ย้อนกลับ

  คำถาม  
ขอทราบ ที่ขายเชื้อเห็ดฟาง และราคา ที่จังหวัดโคราชครับ
[ ID.Ref 14147  นครราชสีมา] [11/3/2552 16:06:51]
lamphun wannarot  68/1 หมู่4....
จ.นครราชสีมา
โทร. 08577....    โทรสาร  ....  e-mail :  lamph...

หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น เพื่อเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

  การให้บริการ  เรียนคุณ lamphun
      
         จากข้อมูลที่ทางคลินิกฯมี นั้น ไม่พบแหล่งขายเชื้อเห็ดฟางในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  แต่ทางเราขอแนะนำแหล่งที่สามารถให้ข้อมูล/มีเชื้อเห็ดฟางจำหน่าย ได้แก่
 
1. คลินิกฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งทำโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดฟางด้วยกากมันสำปะหลัง  ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ดร.นภาพร อามัสสา โทร.042-771-46
อีเมล์ : Jubjang_ar@yahoo.com
 
2. คลินิกฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ทำโครงการ การเพาะเห็ดในถุงพลาสติกและเห็ดฟางในตะกร้า ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ รศ.ดร.สุทธิชัย สมสุข โทร: 08-5118-6624 อีเมล์ : clinictech@hotmail.com, torngkot@hotmail.com
 
3. การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยด้วยฟางข้าว
 
สนใจติดต่อข้อมูล
คลินิกเทคโนโลยีราชมงคลสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 044-511022 , 044-519036 , 081-8763740
โทรสาร 044-519034 
ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการโดย  สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0-2333-3917,3918
เว็บไซต์. http://www.clinictech.most.go.th/


  ร่วมให้บริการ  

ไม่พบข้อเสนอแนะ

    ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้


ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่ (feedback)     หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการโดยคลิกที่รูปด้านล่าง