคำถาม : คุณสมพร   [สมุทรปราการ ID.Ref 40501]
3.ต้องการซื้อเตาอบเป็ด
เจ้าของคำถาม : นายอานนท์   [กรุงเทพมหานคร ID.Ref 40498]
4.ข้อมูลเครื่องอัดฟางฟ่อน
เจ้าของคำถาม : นายรุจิภาส   [กรุงเทพมหานคร ID.Ref 40497]
5.ถ้าไม่มีไม้ไสกล้วย ใช้มีดสองคมแทนได้หรือไม่
เจ้าของคำถาม : นางสาววิรัญญา จันทร์ประเสริฐ   [สุพรรณบุรี ID.Ref 40481]
6.วิธีการฉาบกล้วยทำอย่างไร
เจ้าของคำถาม : นางสาววิยะดา จันทวงษ์   [สุพรรณบุรี ID.Ref 40480]
7.อยากทราบวิธีการเตรียมน้ำเชื่อมเพื่อทำกล้วยฉาบทำอย่างไร
เจ้าของคำถาม : นางอารมย์ จันมะณี   [สุพรรณบุรี ID.Ref 40479]
8.กล้วยที่ทอดดูอย่างไรว่าทอดจนกรอบได้ที่แล้ว
เจ้าของคำถาม : นางสาวอมรรัตน์ จำปาเทศ   [สุพรรณบุรี ID.Ref 40478]
9.ในการทอดกล้วยใช้น้ำมันและไฟในระดับใด
เจ้าของคำถาม : นางสาวสร้อยสุดา ทองบุญเหลือ   [สุพรรณบุรี ID.Ref 40477]
10.ถ้าไม่นำชิ้นกล้วยผึ่งลมจะมีวิธีการอย่างอื่นไหม (ไม่ค่อยมีเวลาในการเรียงผึ่งและต้องไปทำงานอย่างอื่นก่อน)
เจ้าของคำถาม : นางสาวณีรนุษ สิงหากร   [สุพรรณบุรี ID.Ref 40476]
11.เมื่อสไลด์กล้วยเป็นชิ้นแล้ว ทำไมจึงต้องผึ่งลมไว้ ไม่นำไปตากแดด
เจ้าของคำถาม : นางสาวพลอยไพลิน รถมณี   [สุพรรณบุรี ID.Ref 40475]
12.ความหนาบางของชิ้นกล้วยที่สไลด์มีผลต่อคุณภาพกล้วยฉาบอย่างไร
เจ้าของคำถาม : นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์กลั่น   [กาญจนบุรี ID.Ref 40474]
= คำถามที่ตอบเรียบร้อยแล้ว = คำถามที่อยู่ระหว่างค้นหาคำตอบ
หน้าที่  1 2 3 4 5 >>