ย้อนกลับ

  คำถาม  
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ  1. กังหันน้ำผลิตกระแสไฟฟ้า  2. ไดนาโมผลิตกระแสไฟฟ้า  3. พลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)  4. เครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานกังหันลม  5. เครื่องสีข้าวแบบพอเพียง(2-3 ครัวเรือน)
[ ID.Ref 28106  อุตรดิตถ์] [23/11/2555 14:56:01]
ศิรชัช ด้วงแดง  22 ม.7 ต....
จ.อุตรดิตถ์
โทร. 08620....    โทรสาร  -....  e-mail :  rak-s...

หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น เพื่อเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

  การให้บริการ  

ข้อมูล หมู่บ้านกังหันน้ำ จากประดิษฐกรรมท้องถิ่นสู่นวัตกรรมไฟฟ้าจากสายน้ำ บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชhttp://www.ttc.most.go.th/online/techlist/techlist_display.asp?tid=873  
นายดอกรัก ผ่องฉวี
ตำแหน่ง วิศวกร
สถานที่ติดต่อ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
หมายเลขโทรศัพท์. 0-2470-7493 โทรสาร 0-2452-3455
e-mail dokrak@pdti.kmutt.ac.th

ดร.อุสาห์ บุญบำรุง
ตำแหน่ง นักวิจัย 2
สถานที่ติดต่อ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2470-7490 โทรสาร 0-2452-3455
e-mail usa_kmutt@yahoo.com

กังหันน้ำผลิตกระแสไฟฟ้า ดังลิ้งค์นี้นะ http://natee2007.thaiza.com/blog_view.php?blog_id=57726 และ http://www.kaolom.com/index.php?option=com_content&view=article&id=135:2011-07-23-16-46-48&catid=103:qq&Itemid=128

ไดนาโมผลิตกระแสไฟฟ้า รายละเอียดตามลิ้งค์นี้ค่ะ http://www.thaiblogonline.com/popom.blog?PostID=36374

พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ตามลิ้งค์นี้ค่ะ http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/solar_knowledge.php

ส่วน เครื่องสูบน้ำโดยใช้พลังงานกลจากกังหันลม ทางเราำไม่มีข้อมูล มีแต่ เครื่องสูบน้ำโดยใช้พลังงานกลจากกังหันน้ำ

 

คำอธิบายผลงาน 

เครื่องสูบน้ำโดยใช้พลังงานกลจากกังหันน้ำเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้พลังงานจากกระแสน้ำขับปั๊มสูบน้ำแบบลูกสูบชัก ซึ่งกระแสน้ำจะไหลเข้าปะทะกับกังหันที่ทำจากเหล็ก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 เมตร กว้าง 1.8 เมตร ใบกังหันจำนวน 12 ใบกินน้ำลึก 0.4 เมตรา ทำให้กังหันหมุน ส่งกำลังผ่านโซ่ และสายพานตามลำดับ เพื่อไปขับปั๊มสูบน้ำแบบลูกสูบชัก UMA 1500 ที่ให้อัตราการไหลสูงสุด 1500 ลิตรต่อชั่วโมง โดยใช้ถังน้ำมัน 200 ลิตร จำนวน 4 ถังเป็นทุ่นลอย

 

เจ้าของ/ผู้ประดิษฐ์ 

ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล 

นายชาตรี ศรีถาวร 

นายอนุรัตน์ เทวดา 

และนักศึกษาคณะวิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก 

โทรศัพท์ 0-5551-5496 

e-mail : lovehathai@yahoo.com 

ส่วนเครื่องสีข้าวแบบพอเพียง ดูตามลิ้งค์นี้ค่ะ http://www.ttc.most.go.th/online/techlist/techlist_display.asp?tid=579
 


บริการโดย  สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0-2333-3917,3918
เว็บไซต์. http://www.clinictech.most.go.th/


  ร่วมให้บริการ  

ไม่พบข้อเสนอแนะ

    ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้


ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่ (feedback)     หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการโดยคลิกที่รูปด้านล่าง