ย้อนกลับ

  คำถาม  
ผมอยากทราบวิธีการทำอิฐบล็อคและอิฐประสานแบบใช้ทำเป็นธุระกิจได้เลยนะครับคือผมอยากจะหางานมาสู่ชุมชนของผมชาวบ้านเวลาว่างจากทำนาจะได้ไม่ต้องไปหางานทำที่กรุงเทพ(ถ้ามีรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือด้วยก็ยิงดีนะครับ)....ขอบพระคุณครับ
[ ID.Ref 9448  ศรีสะเกษ] [27/8/2550 16:25:28]
นายทนัส ชาติมนตรี  27/2 ม.12 ....
จ.ศรีสะเกษ
โทร. 08725....    โทรสาร  ....  e-mail :  tanas...

หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น เพื่อเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

  การให้บริการ  
แนะนำติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการที่นี่มีข้อมู,การทำอิฐบล็อกดินประสานค่ะ
 
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือติดต่อโดยตรงในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-2201-7103-5 หรือโทรสาร 0-2354-3896
E-mail : bct@mail.dss.go.th

บริการโดย  สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0-2333-3917,3918
เว็บไซต์. http://www.clinictech.most.go.th/


  ร่วมให้บริการ  

ไม่พบข้อเสนอแนะ

    ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้


ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่ (feedback)     หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการโดยคลิกที่รูปด้านล่าง