ย้อนกลับ

  คำถาม  
ต้องการรายระเอียดและข้อมูลการทำจอบหมุนติดรถไถนาเดินตามและวิธีผลิตและรูปภาพประกอบ|713
[ ID.Ref 28038  สมุทรสาคร] [12/10/2555 20:42:47]
นายจินดาวตันแข็ง  นายจินดาว ....
จ.สมุทรสาคร
โทร. 08169....    โทรสาร  034 8....  e-mail :  chind...

หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น เพื่อเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

  การให้บริการ  

ติดต่อขอข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย รศ.ดร.ธัญญา นิยมาภา ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 โทร. 0-3435-1896 โทรสาร. 0-3435-1896 ค่ะ


บริการโดย  สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0-2333-3917,3918
เว็บไซต์. http://www.clinictech.most.go.th/


  ร่วมให้บริการ  

ไม่พบข้อเสนอแนะ

    ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้


ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่ (feedback)     หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการโดยคลิกที่รูปด้านล่าง