ย้อนกลับ

  คำถาม  
อยากทราบวิธิการทำเครื่องหยอดปุ๋ยนะครับ พอดีจะเอาไปใช้หยอดมันสำปะหลังแทนการหว่าน พอดีเห็นในบางเวปมีรูบให้ดูแต่ไม่รู้วิธีการทำงานของเครืองและอุปกรณ์นะครับ รบกวนขอวิธีการทำ อุปกรณ์และวิธีประกอบได้เปล่าครับ
[ ID.Ref 26654  สมุทรปราการ] [14/8/2555 22:16:46]
ธวัชชัย  177/5 ม.1 ....
จ.สมุทรปราการ
โทร. 08472....    โทรสาร  ....  e-mail :  totoj...

หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น เพื่อเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

  การให้บริการ  

การทำเครื่องหยอดปุ๋ยเอนกประสงค์

อุปกรณ์

 1. เศษใบผาน หรือ แผ่นเหล็ก ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
 2. ท่อพีวีซี ขนาด 1 นิ้ว ยาว 1 เมตร จำนวน 1 ท่อน
 3. สายเบรกรถจักรยานพร้อมมือเบรก จำนวน 1 ชุด
 4. ขวดพลาสติก (ขวดน้ำอัดลม) จำนวน 1 ขวด
 5. สายรัด หรือยางรัด
 6. เครื่องมือสำหรับการทำ เช่น หินเจียเหล็ก มีด เลื่อยตัดเหล็ก อุปกรณ์เครื่องมือช่าง

วิธีการทำ

 1. นำแผ่นเหล็กมาเจียให้ปลายมนแหลม เพื่อสะดวกในการแทงดิน
 2. นำท่อพีวีซี ตัดยาวขนาด 1 เมตร
 3. นำขวดพลาสติก มาตัดส่วนก้นขวดเปิดออก
 4. นำแผ่นเหล็กที่เจียแล้ว ท่อพีวีซี สายเบรก ขวดพลาสติก มาประกอบเข้าด้วยกันดังรูป

เมื่อนำส่วนประกอบมาประกอบเข้าด้วยกัน จะเป็นเครื่องมือหยอดปุ๋ยเอนกประสงค์ นำปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ใส่ลงในขวดพลาสติกปิดฝา วิธีการใส่ปุ๋ยให้แทงใบมีดลงในบริเวณที่ต้องการใส่ปุ๋ยในลักษณะเอียงเล็กน้อย แล้วงัดขึ้นดินจะเปิดออกเป็นหลุม แล้วกำเบรกเม็ดปุ๋ยจะล่วงหล่นลงสู่หลุม (ถ้ากำเบรกนานเม็ดปุ๋ยจะหล่นลงมาก) และปล่อยเบรก ดึงใบมีดออก ปากหลุมจะถูกปิดลง เกษตรกร 1คน สามารถใส่ปุ๋ยได้ประมาณวันละ 3-5 ไร่

ที่มา:

 1. สถาบันสร้างเสริมนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง กรมส่งเสริมการเกษตร “นวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์ความรู้ของเกษตรกรและชุมชน”, 2552. 
 2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5653-9117

บริการโดย  สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0-2333-3917,3918
เว็บไซต์. http://www.clinictech.most.go.th/


  ร่วมให้บริการ  

ไม่พบข้อเสนอแนะ

    ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้


ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่ (feedback)     หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการโดยคลิกที่รูปด้านล่าง