ย้อนกลับ

  คำถาม  
ข้าวใบเหลือง ไม่กินปุ๋ยจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
[ ID.Ref 21848  สุพรรณบุรี] [15/3/2554 14:13:09]
นายศรีวงค์ สิงห์ขอน  102 ม.7 ต.....
จ.สุพรรณบุรี
โทร. ....    โทรสาร  ....  e-mail :  ...

หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น เพื่อเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

  การให้บริการ  หยุดให้ปุ๋ยแล้วระบายน้ำออกจากนาให้หมด ให้ดินแห้ง ประมาณ 2-3 วัน เพื่อข้าวจะได้มีอากาศเข้าไปในดิน จากนั้นจึงเอาน้ำเข้านาตามปกติและใช้ปุ๋ยยูเรีย(เลขเดี่ยวตัวหน้า) ใส่ในนาข้าว 5 กิโลกรัม ต่อไร่ ข้าวก็จะกลับมาเขียวได้เหมือนเดิม
บริการโดย  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 288 หมู่ 1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โทร. 035-595056
เว็บไซต์. http://www.spcat.ac.th


  ร่วมให้บริการ  

ไม่พบข้อเสนอแนะ

    ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้


ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่ (feedback)     หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการโดยคลิกที่รูปด้านล่าง