ระบบให้บริการสอบถามข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรุณาระบุความต้องการของท่านให้ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ
ระบบจะจัดเก็บหมายเลข IP ของท่าน หมายเลข IP คือ 35.175.201.14
*  กรุณาเลือก
ชื่อผู้ต้องการเทคโนโลยี *
  รายละเอียดความต้องการ หรือประเด็นคำถามที่ต้องการให้ช่วยเหลือ*
  สถานที่ติดต่อ *
จังหวัด * กรุณาเลือก
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

จำเป็นมาก เพื่อช่วยให้ท่านรับคำตอบได้รวดเร็วขึ้น
ประเภทเทคโนโลยี *
กรุณาเลือกประเภทของเทคโนโลยีที่ท่านถาม
กรุณาใส่ตัวอักษร ดังนี้   mhTsgVm  ลงในช่องด้านล่าง
(ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ต่างกัน)   *สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทร. 0-2549-4684 โทรสาร: 0-2549-4680, 0-2577-5038